عقب ماندگي 75 درصدي در آموزش کمک هاي اوليه
11 روز پیش
سلامت نیوز

عقب ماندگي 75 درصدي در آموزش کمک هاي اوليه

سلامت نیوز:ايران از نظر خطرپذيري که شاخص آن بر اساس فوتي ها و مصدوم شدگان حوادث تعيين مي شود از 10 در جايگاه هشتم قرار دارد. همچنين 6,84 درصد از درآمد توليد ناخالص ملي کشور براي حوادث هزينه مي شود که با اين ميزان هزينه و سطح خطرپذيري، به گفته معاون آموزش، پژوهش و فناوري جمعيت هلال احمر کشور، ميزان آمادگي مردم و خانوار ايراني در مجموع مخاطرات و حوادث 9,3 از صد نمره است. سيد حميد جمال الديني حتي به طور خاص به آمار پرداخته و با لحاظ قراردادن حوادث طبيعي، هزينه آن را سالانه 10 هزار ميلياد تومان اعلام مي کند. به گزارش سلامت نیوز، وقایع اتفاقیه نوشت: همه اينها در حالي است که در دو دهه گذشته بر اساس شاخص هاي قابل ارزيابي، به نظر مي رسد که در حوزه آموزش همگاني موفق نبوده ايم. موقعيتي که معاون آموزش جمعيت هلال احمر کشور دليل آن را کاهش نيافتن آمار مرگ و مير و ميزان هزينه در حوادث و بلايا متناسب با منابع صرف شده مي داند، هرچند معتقد است اين عوامل تنها شاخصه هاي موفقيت يا عدم موفقيت در اين مسئله نيست. در راستاي مديريت اين وضعيت به نسبت وخيم بود که جمعيت هلال احمر کشور، طرح خانواده آماده در مخاطرات موسوم به خادم را کليد زد؛ طرحي که شايد روزنه اميدي براي ارتقای آمادگي خانوارهاي ايراني در برابر حوادث و بلايا باشد. به مناسبت 18 شهريور روز جهاني کمک هاي اوليه که شعار امسال آن کمک هاي اوليه براي حوادث خانگي تعيين شده است، به سراغ سيد حميد جمال الديني، معاون آموزش، پژوهش و فناوري جمعيت هلال احمر کشور مي رويم تا به وضعيت ايران در حوزه آمادگي مردم در برابر مخاطرات و ميزان توانمندي آنها در رساندن کمک هاي اوليه بپردازيم. استاندارد کمک رساني، آموزش 30 درصد جامعه است او ابتدا به ارائه تعريفي از آموزش همگاني در حوزه حوادث و بلاياي طبيعي مي پردازد و آن را تغيير و ارتقاي دانش مردم با هدف شناخت و درک خطر، عواملي که موجب بروز بلايا مي شوند و اقداماتي که افراد مي توانند به صورت انفرادي يا جمعي براي کاهش مواجهه يا آسيب پذيري در برابر مخاطرات انجام دهند، بيان مي کند. بر اساس توضيح جمال الديني، اين آگاه سازي عمومي 15 شاخص يا سنجه دارد که يکي از آنها آموزش کمک هاي اوليه است اما به طور کلي شاخص هاي آمادگي در دو قسمت دانشي و مهارتي- رفتاري تقسيم مي شوند. دنباله توضيحات او به اينجا مي رسد که هدف از ارتقاي آمادگي خانوار، تغيير رفتار خانواده است، يعني بايد آموزش را با تغيير باور توسعه بدهيم؛ باور ديدن آموزش براي نجات جان انسان. جمال الديني همچنين با اشاره به نتايج حاصل از تحقيقات، تأکيد مي کند: اگر 30 درصد از جمعيت جامعه اي آموزش کمک هاي اوليه را با اين باور و به صورت دانشي و مهارتي آموخته باشند، مي توانيم اطمينان داشته باشيم که هر زمان نياز به کمک هاي اوليه وجود داشته باشد، فردي براي کمک حاضر است. اين مقام مسئول در سازمان جمعيت هلال احمر کشور براي روشن تر شدن ضرورت و اهميت فراگيري درست و اصولي کمک هاي اوليه به ارائه نمونه اي مي پردازد: انسداد راه هوايي انسان شايع