شفقنا زندگی
   پنج‌شنبه 20 مهر 1396
    سلامت، سلامت نیوز
   نسخه چاپی
       

پلاسکو، پروژه ای برای بازنگری در توسعه شهری


سلامت نیوز-*رضا پوروزیری: حادثه ساختمان پلاسکو یک اتفاق در مقیاس ملی و بین المللی بود. در جریان این حادثه و در روزهایی که این اتفاق افتاده بود، فضای کشور متاثر از این حادثه دلخراش بود و بازتاب آن در فضای بین المللی منعکس شد. به گزارش سلامت نیوز، ایران نوشت: تاریخ ساخت پلاسکو به عنوان نخستین ساختمان بلند مرتبه تهران در بافت با ارزش تاریخی، نحوه ساخت، مدیریت و کارکرد ساختمان در دوران قبل و بعد از انقلاب، تغییرات کیفی، کاربردی و مدیریتی در آن، همه و همه نکات مهم و تأثیر گذاری است که در نحوه مواجهه با این ساختمان بسیار حائز اهمیت است. اینکه چه موضوعاتی و با چه نظام و چه دسته بندی و بر اساس چه منطقی در رابطه با حادثه پلاسکو مطرح است یک نگرش همه جانبه می خواهد که آنها را مد نظر قرار دهیم. حادثه ساختمان پلاسکو به نوعی بازتاب نحوه مدیریت شهری ما است. بر این اساس تعدادی از موضوعات کلیدی به صورت خلاصه در پی خواهد آمد. به طور قطع، موضوعات دیگری باید به این عوامل افزود و تا ارائه یک دیدگاه جامع، باید همه گفته ها را شنید و به جزئیات و کلیات موضوعات مطرح شده توجه کرد. رسیدگی به حادثه دیدگان؛ ضرورت دارد تا همه حادثه دیدگان به نحو مطلوب و شفاف مورد رسیدگی قرار گیرند. خسارت ها به صورت قانونی و روشن پرداخت شود و سهم هر یک از دستگاه های متخلف و مؤثر در جریان این فاجعه مشخص شود. همه سازمان ها باید ضمن جبران خسارت، خود را برای عدم تکرار این فاجعه آماده کنند و اکنون که حدود 8 ماه از این حادثه می گذرد زمان کافی بوده است تا اعلام کنند که چه اقداماتی در رابطه با عدم تکرار این فاجعه انجام داده اند. ضرورت دارد تا دادگاه وضعیت حادثه دیدگان را به نحو روشنی مشخص کند و منبع تأمین خسارت نیز مشخص شود. اطلاع رسانی به مردم؛ مهمترین فرصتی که هر حادثه در اختیار جوامع قرار می دهد، تجربیات حاصل از آن است. این تجربیات باید با همکاری دستگاه های مقصر یا مرتبط مستند شود و در اختیار عموم جامعه قرار گیرد. کلیه گزارش های رسمی و مرتبط با موضوع باید از طریق ایجاد یک کمپین به اطلاع مردم برسد. ظرفیت های قانونی و قانونگذاری ؛ مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون اصل 90 باید در رابطه با کوتاهی، بی توجهی و یا ضعف های قانون گذاری نسبت به موضوع ورود کند و در یک بازه زمانی مشخص، این ضعف ها را پوشش دهد. اگر ضروری است که قانونی مصوب گردد یا دستورالعملی طراحی و به تصویب برسد باید سریعاَ مورد اقدام قرار گیرد. استفاده از تجربه تلخ حادثه پلاسکو و جلوگیری از تکرار حادثه؛ بهانه حادثه پلاسکو برای توجه و تمرکز به موضوع حادثه در تهران با توجه به تأثیری که بر نزدیک به 20 درصد از جمعیت کشور خواهد داشت و همچنین امنیت ملی را با توجه به حساسیت های منطقه ای مورد تهدید قرار می دهد، باید به عنوان یک تجربه تلخ و پر هزینه مورد توجه قرار گیرد تا بتوانند زمینه را برای جلوگیری از تکرار آن فراهم آورد. مشارکت مردمی؛ ضرورت دارد تا نقش مردم در رابطه با مشارکت در موضوعاتی با این درجه از اهمیت که تأثیر مستقیم بر حیات جامعه دارد، به صورت ویژه بررسی شود و زمینه های مشارکت واقعی مردم در این رابطه فراهم شود. بافتهای فرسوده ایران؛ یکی از مسائل اصلی شهرهای ایران این است که بافت های مرکزی و قدیمی شهر فرسوده شده اند و این فرسودگی باعث دگرگونی کارکردی آنها شده است؛ به طوری که در مناطقی که در چند دهه پیش مناطق فعال مسکونی بوده اند، امروز استفاده های دیگری از آنها می شود و از تراکم جمعیتی مناسب برخوردار نیستند. محدوده زندگی شهری در شهرهای ایران، مرتباَ در حال حرکت است. این باعث شده است تا به طور مثال، در محدوده بافت قدیم تهران، بخصوص در منطقه بازار، با شکل گیری کارگاه های تولیدی، عمده فروشی و خرده فروشی، بدون در نظر گرفتن هیچ معیار و الگویی در جهت کیفیت و کاملاً بی توجه به وضعیت حوادث و خطرات این محدوده ها شکل بگیرند و در یک نگاه کلان، سرمایه ای هزاران برابر پلاسکو در معرض خطر مشابه قرار دارد. جمعیت بسیاری را نیز از نقطه نظر خطرپذیری تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این جهت حادثه پلاسکو، یک توجه ویژه و یک آژیر خطر است. حادثه و مدیریت شهری؛ مجموعه عوامل مؤثر در این رابطه، باعث شده است تا موضوعاتی