زنان بی سرپناه به دلیل فقر خیلی زود درگیر روسپیگری می شوند
19 روز پیش
سلامت نیوز

زنان بی سرپناه به دلیل فقر خیلی زود درگیر روسپیگری می شوند

سلامت نیوز-*الهام فخاری:برای بسیاری از زنان مهاجر كه از دیگر شهرها و روستاهای كشور به تهران آمده اند، بازگشت به زادگاه و فرهنگ بومی، نشدنی و دشوار است. از این رو به ناچار در تنهایی و آوارگی بدون نام و نشان در پهنه های تهران به پایان می رسند. آوارگی در كلانشهرهای جهان كه ساختارهای سنتی محله و مراقبت های فرهنگی محلی كمرنگ تر است، می تواند زمینه ساز طعمه یابی تبهكاران و بزهكاران شهری باشد. از این رو چنانکه یافته ها نشان می دهد یک فرد آواره و بی سرپناه در شب اول سرگردانی در آستانه خطرهای بزرگی قرار می گیرد و احتمال برگشت را از دست می دهد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان، آسیب های اجتماعی در كلانشهرها مسائل شبكه ای و در پیوند با یكدیگر هستند. این مسائل در چرخه های هم افزا و پیچنده رشد كرده اند، از این رو پرداختن و تمركز بر یک مورد نمی تواند به حل مساله بیانجامد. یكی از مسائلی كه به ویژه در سال های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته، آوارگی و بی سرپناهی شهری است كه از آن با نام كارتن خوابی یاد می شود. عوامل گوناگونی به افزایش بی سرپناهی زنان در كلانشهر تهران انجامیده است. افزایش هزینه زندگی در كلانشهرها، زنانه شدن مدل های فقر و محرومیت، شكاف هویتی میان نسل ها، نابرخورداری بیشتر زنان از پایگاه های درآمدی و بیمه ای و نداشتن پشتوانه های خویشاوندی زنان مهاجر برخی از این عوامل به شمار می روند. طعمه یابی تبهكاران با آوارگی زنان زنانه شدن فقر آسیب های ژرف تری از جمله نوزادان رهاشده، انتقال بیماری ها، روسپیگری و بردگی در شبكه های تبهكاری را در پی دارد. در چنین شرایطی درمان و حل مسائل بسیار دشوارتر شده است. همچنین بیكاری و ازدست دادن كار در پی نوسانات سیاسی و اقتصادی و بالابودن هزینه سكونت و زیست در كلانشهر تهران سبب شده برخی افراد كه از سكونتگاه برخوردار بوده اند، كم كم از چرخه فعالان خارج شده و سپس توان سكونت و زیستن حداقلی را هم از دست بدهند؛ حاشیه نشین هایی كه لزوما مهاجران تازه یا در كناره شهر نیستند، بلكه در دل بافت های شهری برآمده از فرسودگی اجتماعی و اقتصادی آواره می شوند. با وجود سرمایه ها و درآمدهای هنگفت ملی در كشور ما، نابرخورداری از الگوهای پشتیبانی بیمه ای همگانی به قدری كه یک زندگی ساده حداقلی در شهر را شدنی سازد، به ویژه در كلانشهرها واقعیتی تلخ است. از سوی دیگر، برای بسیاری از زنان مهاجر كه از دیگر شهرها و روستاهای كشور به تهران آمده اند، بازگشت به زادگاه و فرهنگ بومی، نشدنی و دشوار است. از این رو به ناچار در تنهایی و آوارگی بدون نام و نشان در پهنه های تهران به پایان می رسند. آوارگی در كلانشهرهای جهان كه ساختارهای سنتی محله و مراقبت های فرهنگی محلی كمرنگ تر است، می تواند زمینه ساز طعمه یابی تبهكاران و بزهكاران شهری باشد. از این رو چنانکه یافته ها نشان می دهد یک فرد آواره و بی سرپناه در شب اول سرگردانی در آستانه خطرهای بزرگی قرار می گیرد و احتمال برگشت را از دست می دهد. دسته دیگری از بی سرپناهان شهری، افرادی هستند که تجربه بزه یا رفتار پرخطری داشته اند و آگاهی و اعتماد لازم برای چاره جویی از نهادهای مردمی و مددكاری را ندارند. فرضیه خراب شدن همه پل های پشت سر بدترین مولفه ای است كه خطاكاران را در مرداب بزه شهری فرو می برد و در مورد زنان به شدت و بسیار بیشتر رخ می دهد، چرا كه جامعه ما برای حل مساله و چاره جویی آسیب ها مهارت ندارد و آموزش ندیده است. زنان آواره به دلیل