شفقنا زندگی
   سه‌شنبه 20 مهر 1396
    سلامت، سلامت نیوز
   نسخه چاپی
       

پلاسکو، پروژه ای برای بازنگری در توسعه شهری


سلامت نیوز-*رضا پوروزیری: حادثه ساختمان پلاسکو یک اتفاق در مقیاس ملی و بین المللی بود. در جریان این حادثه و در روزهایی که این اتفاق افتاده بود، فضای کشور متاثر از این حادثه دلخراش بود و بازتاب آن در فضای بین المللی منعکس شد. به گزارش سلامت نیوز، ایران نوشت: تاریخ ساخت پلاسکو به عنوان نخستین ساختمان بلند مرتبه تهران در بافت با ارزش تاریخی، نحوه ساخت، مدیریت و کارکرد ساختمان در دوران قبل و بعد از انقلاب، تغییرات کیفی، کاربردی و مدیریتی در آن، همه و همه نکات مهم و تأثیر گذاری است که در نحوه مواجهه با این ساختمان بسیار حائز اهمیت است. اینکه چه موضوعاتی و با چه نظام و چه دسته بندی و بر اساس چه منطقی در رابطه با حادثه پلاسکو مطرح است یک نگرش همه جانبه می خواهد که آنها را مد نظر قرار دهیم. حادثه ساختمان پلاسکو به نوعی بازتاب نحوه مدیریت شهری ما است. بر این اساس تعدادی از موضوعات کلیدی به صورت خلاصه در پی خواهد آمد. به طور قطع، موضوعات دیگری باید به این عوامل افزود و تا ارائه یک دیدگاه جامع، باید همه گفته ها را شنید و به جزئیات و کلیات موضوعات مطرح شده توجه کرد. رسیدگی به حادثه دیدگان؛ ضرورت دارد تا همه حادثه دیدگان به نحو مطلوب و شفاف مورد رسیدگی قرار گیرند. خسارت ها به صورت قانونی و روشن پرداخت شود و سهم هر یک از دستگاه های متخلف و مؤثر در جریان این فاجعه مشخص شود. همه سازمان ها باید ضمن جبران خسارت، خود را برای عدم تکرار این فاجعه آماده کنند و اکنون که حدود 8 ماه از این حادثه می گذرد زمان کافی بوده است تا اعلام کنند که چه اقداماتی در رابطه با عدم تکرار این فاجعه انجام داده اند. ضرورت دارد تا دادگاه وضعیت حادثه دیدگان را به نحو روشنی مشخص کند و منبع تأمین خسارت نیز مشخص شود. اطلاع رسانی به مردم؛ مهمترین فرصتی که هر حادثه در اختیار جوامع قرار می دهد، تجربیات حاصل از آن است. این تجربیات باید با همکاری دستگاه های مقصر یا مرتبط مستند شود و در اختیار عموم جامعه قرار گیرد. کلیه گزارش های رسمی و مرتبط با موضوع باید از طریق ایجاد یک کمپین به اطلاع مردم برسد. ظرفیت های قانونی و قانونگذاری ؛ مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون اصل 90 باید در رابطه با کوتاهی، بی توجهی و یا ضعف های قانون گذاری نسبت به موضوع ورود کند و در یک بازه زمانی مشخص، این ضعف ها را پوشش دهد. اگر ضروری است که قانونی مصوب گردد یا دستورالعملی طراحی و به تصویب برسد باید سریعاَ مورد اقدام قرار گیرد. استفاده از تجربه تلخ حادثه پلاسکو و جلوگیری از تکرار حادثه؛ بهانه حادثه پلاسکو برای توجه و تمرکز به موضوع حادثه در تهران با توجه به تأثیری که بر نزدیک به 20 درصد از جمعیت کشور خواهد داشت و همچنین امنیت ملی را با توجه به حساسیت های منطقه ای مورد تهدید قرار می دهد، باید به عنوان یک تجربه تلخ و پر هزینه مورد توجه قرار گیرد تا بتوانند زمینه را برای جلوگیری از تکرار آن فراهم آورد. مشارکت مردمی؛ ضرورت دارد تا نقش مردم در رابطه با مشارکت در موضوعاتی با این درجه از اهمیت که تأثیر مستقیم بر حیات جامعه دارد، به صورت ویژه بررسی شود و زمینه های مشارکت واقعی مردم در این رابطه فراهم شود. بافتهای فرسوده ایران؛ یکی از مسائل اصلی شهرهای ایران این است که بافت های مرکزی و قدیمی شهر فرسوده شده اند و این فرسودگی باعث دگرگونی کارکردی آنها شده است؛ به طوری که در مناطقی که در چند دهه پیش مناطق فعال مسکونی بوده اند، امروز استفاده های دیگری از آنها می شود و از تراکم جمعیتی مناسب برخوردار نیستند. محدوده زندگی شهری در شهرهای ایران، مرتباَ در حال حرکت است. این باعث شده است تا به طور مثال، در محدوده بافت قدیم تهران، بخصوص در منطقه بازار، با شکل گیری کارگاه های تولیدی، عمده فروشی و خرده فروشی، بدون در نظر گرفتن هیچ معیار و الگویی در جهت کیفیت و کاملاً بی توجه به وضعیت حوادث و خطرات این محدوده ها شکل بگیرند و در یک نگاه کلان، سرمایه ای هزاران برابر پلاسکو در معرض خطر مشابه قرار دارد. جمعیت بسیاری را نیز از نقطه نظر خطرپذیری تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این جهت حادثه پلاسکو، یک توجه ویژه و یک آژیر خطر است. حادثه و مدیریت شهری؛ مجموعه عوامل مؤثر در این رابطه، باعث شده است تا موضوعاتی