که در رابطه با حادثه پلاسکو مطرح است، به وسعت همه مسائل مربوط به نظام مدیریت شهری ایران وسیع شود؛ و ضرورت دارد تا انعکاس این مسائل در نحوه برخورد با این موضوع دیده شود. بررسی تأثیر حادثه نسبت به اقتصاد شهری تهران؛ از نقطه نظر اقتصادی، تأثیر این حادثه نسبت به اقتصاد شهری تهران می بایست بررسی شود، سپس با طرح دیدگاه های متنوع در خصوص ظرفیت ها با محدودیت های مربوط به آن با شناخت، بستر واقعی پروژه مورد سنجش قرار گیرد. تعریف خط پروژه برای حادثه پلاسکو؛ تعریف خط پروژه برای حادثه پلاسکو یکی از کلیدی ترین و مهمترین موضوعات در مواجهه با این پروژه است. اینکه این محدوده چه قلمرویی دارد و چه حوزه هایی را در بر می گیرد. به طور قطع، تأثیر این پروژه بر اقتصاد شهری تهران با لحاظ کردن یک خط پروژه بزرگ و انجام هماهنگی های بسیار سخت اما ممکن می تواند کمک مناسبی برای شهرداری تهران در ساماندهی بافتهای فرسوده و احیای آن باشد. تعاملات مربوط به بانک ها و مؤسسات اقتصادی بر اساس یک برنامه کاری- مالی جدی و متعامل با دانش مالیه شهرداری ها و اقتصاد شهری جهانی با پایلوت قرار دادن این منطقه می توان ظرفیت های بسیار بزرگی را برای باز ساخت هسته مرکزی تهران فعال کرد. فرآورده های مالی، کاری و کارکردی جدید تولید و عرضه کرد و سرنوشت تهران و به تبع آن سرنوشت شهرهای دیگر ایران را تحت تأثیر قرار دهد. تغییر رویکرد توسعه شهری؛ حادثه پلاسکو یک تهدید بزرگ بود و برای تغییر رویکرد، یک فرصت طلایی است. اصلی ترین پروژه مربوط به حادثه پلاسکو پروژه تغییر رویکرد مدیریت شهری ایران به بافت های فرسوده است. شاید اگر این تغییر پیش از شکل گیری پروژه مسکن مهر معرفی می شد سرزمین ایران مهمترین فرصت توسعه ای خود را از دست نمی داد. فرصتی که می توانست به تغییر در جهت ارتقاء کیفیت زندگی منجر شود و به جای ساختن شهرهای بی کیفیت در خارج از شهرها، هزینه برای بازسازی اندام های اصلی و داخلی پیکر شهرهای ایران تأمین می شد و بدین بهانه جمعیت به این بخشها باز می گشت. نقش سازمان های مؤثر؛ ضرورت دارد تا خط پروژه ای واقعی حداقل محدود به 4 خیابان اصلی پلاک پلاسکو با این تعریف در نظر گرفته شود و با مشارکت بنیاد مستضعفان، مسکن و شهرسازی، میراث فرهنگی و شهرداری تهران بر اساس یک برنامه جامع، با در نظر گرفتن رویکردهای جدید به مدیریت شهری پروژه برنامه ریزی و اجرا گردد. برجسته کردن اشتباهات؛ پروژه حادثه پلاسکو، پروژه ساختمان پلاسکو نیست. در ابتدا این پروژه، پروژه ای برای نساختن است. پروژه ای است که در آن به همه این اشتباهات عجیب بزرگ و مثال زدنی توجه می کنیم. آنها را مرور و سپس آغاز می کنیم. پروژه حادثه پلاسکو و دگرگونی در توسعه شهری تهران؛ پلاسکو، پروژه آغاز یک تغییر و دگرگونی برای شهر تهران است. در این پروژه ارزش های تهران دیده می شود، و آینده تهران، آینده ای که می خواهیم داشته باشیم تصور و تصویر می گردد. تجارب بین المللی؛ حادثه پلاسکو، پروژه ای برای آشتی با تخصص خواهد بود. پروژه ای که تجربیات خوب جهان باید به دقت مورد استفاده قرار گیرند و از ظرفیت های اقتصادی، مالی و مدیریتی برای پیشبرد برنامه پروژه استفاده کرد. اهمیت حیات مردم و کیفیت زیست؛ پروژه حادثه پلاسکو، پروژه ای برای مسئولانه نگاه کردن به زندگی شهروندان یک شهر است. این قلمرو می تواند به همه حوزه ها وسیع شود. محدوده پروژه حادثه پلاسکو، محدوده پایلوتی خواهد بود که در آن استانداردهای زیست به صورتی جدی لحاظ می شود. عدم تقلیل پروژه به ساختمان سازی؛ پروژه حادثه پلاسکو یک پروژه جامعه شناسی است. پروژه مربوط به مدیریت شهری است. پروژه مربوط به میراث فرهنگی است. پروژه محیط زیست است. پروژه مالی و اقتصادی و پروژه کلان توسعه شهری است. به دقت باید از تبدیل شدن این پروژه به یک ساختمان سازی در هر مقیاسی جلوگیری کرد. نقش جامعه مدنی- حرفه ای؛ ضروری است که جامعه مدنی- حرفه ای توسعه شهری، صرف نظر از اقداماتی که بنیاد مستضعفان در جریان بازسازی این پروژه خواهد کرد از این بهانه به دور از انگیزه های سیاسی در جهت بهبود زیست شهری استفاده بهینه کند و مجموعه اقدامات مؤثر خود را بر پایه یک جریان اجتماعی مستقل شکل دهد. 18- مشارکت همه بخش های دولت؛ ضرورت دارد که این مهم، البته با تعامل همه دستگاه های اجرایی کشور صورت گیرد تا این ظرفیت در جهت بهبود کیفیت زیست مورد استفاده قرار گیرد. *معمار و پژوهشگر توسعه شهری ایران