فقر خیلی زود درگیر روسپیگری می شوند. در بسیاری موارد پذیرش و تجربه روسپیگری همراه با سوء مصرف موادمخدر و الكل است. در اینجا چرخه گرداب گونه آسیب ها قوی تر زنان را به تاریكی می كشد. بی سرپناهی، جست و جوی مواد، بردگی جنسی و بردگی تبهكارانه راه این كارگران آسیب دیده را به كناره خوابی ختم كرده است. همچنین برخی بیماران روانی كه از سوی خانواده خود حمایت نمی شوند یا به مرجع تشخیص و درمان فرستاده نشده اند، از جمله بی سرپناهان شهری هستند. ستیز و سازش در تجربه بی سرپناهان همواره تكرار می شود. نگاه پادگانی بزه شهری را پنهان می کند یكی از وظایف شورای شهر و مدیریت شهری همكاری در آموزش شهروندان برای كمك رسانی و اطلاع رسانی به درماندگان به ویژه زنان و كودكان است. مهارت های شهروندی و آگاهی های حقوقی شهروندان ما پربار و بسنده نیست. ساماندهی محله ها و پهنه های شهری، و بهبود ساختار كالبدی شهر با این هدف كه فضاهای بیغوله ای و مخفی آسیب را به حداقل می رساند، كار مهم دیگر مدیریت شهری است. از سوی دیگر، با همكاری نهادهای تخصصی سلامت اجتماعی و سلامت روانی باید اعتماد بی سرپناهان را برای مراجعه جلب کرد. نگاه پادگانی به آسیب دیدگان آنها را بیشتر فراری می دهد و بزه شهری را پنهان تر می كند. اعتمادسازی، پذیرش بی قضاوت و درمان اجتماعی همزمان به فرد بی سرپناه كمك می كند در گام نخست خود ویران شده اش را بازیابی كند. کاهش بی سرپناهی با تدبیر جمعی ما در كمیته اجتماعی شورای شهر پنجم برای رسیدن به راهكار گروه سلامت اجتماعی و روانی، روش های علمی و بسته های آزموده شده و موفق تجربه های جهانی را برای پرداختن سیستمی به آسیب ها فعال خواهیم كرد. همكاری بین نهادی نظام های تخصصی و مجموعه های تخصصی درمان های اجتماعی و روانی همراه با ارتباط موثر با نهادهای توسعه كارآفرینی می تواند چاره های خلاقانه و نوین پیش روی همه ما بگذارد. با توجه به اینكه در اولین سال كاری شورای پنجم مسئولیت كمیته اجتماعی را برعهده دارم، تلاش شد در این مدت پیش از آغاز رسمی شورا با همراهی و همفكری دوستان فعال اجتماعی و متخصصان در زمینه هایی مانند دستفروشان، آسیب دیدگان و بی سرپناهان به راه هایی بیش از خدمات خیریه ای و صرفا نگهداری كه البته كاركردهای سازنده خود را دارند، دست یابیم. آسیب ها در همه كلانشهرهای جهان وجود دارند، ولی می توان الگوهای گسترش آسیب و به ویژه مساله بی سرپناهی را با تدبیر جمعی، همكاری سازمان های مردم نهاد و نهادهای تخصصی به كمترین میزان رساند. آموزش خانواده ها و بهبود مهارت های پایه از جمله خودآگاهی، مدیریت هیجان، همدلی، پذیرش و حل مساله می تواند به پیشگیری و كاهش آسیب ها و خطرها بینجامد و كار پایداری در این زمینه صورت بپذیرد. كار ما در مدیریت شهری به ویژه با این بخش در پیوند است. جامعه ماهر و پرتوان می تواند رویدادها و فرایندهای آسیب زا را واقع بینانه بشناسد و پیشگیری و چاره جویی كند. بخشی از مساله هم ناتوانی و شاید شانه خالی كردن برخی نهادها و دستگاه های مرتبط با این آسیب هاست. توان افزایی نهادهای حاكمیتی، عمومی و مردمی در یک سه گانه هم افزا كارویژه حل آسیب ها را به سرانجام خواهد رساند. از این رو یک ماموریت مهم ما تغییر الگوی صدقه دهی صرف به سمن ها، توان افزایی و تامین زیرساخت های تخصصی و نه فقط فیزیكی خواهد بود. درمان روانشناختی، درمان اجتماعی و درمان كالبدی همراه با كارآفرینی اجتماعی و بازآفرینی مدل های اقتصادی خرد، ولی كارساز و تامین اعتماد و امنیت درمان شدگان در مناطق و شهرهایی با الگوی اجتماعی حمایتگر و پذیرا می تواند از كانونمندی و پیچیدگی حل مساله در تهران بكاهد. * عضو کمیته اجتماعی شورای شهر تهران