که در رابطه با حادثه پلاسکو مطرح است، به وسعت همه مسائل مربوط به نظام مدیریت شهری ایران وسیع شود؛ و ضرورت دارد تا انعکاس این مسائل در نحوه برخورد با این موضوع دیده شود. بررسی تأثیر حادثه نسبت به اقتصاد شهری تهران؛ از نقطه نظر اقتصادی، تأثیر این حادثه نسبت به اقتصاد شهری تهران می بایست بررسی شود، سپس با طرح دیدگاه های متنوع در خصوص ظرفیت ها با محدودیت های مربوط به آن با شناخت، بستر واقعی پروژه مورد سنجش قرار گیرد. تعریف خط پروژه برای حادثه پلاسکو؛ تعریف خط پروژه برای حادثه پلاسکو یکی از کلیدی ترین و مهمترین موضوعات در مواجهه با این پروژه است. اینکه این محدوده چه قلمرویی دارد و چه حوزه هایی را در بر می گیرد. به طور قطع، تأثیر این پروژه بر اقتصاد شهری تهران با لحاظ کردن یک خط پروژه بزرگ و انجام هماهنگی های بسیار سخت اما ممکن می تواند کمک مناسبی برای شهرداری تهران در ساماندهی بافتهای فرسوده و احیای آن باشد. تعاملات مربوط به بانک ها و مؤسسات اقتصادی بر اساس یک برنامه کاری- مالی جدی و متعامل با دانش مالیه شهرداری ها و اقتصاد شهری جهانی با پایلوت قرار دادن این منطقه می توان ظرفیت های بسیار بزرگی را برای باز ساخت هسته مرکزی تهران فعال کرد. فرآورده های مالی، کاری و کارکردی جدید تولید و عرضه کرد و سرنوشت تهران و به تبع آن سرنوشت شهرهای دیگر ایران را تحت تأثیر قرار دهد. تغییر رویکرد توسعه شهری؛ حادثه پلاسکو یک تهدید بزرگ بود و برای تغییر رویکرد، یک فرصت طلایی است. اصلی ترین پروژه مربوط به حادثه پلاسکو پروژه تغییر رویکرد مدیریت شهری ایران به بافت های فرسوده است. شاید اگر این تغییر پیش از شکل گیری پروژه مسکن مهر معرفی می شد سرزمین ایران مهمترین فرصت توسعه ای خود را از دست نمی داد. فرصتی که می توانست به تغییر در جهت ارتقاء کیفیت زندگی منجر شود و به جای ساختن شهرهای بی کیفیت در خارج از شهرها، هزینه برای بازسازی اندام های اصلی و داخلی پیکر شهرهای ایران تأمین می شد و بدین بهانه جمعیت به این بخشها باز می گشت. نقش سازمان های مؤثر؛ ضرورت دارد تا خط پروژه ای واقعی حداقل محدود به 4 خیابان اصلی پلاک پلاسکو با این تعریف در نظر گرفته شود و با مشارکت بنیاد مستضعفان، مسکن و شهرسازی، میراث فرهنگی و شهرداری تهران بر اساس یک برنامه جامع، با در نظر گرفتن رویکردهای جدید به مدیریت شهری پروژه برنامه ریزی و اجرا گردد. برجسته کردن اشتباهات؛ پروژه حادثه پلاسکو، پروژه ساختمان پلاسکو نیست. در ابتدا این پروژه، پروژه ای برای نساختن است. پروژه ای است که در آن به همه این اشتباهات عجیب بزرگ و مثال زدنی توجه می کنیم. آنها را مرور و سپس آغاز می کنیم. پروژه حادثه پلاسکو و دگرگونی در توسعه شهری تهران؛ پلاسکو، پروژه آغاز یک تغییر و دگرگونی برای شهر تهران است. در این پروژه ارزش های تهران دیده می شود، و آینده تهران، آینده ای که می خواهیم داشته باشیم تصور و تصویر می گردد. تجارب بین المللی؛ حادثه پلاسکو، پروژه ای برای آشتی با تخصص خواهد بود. پروژه ای که تجربیات خوب جهان باید به دقت مورد استفاده قرار گیرند و از ظرفیت های اقتصادی، مالی و مدیریتی برای پیشبرد برنامه پروژه استفاده کرد. اهمیت حیات مردم و کیفیت زیست؛ پروژه حادثه پلاسکو، پروژه ای برای مسئولانه نگاه کردن به زندگی شهروندان یک شهر است. این قلمرو می تواند به همه حوزه ها وسیع شود. محدوده پروژه حادثه پلاسکو، محدوده پایلوتی خواهد بود که در آن استانداردهای زیست به صورتی جدی لحاظ می شود. عدم تقلیل پروژه به ساختمان سازی؛ پروژه حادثه پلاسکو یک پروژه جامعه شناسی است. پروژه مربوط به مدیریت شهری است. پروژه مربوط به میراث فرهنگی است. پروژه محیط زیست است. پروژه مالی و اقتصادی و پروژه کلان توسعه شهری است. به دقت باید از تبدیل شدن این پروژه به یک ساختمان سازی در هر مقیاسی جلوگیری کرد. نقش جامعه مدنی- حرفه ای؛ ضروری است که جامعه مدنی- حرفه ای توسعه شهری، صرف نظر از اقداماتی که بنیاد مستضعفان در جریان بازسازی این پروژه خواهد کرد از این بهانه به دور از انگیزه های سیاسی در جهت بهبود زیست شهری استفاده بهینه کند و مجموعه اقدامات مؤثر خود را بر پایه یک جریان اجتماعی مستقل شکل دهد. 18- مشارکت همه بخش های دولت؛ ضرورت دارد که این مهم، البته با تعامل همه دستگاه های اجرایی کشور صورت گیرد تا این ظرفیت در جهت بهبود کیفیت زیست مورد استفاده قرار گیرد. *معمار و پژوهشگر توسعه شهری ایران