ترين علت مرگ و مير ناشي از حوادث جاده اي در کشور است. در اين حالت اگر در کمتر از چهار دقيقه به فرد اکسيژن نرسد، مي ميرد، اين درحالي است که زمان رسيدن سريع ترين سيستم اورژانس و امدادونجات کمتر از هشت دقيقه نيست. يا حتي خونريزي به عنوان يکي ديگر از علل مرگ و مير ناشي از حوادث جاده اي است که با فشاري ساده و اصولي در محل خونريزي مي توان جان فرد را نجات داد که همه اينها با آموزش همگاني قابل مديريت است. طرح خادم و آموزش رايگان 25 ميليون خانوار ايراني اما اينکه هدف طرح خادم از اساس چيست و چگونه اجرا مي شود، سؤالي است که جمال الديني اين گونه به آن پاسخ مي دهد: هدف طرح خادم تحت پوشش قراردادن 25 ميليون خانوار ايراني است که شاخص آمادگي آنها در مخاطرات حداقل سه برابر وضع موجود ارتقا يابد. اين طرح که به صورت چهره به چهره و با شعار خدمت را در منازل مي آوريم توسط افراد داوطلب جمعيت هلال احمر با مراجعه به در منازل مردم انجام مي شود، 15 سنجه آموزش همگاني در حوزه حوادث و بلاياي طبيعي را توضيح داده و مردم را تشويق به آموزش و انجام آنها مي کنند. بر اساس گفته معاون آموزش، پژوهش و فناوري جمعيت هلال احمر کشور، 250 هزار خانوار در طرح خادم پايلوت شده اند که تا پايان سال به يک ميليون خانوار مي رسند. او با يادآوري اينکه طرح خادم پيوست مشارکت سازمان هاي مردم نهاد و بنگاه هاي اقتصادي را در راستاي مسئوليت پذيري اجتماعي دارد، تصريح مي کند: هزينه اجراي اين طرح درحال حاضر براي هر خانوار صد هزار تومان است که بدون دريافت مبلغي از آنها و کاملا رايگان انجام مي شود. نکته اي که در اين بين اهميت دارد اين است که بر اساس محاسباتي که جمال الديني از آن سخن به ميان مي آورد، اگر هر خانوار ايراني روزانه هزار و 500 تومان براي آمادگي حوادث و بلايا هزينه کند، شاخص آمادگي خانوار به سه برابر وضع موجود ارتقا مي يابد؛ استدلالي هم که براي اين محاسبه بيان مي کند اين است که چون بعد خانوار در ايران تقريبا 3,4 تا 3,6 است اگر جمعيت ايران را تقسيم بر اين ميزان کنيم، همين 30 درصد الزام آموزش کمک هاي اوليه به دست مي آيد. به بياني ساده تر با اجراي خوب اين طرح به پوشش 30 درصدي کمک هاي اوليه جمعيت نيز دست مي يابيم. کاهش 25 درصدي هزينه حوادث و 50 درصدي مصدوميت با آموزش بخش ديگري از صحبت هاي او به مسئله ميزان تأثير آموزش در کاهش هزينه ها اختصاص مي يابد: بر اساس تحقيقات به ازاي يک واحد سرمايه گذاري در آموزش، در فاز پيشگيري چهار واحد در هزينه ها کاهش به وجود مي آيد؛ به عبارتي مي توانيم با برنامه اي مشخص، 25 درصد از هزينه هاي حوادث و نزديک به 50 درصد از شدت مصدوميت را با پوشش کامل کمک هاي اوليه کاهش دهيم. البته اين مقام مسئول در سازمان هلال احمر اين نکته را يادآوری مي کند که فقط 25 تا 30 درصد چرخه پيشگيري به طور مستقيم مربوط به آموزش مردم در حوزه ارتقای يک مهارت است. بر اين اساس بخشي از چرخه پيشگيري مربوط به مسئولان و وظيفه دستگاه هاست: بخشي از پيشگيري مربوط به کاهش آسيب پذيري و بخشي افزايش ظرفيت است، يعني مي توانيم مردم را براي کم کردن مواجهه با خطر يا چگونه رفتار کردن هنگام قرارگيري در معرض خطر و کاهش شدت