مطلب در سایت اصلی

اخبار مرتبط

سلامت

نیک صالحی

عوارض مصرف نوشیدنی های انرژی زا برای سلامت بدن!
خاصیت های میوه خیار در طب اسلامی!
کاهش مصرف قند و نمک با مصرف کردن این ادویه!
زمان مناسب برای خوردن شکلات تلخ را بدانید!
درمان یک بیماری شایع با مصرف کردن پیاز خام!
پوست میوه کیوی چه خاصیت هایی دارد؟!
ضررهای برنج سفید برای سلامتی بدن چیست؟!
مزیت های نوشیدن قهوه برای سلامتی بدن چیست؟!
فواید استفاده از گوشت گوساله کم چرب!
این میوه های خشک وزن شما را کاهش میدهند!
خواص شلغم یکی از بهترین محصولات فصل سرما
آیا واقعا سرکه سیب برای کاهش وزن و کلسترول مفید است؟!
خواص کدو حلوایی یکی از میوه های پاییزی
خواص درمانی صیفی جات از دیدگاه طب اسلامی!
مواد خوراکی مناسب برای درمان کبد چرب!
دمنوش های مفید برای درمان کردن نفخ شکم!
دمنوش های مفید برای درمان کردن نفخ شکم!
مواد خوراکی مناسب برای درمان کبد چرب!
خواص درمانی صیفی جات از دیدگاه طب اسلامی!
رژیم های غذایی سالم برای افزایش طول زندگی!