مطلب در سایت اصلی

اخبار مرتبط

سلامت

نیک صالحی

آیا تاثیر چای سیاه در لاغری به اندازه چای سبز است؟!
محصولاتی که با وجود داشتن چربی باعث کاهش وزن میشوند!
فواید و مزایای وارد کردن پیازچه به رژیم غذایی!
با خوردن این خوراکی ها همیشه جوان بمانید!
خوردن سالاد با روغن چه تاثیری روی بدن دارد؟!
میوه ای مفید که باعث بهبود توجه و تمرکز در کودکان میشود!
بی خوابی خود را با خوردن این میوه درمان کنید!
آیا مصرف نوشابه های رژیمی به سلامت بدن آسیب می رساند؟!
ویژگی های هر یک از انواع پیاز را بدانید!
خاصیت های بی نظیر مصرف گردو برای سلامتی بدن!
با هفت خاصیت بی نظیر نخود برای سلامتی بدن آشنا شوید!
خوردن آب این میوه باعث لاغری شکم شما در 14 روز می شود!
پیشگیری از سکته قلبی با مصرف کردن سبزیجاتی مفید!
خواص بی نظیر لیمو یک طعم دهنده خوشمزه و معطر!
تاثیرات مثبت بادام برای کاهش کلسترول و بیماری قلبی!
خوراکی هایی برای کاهش درد ناشی از بیماری آرتریت
خوراکی هایی که باعث آسیب روحی و به خطر انداختن سلامت روان میشوند!
مصرف روغن سویا چه فواید و معایبی برای بدن دارد؟!
آسیب هایی که ترشیجات به بدن وارد می کند!
بررسی 10 خاصیت طلایی زیتون برای سلامتی بدن!