آسيب، آموزش بدهيم اما بخشي ديگر مربوط به وظايف قانوني دستگاه هاست. او نوسازي بافت فرسوده، وجود وسايل و استانداردهاي ايمني، اجراي صحيح قانون و مواردي از اين دست را در حيطه وظايف دستگاه ها بيان مي کند و مي گويد: براي نمونه بر اساس قانون بايد راهنمايي و رانندگي براي رانندگان پايه يک، چهار ساعت کلاس کمک هاي اوليه استاندارد و صحيح برگزار کند که کلا خوب اجرا نمي شود. بحث به اينجا که مي رسد، درباره پيشرفت کمي آموزش دهي براي مواجهه با مخاطرات و بلايا جويا مي شوم که اين مقام مسئول در پاسخ با اظهار اينکه البته از بعد کمي نيز فاصله زيادي داريم، تصريح مي کند: تقريبا روزانه هزار نفر به صورت حضوري و غير حضوري از آموزش کمک هاي اوليه هلال احمر استفاده مي کنند. به گفته او، اگر به اين آمار، طرح دادرس شاخه جوانان هلال احمر، سالي 20 هزار نفر جهاد دانشگاهي و همين تعداد سازمان پرستاري، افراد دريافت کننده گواهينامه پايه يک و آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان دولت را اضافه کنيم، خوشبينانه در مجموع حدود يک ميليون نفر آموزش کمک هاي اوليه نوآموزي و بازآموزي دريافت مي کنند. اين در شرايطي است که به تأکيد جمال الديني براي رسيدن به شاخص فرد آموزش ديده در يک سال گذشته بايد به 25 ميليون خانوار برسيم، درحالي که برخي از کشورهاي توسعه يافته شاخص چهار يا پنج سال گذشته را براي فرد آموزش ديده کمک هاي اوليه تعيين کرده اند. معاون آموزش، پژوهش و فناوري جمعيت هلال احمر کشور در توضيح اين مطلب يادآوری مي کند: يعني با تقسيم 25 ميليون بر پنج به اين نتيجه مي رسيم که بايد حداقل پنج ميليون آموزش ببينند اما ما نسبت به پنج ميليون نيز 75 درصد عقب هستيم که اين نيازمند آن است که آموزش را دغدغه مردم کنيم و در برخي موارد اجبار قانوني، نظارت، استاندارد و اعتباربخشي و بستري براي حضور ان جي او ها و بخش خصوصي ايجاد کنيم. متناسب با نياز مردم توليد علم نداشته ايم اما مشکلي که در اين مسير وجود دارد به گفته جمال الديني، معيوب بودن همه حلقه هاست: با وجود اينکه امسال نسبت به سال پيش 18 درصد ميزان جست وجوي مردم در کليدواژه هاي کمک هاي اوليه و همچنين تعداد مدرک علمي اين حوزه افزايش يافته، متأسفانه سرعت رشد ما نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. اين به آن معناست که متناسب با نيازي که در مردم به وجود آمده، هنوز دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و ديگر مکان هاي توليدکننده علم نتوانسته اند به آن ميزان خروجي داشته باشند. اين درحالي است که به گفته او پرکارترين دانشگاه در حوزه کمک هاي اوليه دانشگاه هاروارد است که بيشترين مدرک علمي در مرز دانش را نيز توليد مي کند و به اين نتيجه رسيده که چرايي حضورش را با ادبيات قابل فهم براي مردم با هدف حل معضلات ملي و منطقه اي تعريف کند. اگر در اين حوزه بخواهيم شمايي از کشورمان ترسيم کنيم، چيزي مي شود که اين مقام مسئول ارائه مي دهد: تعداد آدم هايي که در کشورمان در حوزه هاي کمک هاي اوليه يا مفاهيم آموزش هاي همگاني يا مدل هاي آموزش همگاني توليد مدرک علمي کرده باشند که به 10 مدرک علمي برسد، به 10 نفر نمي رسد. اما به