نیک صالحی

نحوه درست استفاده از کرم ضدآفتاب را یاد بگیرید!
درمان خانگی برای رفع کردن ترک های کف پا
آموزش آرایش چشم صورتی که این روزها طرفداران زیادی دارد!
معرفی روغن های طبیعی برای زیبایی پوست!
تزریق ژل اطراف چشم چگونه انجام می شود؟!
بوتاکس کردن برای چه افرادی خطر دارد؟!
روشهای درمان جای جوش در صورت!
عادت هایی که به موهای رنگ شده آسیب می رساند!
نحوه از بین بردن موهای زائد بدن با استفاده از لیزر
روش‌ های موثر برای حفظ سلامت پوست صورت!
درمان کردن شوره سر با روش های سنتی!
فایده متوقف کردن شستشوی روزانه و هر روزه موها!
نحوه تهیه ماسک زردچوبه برای زیبایی پوست!
همه مواردی که باید در رابطه با عمل زیبایی بینی بدانید!
روشهای از بین بردن بوی بد و تیرگی زیر بغل!
عوارض استفاده از لنزهای اجاره ای در آرایشگاه!
عوارض استفاده از لنزهای اجاره ای در آرایشگاه!
روشهای از بین بردن بوی بد و تیرگی زیر بغل!
روش های از بین بردن خطوط خنده با استفاده از کرم های خانگی!
یک روغن گیاهی مناسب برای حفظ زیبایی و سلامت پوست!

جام جم

ورزش شدید روند بیماری پارکینسون را کند می کند
علل و علائم بی‌انگیزگی تحصیلی
خبرهای خوب و بدی که گروه‌های خونی به همراه دارند
با این عادت‌ها به کلیه‌هایتان آسیب می‌زنید
60 درصد از مبتلایان به ایدز از بیماری خود اطلاع ندارند/افزایش آمار مبتلایان جنسی
۷ درمان خانگی برای از بین بردن چربی شکم
اگر فراموشکار شده‌اید این 4 خوراکی را مصرف کنید
با این ۸ ماده غذایی با درد خداحافظی کنید
سرفه‌های خشک و گرفتگی صدایتان را اینگونه درمان کنید
پس از نوشیدن یک فنجان قهوه چه اتفاقی در بدن می‌افتد؟/فواید قهوه را نادیده نگیریم!
چربی شکم‌تان به این 4 دلیل آب نمی‌شود!
عمده‌ترین عوارض بی‌خوابی را می‌دانید؟
چه نوع چای برای گلودرد خوب است؟
3 بیماری که با مصرف نمک زیاد به سراغ‌تان می‌آید
یک توصیه هوشمندانه برای مبتلایان به ام اس
فواید بی نظیر سنگ‌پا از منظر طب ایرانی
این دلایل عجیب باعث پادرد می‌شوند!
تیروئیدتان درست کار می‌کند؟
توقف یک عادت زنانه
۸ اشتباهی که سلامت چشم را به خطر می‌اندازد!