نیک صالحی

روشهای انتخاب بهترین روغن برای موها
ماسک صورت خانگی برای سفید کردن پوست!
گام های طلایی برای داشتن پوستی درخشان و صاف!
مشکل ریزش مو در فصل پاییز را اینگونه برطرف کنید!
مواردی که قبل از اقدام به کاشت مو باید دانست!
ترفندهای خوراکی برای رشد و تقویت موهای شما
خاصیت ماسک توت فرنگی برای سلامت پوست!+آموزش ساخت
آیا واقعا ماسک زغال برای درمان مشکلات پوستی اثر گذار است!
نکاتی که قبل از تاتو کردن خط چشم باید بدانید!
روشهای سریع و کاربردی برای چاق کردن صورت!
اشتباهات رایج در زدن رژ لب که از زیبایی شما می کاهد را بدانید!
ترفندهایی جالب افزایش ماندگاری آرایش صورت!
آموزش ساختن دو شوینده طبیعی برای بدن!
شش عامل که باعث ایجاد جوش در صورت شما می شود!
خاصیت های شگفت آور آلوئه ورا برای سلامت مو!
اهمیت استفاده درست و دقیق از سایه چشم!
تغییرات مهم در سبک زندگی برای جوان تر شدن پوست!
با افتاده شدن پوست پس از کاهش وزن چه باید کرد؟!
تاثیرات مفید کلاژن بر روی پوست و مو!
نحوه مراقبت از پوست و موهای چرب را بدانید!

جام جم

مصرف این ادویه خوشمزه باعث سقط جنین می‌شود!
توصیه‌های امام رضا (ع) برای کاهش وزن و لاغری
خطراتی که مصرف خودسرانه داروهای اعصاب به همراه دارد!
9 عادت اشتباه که مغزتان را نابود می‌کند!
زائران مراسم پیاده روی اربعین بخوانند / توصیه به بیماران کلیوی، قلبی و ریوی درباره پیاده روی اربعین
۷ ماده غذایی که بیشترین خطر مسمومیت را داراست!
فواید بی‌نظیر پیاده روی در پاییز
6 بیماری‌ مخفی و کشنده را بشناسید
صبحانه‌ای که لاغرتان می‌کند!
به این دلایل شب‌ها ایستاده آب ننوشید
به این 6 دلیل آفتاب بگیرید
پیتزا بخورید و لاغر شوید!
علت مرگ 80 درصد ایرانی ها چیست؟
زخم‌هایی که از سرطان‌ خطرناک‌تر هستند
درمان سرگیجه‌های ناگهانی/ شایع‌ترین علل بروز سرگیجه
پزشک نباید در کار مدیریت ورود کند / فساد در دارو زیاد است
غذاهای سالمی که واقعا سالم نیستند
توصیه‌های جالب طب سنتی برای نوشیدن آب
باورهایی درباره سقط جنین
اهمیت درمان اختلالات جنسی در زنان