گفته او، اين به معناي نداشتن توليد علم در چرخه مديريت بحران نيست اما بايد سهم کاربرد کوتاه مدت خود از علم که در دراز مدت تبديل به فناوري مي شود، از توليد علم در معرض دانش افزايش يابد. ضعف مستندسازي علمي از وقايع و حوادث کشور مشکل ديگري که معاون آموزش، پژوهش و فناوري جمعيت هلال احمر کشور يادآوری مي کند، ضعف مستندسازي علمي از وقايعي است که در کشورمان به وجود مي آيد: يعني متناسب با ميزاني که مخاطرات طبيعي و حوادث در کشورمان وجود دارد مدارک علمي نداريم، درحالي که هر جايي که به اين موضوع توجه داشته ايم مقالات علمي پر استناد توليد کرده ايم که نمونه آن موضوع زلزله بم است. جمال الديني رصدکردن، تهيه نقشه راه، داشتن نظام بودجه ريزي مبتني بر ورودي، خروجي و اثربخشي و داشتن عزم و دغدغه ملي در حوزه مديريت بحران را لازمه فعاليت در اين زمينه مي داند و مي گويد: در کشور ما همبستگي خوبي داريم اما پيوستگي ضعيف است. براي نمونه اتفاقي باعث مي شود دانشگاه با نگاه دولت در بحث پلاسکو ورود کند و شعار پلاسکو را فراموش نکنيم را ترويج دهد اما از آن زمان تاکنون ادبيات کمي اين فراموش نکردن ما کجاست؟ او با طرح اين سؤالات که آيا تعداد پايان نامه هاي دانشجويان ارشد و دکتری مرتبط با موضوع پلاسکو افزايش محسوسی داشته، اصلاح قوانين و نوع آموزش، مانور و تجهيزات به صورت محسوس تغيير يافته و آيا نگاه رسانه اي ما به صورت پايدار تغيير کرده است، تصريح مي کند: وقتي مي گوييم پلاسکو را فراموش نکنيم، بايد شاخص آن را دربياوريم، يعني بگوييم فراموش نکردن پلاسکو اين شاخص ها و اقدامات بوده است. انگيزه مردمي براي آموزش ديدن، زير 30 درصد نکته ديگري که در اين گفت وگو مطرح مي شود اين است که با وجود حوادثی وسيع در کشور، در بهترين تحقيقات نشان داده است زير 30 درصد مردم ما انگيزه پيدا مي کنند که بروند آموزش ببينند اما اوضاع به همين جا ختم نمي شود زيرا به گفته جمال الديني، بر اساس ارزيابي انجام شده درباره بررسي اينکه کلمه زلزله بم با کدام کليدواژه ها در ايران جست وجو شده است، عکس داراي بيشترين واژه اعلام شده، درحالي که کليدواژه هاي درس آموخته، آموزش و آموزش ها جزء پنج کليدواژه جست وجوي اول نيز نبودند. حال در مقام مقايسه، استراليا به عنوان کشوري پر کار که به طور تخصصي به موضوع کمک هاي اوليه مي پردازد، در يکي از پايگاه هاي علمي اش واژه دوره بيشترين کليدواژه بوده است. نتيجه اي که معاون آموزش، پژوهش و فناوري جمعيت هلال احمر کشور از اين مسئله مي گيرد اين است که وقتي جامعه دنبال دوره و آموزش مي رود متناسب با اين نياز، بازار تقاضاي خود را جهت دهي مي کند، يعني دانشگاه آن نيز توليد علم مي کند اما جامعه اي که دنبال عکس مي گردد دانشگاهش هم نقش علمي ايفا نمي کند. براين اساس، به تأکيد او، آگاه سازي عمومي بسيار مهم است که در طرح خادم اين امر را دنبال مي کنند؛ البته در ماه گذشته دولت مصوب کرد که جمعيت هلال احمر ظرف دو سال طرح جامع آموزش همگاني براي مقابله با حوادث و بلايا را با تعيين نقش و مسئوليت دستگاه هاي اجرايي و نهادها تهيه کند؛ بنابراين با اين تصميم، آن نيز به لزوم بازبيني در اصول مديريت بحران رسيده است.