خبر در سایت اصلی


آموزش خلاقیت در کاریابی

- همشهری اجتماعی
هشتگ:   

زنان

 | 

سرپناه

 | 

دلیل

 | 

فقر

 | 

خیلی

 | 

زود

 | 

درگیر

 | 
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پیامد اصلی سخنان ترامپ نمایش اقتدار و عظمت ایران در جهان بود

- رکنا حوادث

پساب کارخانه قند بیستون عامل مرگ ماهیان گاماسیاب بود

- سلامت نیوز

رشد روزافزون تولید بازی‌های رایانه‌ای در کشور/ رده‌بندی بیش از 14 هزار بازی موبایلی

- فارس اجتماعی

پیکر شهید حججی با چند داعشی مبادله شد؟

- شریان

ترکیه آماده واکنش به همه‌پرسی کردستان عراق است

- شریان

مراسم رژه نیروهای مسلح با حضور روحانی+تصاویر

- شریان

استقبال فرماندهان ارشد نظامی از روحانی+تصویر

- شریان

رهبر کره شمالی حین سخنرانی ترامپ در سازمان ملل کجا بود؟+ تصاویر

- شریان

اسرائیل از موشک‌های پیشرفته مقاومت وحشت دارد

- شریان

بیانیه عراق، ایران و ترکیه درباره همه‌ پرسی کردستان

- شریان

وقتی آمریکا به قدرت ایران اعتراف می کند

- شریان

لحظه فارسی صحبت کردن نتانیاهو در سازمان ملل+ فیلم

- شریان

ضرب الاجل سه روزه مسعود بارزانی به بغداد

- شریان

مشاور وزیر ارشاد: زنده نگه داشتن یاد شهدا کشور را بیمه می‌کند

- ایرنا اجتماعی

انتظار احقاق مردم در پرونده احمدی نژاد

- ایرنا اجتماعی

برپایی نشست بررسی اقتصاد سینمای ایران در سال‌های/دومین تیزر «خواب ابراهیم» رونمایی شد

- ایرنا فرهنگی

صدور کارنامه علمی برای همه طرح‌های جشنواره جوان خوارزمی

- فارس اجتماعی

تشریح روند تولید داروی ایرانی

- شفا آنلاین

آغاز تولید BP در میدان گازی خزای عمان

- رکنا حوادث

هشدار نجفی درباره عواقب بی‌توجهی به بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام

- ایسنا اجتماعی

کارگروه ویژه برای پیگیری مشکلات صنعت تولید داروتشکیل شد

- ایرنا اجتماعی

مارپیتون صاحبش را در تنهایی کشت؟+تصویر مار در کنار جسد

- رکنا حوادث

بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام ناموس شهرداری است/ هر تخلف‌ منجر به عزل می‌شود

- ایلنا اجتماعی

راننده متخلف سرویس مدرسه کرمان بازداشت شد

- ایران آنلاین

هشت میلیون دادیم، پسر شد!

- سلامت نیوز

صدرالسادات نماینده هیات‌عالی گزینش در وزارت بهداشت شد

- ایلنا اجتماعی

نماها و دیوارهای شهری محله فرحزاد زیباسازی شد

- مهر اجتماعی

راننده متخلف حادثه سرویس دانش آموزان شهر کرمان بازداشت شد

- ایرنا اجتماعی

خوددرمانی آلرژی ممنوع

- سلامت نیوز

ضرب الاجل روحانی به ربیعی برای ارائه برنامه اشتغال

- سلامت نیوز

اینفوگرافی/چطور یک کفش خوب بخریم؟

- سلامت نیوز

گشایش نمایشگاه عکس در مسیر دلدادگی در بندرعباس

- ایرنا فرهنگی

رویکرد قانون اساسی به اقلیت‌های دینی و قومی، کامل و بدون تبعیض است

- ایلنا اجتماعی

۵ درصد از بیمه شدگان از دو بیمه استفاده می‌کنند/ ایجاد شبکه ملی سلامت راهکار رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای

- فارس اجتماعی

7 اپلیکیشن یاریگر برای ناتوانی ها

- رکنا حوادث

6 فصل رشد اقتصادی مثبت ماند/ رشد مثبت ادامه دارد

- رکنا حوادث

لزوم تشکیل کارگروه ارتقای کیفیت زندگی برای محله اتابک

- مهر اجتماعی

بررسی طرح ارتقای ایمنی ساختمان ها تهران در صحن شورا

- مهر اجتماعی

روایت نماینده جانباز مجلس از ماجرای بنیاد شهید

- ایسنا فرهنگی

شوهرم دوستان بی سرو پایش را به خانه می آورد تا اینکه!