شفا آنلاین

افزایش سطح انرژی بدن با راههای طبیعی
خواص معجزه آسای کدو تنبل
چربی زدایی به شرط چاقو!
نرخ ۳۵۰۰ تومانی در بودجه فقط یک مبنا است
یک توصیه برای مبتلایان به ام‌اس
کاهـش خطـر آسـم در کودکـان بـا مصـرف مغـزیجـات
8 راه برای داشتن یک تعطیلات واقعی
داروهای ضد اضطراب و افزایـش خطـر مرگ در بیماران آلزایمری
علـل سکسکـه مزمـن چیسـت؟
اخبار خوب و بد گروه‌های خونی
کاهش وزن و بهبود سرطان سینه
راه‌هایی برای بهبود شایع‌ترین اختلال جنسی مردان
تاریخ مصرف این شغل‌هاگذشته
هشت میلیون یمنی در آستانه قحطی و یک‌میلیون نفر به وبا مبتلا شده‌اند
دیـابـت نـوع 2 قـابـل درمـان اسـت
بازماندگان سرطـان در معـرض کدام بیماری هستند؟
اولین محصول تولیدی شرکت هوندا
تمرین های راهبان معبد شائولین، چین، سال 1971 ميلادى+عکس
اخبار خوب و بدی که گروه‌های خونی به همراه دارند
۶ غذای مقوی که از زمان مادربزرگ‌ها مصرف می‌شود

سلامت نیوز

تأثیر ویتامین C بر پوست
آیا شیر عسل چاق کننده است؟
در طول روز برای مراقبت از پوست چه بنوشیم؟
اعتبار ۲ هزار میلیارد ریالی برای احیای نگین آبی آذربایجان ابلاغ شد
خبری از باران در پایتخت نیست
گلایه شدید زلزله زدگان کرمانشاه از رسیدگی نامناسب دولت پس از یک ماه؛هرچه داریم از مردم داریم
مهلت ثبت نام آزمون ارشد تمدید شد
هنوز جاده ها و بزرگ راه ها هزاران قربانی می گیرند
وضعیت محیط زیست کشور در لایحه بودجه سال ۹۷
سیاست سازمان غذا و دارو، حمایت از تولید فرآورده های حلال است
ناگفته هایی از قاتل ستایش/معاون قوه قضاییه: قاتل ستایش سیاه مست بود
دفاع از زمین در مقابل خطر ترامپ
نچه باید از دیالیز بدانیم
مصرف به و رب آن به رفع ریفلاکس معده کمک می کند
ما كارتن خواب نيستيم
کارشناسان درباره طرح انتقال آب چه نظری دارند؟
زلزله هجدک را لرزاند
شرایط پایدار بهداشتی - درمانی در مناطق زلزله زده غرب کشور/بیماری واگیردار نداریم
شبهه درآمد زایی و تامین بودجه دولت از جیب مردم با افزایش عوارض خروج از کشور
شبهه درآمد زایی و تامین بودجه دولت از جیب مردم با افزایش عوارض خروج از کشور

مهر

علم دندانپزشکی ترمیمی به سمت درمان علت بیماری می رود
احداث مراکز بهداشتی مناطق زلزله‌زده فردا آغاز می شود
غربالگری سلامت روان ۲۵ هزار نفر در مناطق زلزله زده
تشریح دستاوردهای بیست و هفتمین کنگره بین المللی چشم پزشکی ایران
مصرف مداوم مُسکن ها موجب چاقی و بدخوابی می شود
ارتباط زندگی در مناطق سرد و افزایش ریسک ابتلا به سرطان
رژیم غذایی که ریسک آلزایمر را تا ۵۳ درصد کاهش می دهد
سویا و کلم بروکلی ریسک عوارض درمان سرطان سینه را کاهش می دهد
احتمال ابتلای نوزاد به آرتروز مادر
بهترین زمان ورزش را بشناسید
مشهد میزبان اولین همایش بین المللی فرآورده‌های حلال
علم دندانپزشکی ترمیمی امروزه به سمت درمان علت بیماری است
جامعه مهندسین پاسخگوی عدم مقاومت بیمارستان ها باشد
آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی در آستانه ورشکستگی
بازماندگان سرطان در معرض ریسک بالای فشارخون قرار دارند
فلج مغزی و مرگ در کمین نوزادان دچار ترومبوز
تعیین تکلیف پول درمان کارگران در بودجه ۹۷
۱۷هزار کمک پرستار به تدریج جذب بیمارستان ها می شوند
صورتمان را با سیلی سرخ کردیم/ ۳هزار میلیاردتومان کسری بودجه داریم
همراهی پویش مردمی در ساخت مراکز بهداشتی مناطق زلزله زده
آخرین اخبار