شفا آنلاین

ارایه خدمت ۴۰۰ پزشک و ۴۰ اکیپ بهداشتی به زائران اربعین در مرزهای غربی کشور
تاسیس دو دفتر جدید ویژه پزشکان عمومی و دستیاران در سازمان نظام پزشکی
استقرار ۸۰۰ دستگاه آمبولانس در مرزهای منتهی به عراق
مهمترین عوامل انتقال هپاتیت C در ایران
افسردگی خطر مرگ زودرس را افزایش می‌دهد
گزینه جدید محققان برای کاهش وزن
فواید مصرف گوشت شتر برای زنان‌باردار
ماجرای اهدای پوست جسد عسل بدیعی
جزییات اعزام کاروان بهداشت و درمان ایران به کربلا
این عادات اشتباه مغزتان را نابود می‌کند!
داروهای اعصاب و خطراتی که مصرف خودسرانه آنها به همراه دارد
درمان های رایج ولی اشتباه در درمان سوختگی!
دستور ويژه وزير براي رسيدگي به ماجراي تعرض به دختر دانش آموز+سند
اجاره دادن عجیب ترین خانه ها در تهران
درمان خشکی واژن در دوران یائسگی!
تمامى جهان هستى +عکس
نشانه های ابتلا به سرطان ریه را بشناسید!
تمام آنچه درباره سبزی خوردن باید بدانید
تاسیس دفتر دستیاری نظام پزشکی طی روزهای آینده
پیوند قلب مصنوعی در بدن بیماری در قزاقزستان

سلامت نیوز

50 درصد مرگ ایرانیان به دلیل سکته است
عرضه داربست پلیمری برای ترمیم استخوان آسیب دیده
رابطه والدین با دختران نوجوان بر نقش مادری آن ها چه تاثیری می گذارد؟
مرگ فرزند بیشترین عامل ایجاد استرس در میان ایرانیان
پلیس در تعقیب مرد آزارگر ۲۰ ساله/ دختر ۹ ساله قربانی آزار و اذیت
جولان گدایان شیک پوش در تهران!
وقتی پای نهنگ آبی به زاینده رود باز شد!
زمان واریز حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری
6 ماده مغذی مهم برای بیماران مبتلا به تیروئید
فریب در ازدواج چه مجازاتی پی خواهد داشت؟
مردان کدام کشور در جایگاه نخست مرگ و میر جهان اند؟
گران ترین بشقاب غذایی کشورها
پزشکی که پدرش را با ضربه های بطری آب کُشت!
هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه های حساس
نجات300هزارکودک درکشوراز بیماری های چشمی
پایان یک سال آزار و اذیت شوهرعمه/جای خالی آموزش برای جلوگیری از سوء استفاده جنسی
راز سلامتی در چشم های شما است
آخرین مهلت تکمیل ظرفیت کنکور ارشد ۹۶
لاکچری بـازی با جیب خالـی
آزار دختر ۳ ساله با آب جوش

مهر

۴۰۰پزشک به زائران اربعین خدمات می دهند/استقرار ۵بالگرد اورژانس
برپایی ۶ بیمارستان صحرایی در مرزهای غربی کشور
۶۰۰۰ نیروی بهداشتی و درمانی در خدمت زائران اربعین
روحانیت وارد کسب و کار و تجارت امور پزشکی نشود
قرص جدید دیابت نوع۲ به کاهش وزن کمک می کند
پسرها بیشتر در معرض ابتلا به اوتیسم قرار دارند
صبحانه حاوی «قارچ» به کاهش وزن کمک می کند
شیوع تالاسمی در مناطق مالاریاخیز/کاهش آمار تولد کودکان ماژور
فعالیت مرکزطبی کودکان ۶برابر ظرفیت/۹۵درصد تخت‌ها همواره اشغال است
خودکشی را برجسته نکنید/ آثار روانی اخبار خودکشی
سرنوشت تعرفه‌های جنجالی سال ۹۶/واکنش به قلیان‌کشی دو فوتبالیست
ارتباط اختلالات روانپزشکی در بروز سرطان
علائم سرطان کلیه را بشناسیم/ سیگاری ها بیشتر مبتلا می شوند
۴۰۰ پزشک به زائران اربعین خدمات می دهند/استقرار ۵بالگرد اورژانس
استقرار تیم های بهداشتی در مرزهای عبوری زائران اربعین
استقرار نیروهای بهداشتی و درمانی در مرزهای عبوری زائران اربعین
خدمات رسانی ۶۰۰۰ نیروی بهداشتی و درمانی به زائران اربعین
شرط درج عنوان «طبیعی» برای آبلیموهای کارخانه ای
شرط درج عنوان «طبیعی» برای تولید آبلیمو
پیشرفت ایران در جراحی پلاستیک/عوارض طولانی شدن دوره درمان
آخرین اخبار