- رکنا حوادث
پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

یوزپلنگ مشاهده‌شده در میاندشت همان یار قلی معروف است

- فارس اجتماعی

ژنرال روس در سوریه کشته شد

- ایرنا حوادث

حکایت درمان دختران شین‌آباد؛ 5 سال پس از حادثه

- ایسنا اجتماعی

سریال‌های محرم تلویزیون در غیاب «مختارنامه»

- ایسنا فرهنگی

پربیننده‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 24ساعت گذشته

- فارس اجتماعی

کسی برای آقای نویسنده گل نمی‌برد

- ایسنا فرهنگی

ارتبـاط کافئین و زنان مبتلا به دیابت

- شفا آنلاین

روش «براکی تراپی» کم عارضه تر از رادیوتراپی

- مهر سلامت

۹۰ درصد موارد انحرافات چشمی مادرزادی درمان می شود

- مهر سلامت

۹۰ درصد انحرافات چشمی مادرزادی قابل درمان است

- مهر سلامت

بخشش قاتل زن باردار / راحله با پسر همسایه ارتباط زشت داشت

- رکنا حوادث

سگ های وحشی استاد زن را کشتند

- رکنا حوادث

مردی که زن خیانتکاری را که با او رابطه داشت کشته بود،از قصاص نجات یافت

- خبرآنلاین

براکی تراپی؛ شیوه ای موثر در درمان سرطان

- ایرنا علمی

معاینه گروهی؛ اعتمادی که از بیماران سلب می شود - عبدالله الماسی*

- ایرنا اجتماعی

85 درصد خدمات ثبتی الکترونیکی است

- ایرنا اجتماعی

شورا اختیاری در خصوص نظارت بر انتصابات شهردار ندارد

- مهر اجتماعی

ظروف یک بار مصرف گیاهی، خالص نیست / شرایط مصرف رعایت شود

- جام جم اجتماعی

کسب کرسی نایب رئیسی صلیب سرخ برای کاندیدای ایران باقی است

- مهر سلامت

دومین علت اعزام اورژانس بعد از تصادفات نزاع است

- مهر سلامت

شرکت های چندملیتی عامل تشدید آلودگی اقیانوس ها

- مهر سلامت

عکس لحظه آتش گرفتن خودرو در جاده اردبیل به خلخال

- رکنا حوادث

تصویب کلیات طرح ساماندهی اهدا در مراکز ناباروری در کمیسیون بهداشت

- شفا آنلاین

ضاربان محیط بان ساوجی دستگیر شدند

- ایرنا اجتماعی

تصویب کلیات طرح ساماندهی اهدا در مراکز ناباروری

- شفا آنلاین

تولد نوزاد سالم دغدغه نظام سلامت

- شفا آنلاین

ساخت دستگاه تشخیص ضربه مغزی با واقعیت مجازی

- شفا آنلاین

رتبه ایران در حوزه علوم شناختی

- شفا آنلاین

حادثه تلخ فوت۲دانش آموز در شهرستان مه ولات+عکس

- شفا آنلاین

اعلام آمادگی ایران برای گسترش همکاری با رومانی در امور درمان و بهداشت

- شفا آنلاین

تصویربرداری از یک یوزپلنگ در پناهگاه میاندشت جاجرم

- ایرنا علمی

پیامد اصلی سخنان ترامپ نمایش اقتدار و عظمت ایران در جهان بود

- رکنا حوادث

اولین واکنش مهدی طارمی به محرومیت 4 ماهه

- شریان

5 تصمیم اشتباه منصوریان؛ خداحافظیِ تلخ

- شریان

بیانیه باشگاه پرسپولیس در خصوص رأی فیفا

- شریان

فیفا نامه محرومیت پرسپولیس و طارمی را ارسال کرد +عکس

- شریان

جزئیات حکم فیفا علیه طارمی و پرسپولیس + سند

- شریان

چهره منصوریان بعد از اعلام خبر استعفا+عکس

- شریان

واکنش‌های کاربران به استعفای علیرضا منصوریان

- شریان

پیشنهاد ۱۰ میلیون دلاری به سردار ایرانی

- شریان
پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

درخواست پلیس اردبیل از مردم برای اجرای اعدام قاتل آتنا اصلانی در ملاعام + فیلم و عکس

- رکنا حوادث

خانواده آتنا اصلانی هنگام اجرای حکم اعدام قاتل+عکس

- شفا آنلاین

اعدام زن کثیف در زندان زنجان

- رکنا حوادث

صدور کیفرخواست برای یکی از مدیران مرکز مطالعات ایران و عرب

- مهر اجتماعی

راننده تاکسی اینترنتی دخترجوان را ربود

- همشهری اجتماعی

کشته شدن سرنشین وانت مزدا در برخورد با تراکتور

- ایرنا اجتماعی

اجرای طرح «بصیرت عاشورایی» در 3125 امامزاده/ برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در ۳۱ شهریور/ وجود ۶۹ هزار نیت با موضوع عزاداری

- فارس اجتماعی

خستگی و خواب آلودگی علت واژگونی اتوبوس حادثه در آزادراه زنجان ـ قزوین

- خبرآنلاین

دورهمی خانم های بازیگر در میهمانی یک برند!+ عکس

- رکنا حوادث

فوری/ منصوریان استعفاء کرد

- رکنا حوادث

از آموزش‌های به‌روز در روزنامه‌نگاری عقبیم!

- ایسنا فرهنگی

مداد چگونه اختراع شد+عکس

- شفا آنلاین

گردشگری گیلان رنگ و بوی محرم به خود می گیرد

- ایرنا فرهنگی

قتل پدر در خشم پسر / در استهبان رخ داد

- ایران آنلاین

6 نفر در مترو هدف اسید پاشی قرار گرفتند

- ایران آنلاین

اشتباهات مرگبار، هنگام دوش گرفتن

- شفا آنلاین

متهمان اصلی بروز سرطان در کشور

- شفا آنلاین

برگزیدگان بیستمین جشنواره‌ قصه گویی سیستان و بلوچستان معرفی شدند

- ایرنا فرهنگی

بهشتی: ایرانیان همواره حقیقت صلح را به‌جا آورده‌اند/ شاهنامه شرح صلح‌هاست

- ایلنا اجتماعی

تاکید فرماندهان نیروی هوافضای سپاه و نیروی هوایی عراق بر یکپارچگی این کشور و تداوم مبارزه با تروریسم

- ایرنا اجتماعی

عامل قتل کارگر ساختمانی در کمتر از 2 دستگیر شد

- ایرنا اجتماعی

آب‌شدن پیرترین برف انگلستان

- همشهری اجتماعی

مرگ غم‌انگیز زهرا کوچولو هنگام پختن رب

- همشهری اجتماعی

معاون وزیر خارجه: پیروزی ها بدون رسانه اثر کاملی ندارند

- ایرنا فرهنگی

سارق کابل های برق در زنجان به دام پلیس افتاد

- ایرنا اجتماعی

دستگیری سارقان و خرده فروشان مواد مخدر در نیشابور

- ایرنا اجتماعی

عقب‌نشینی آمریکا از پایگاه الزکف در مرز سوریه با عراق

- رکنا حوادث

ذائقه مردم در تبلیغات محصولات خارجی حفظ شود

- شفا آنلاین

آغاز سال تحصیلی جدید دانش‌آموزان با حضور رئیس جمهور

- فارس اجتماعی

تمرکز بر میراث فرهنگی مشترک منطقه موجب ناامیدی افراط گرایان می شود

- ایرنا فرهنگی

قانون مدیریت خدمات کشوری کنونی عین بی‌عدالتی است

- فارس اجتماعی

معجون های گیاهی که باعث کاهش قند خون می‌شوند

- شفا آنلاین

مرگ مشکوک سه طلبه نوجوان در مدرسه دینی سیستان و بلوچستان

- خبرآنلاین

بیش از 14 هزار عدد قرص روانگردان در رامهرمز کشف شد

- ایرنا اجتماعی

استفاده از گوشت گربه در تولید سوسیس و کالباس صحت دارد؟

- شریان

دستگیری قاتلی که برادر زن خود را کشته بود

- ایلنا اجتماعی

تصویب اعتبار برای ساخت 2 پاسگاه محیط بانی در آستارا

- ایرنا اجتماعی

شنای مرگبار نوجوان 13 ساله در دریا

- رکنا حوادث

به عکس العمل هاي خارجي و داخلي بدن بيشتر توجه کنيم

- شفا آنلاین

چگونه خودمان را مثل کف دست بشناسیم

- شفا آنلاین
منابع