خبر در سایت اصلی


بازار اول مهر

- ایسنا اجتماعی
هشتگ:   

عقب

 | 

ماندگي

 | 

درصدي

 | 

آموزش

 | 

کمک

 | 

هاي

 | 

اوليه

 | 
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

گردشگری گیلان رنگ و بوی محرم به خود می گیرد

- ایرنا فرهنگی

پروین: عادل چندسال بود از این کارها نمی‌کرد!

- رکنا حوادث

ساماندهی بیش از 17 هزار سرویس مدرسه

- رکنا حوادث

پایان نامه ها با موضوع امربه معروف در خراسان شمالی حمایت می شوند

- ایرنا فرهنگی

روش های طبیعی برای پیشگیری از نابینایی دیابتی

- سلامت نیوز

زلزله وحشتناک در کرمان/هلال احمر وارد عمل شد

- ایران آنلاین

مرگ ۵۵هزارنفرباموتورسیکلت/رانندگان زندانی در۱۵استان تک رقمی هستند

- مهر اجتماعی

بیشترین چهره‌های ماندگار متعلق به دانشگاه تهران است

- ایلنا اجتماعی

روند کُند تولید آنتی‌بیوتیک‌ها برای مقابله با مقاومت دارویی

- ایسنا اجتماعی

بیانیه گرامیداشت هفته دفاع مقدس

- ایسنا فرهنگی

فداکاری بی نظیر مرد شجاع و نجات جان جوان 22 ساله از میان آتش + فیلم

- رکنا حوادث

آتش سوزی تکیه قدیمی در چهاراه میدان گرگان

- رکنا حوادث

گفتگوی خارج از کادر با بازیگر فیلم‌های دفاع مقدس

- رکنا حوادث

نابسامانی کرایه تاکسی‌ در کرمانشاه

- رکنا حوادث

سئول: سخنرانی ترامپ درباره کره‌شمالی نشانگر قاطعیت آمریکا است

- رکنا حوادث

اعترافات عامل جنایت پاسگاه نعمت‌ آباد

- فارس اجتماعی

استفاده 90 درصد بیماران سرطانی کشورهای توسعه‌یافته از روش‌های طب فراگیر

- ایسنا اجتماعی

واشنگتن و سئول در تدارک یک رزمایش دریایی با شرکت ناوهواپیمابر آمریکایی

- رکنا حوادث

رد رشوه 400 میلیونی ریالی سارقان توسط پلیس آگاهی نظرآباد

- ایرنا اجتماعی

اعضای شورای سیاست‌گذاری دومین فستیوال موسیقی کلاسیک ایرانی منصوب شدند

- ایرنا فرهنگی

در هیچ جشنواره‌ای به بین‌المللی بودن فکر نمی‌کنم

- ایسنا فرهنگی

مشارکت وزیران خارجه قطر و عربستان در نشستی درباره سوریه/ الجبیر با آل ثانی دست نداد

- رکنا حوادث

رقم بی‌سابقه معامله گندم در بورس کالا

- رکنا حوادث

استقلال به مصاف بشیکتاش می‌رود

- رکنا حوادث

اظهارات جالب رضا کیانیان در پی انتخاب فیلم نفس برای اسکار

- رکنا حوادث

لواندوفسکی: می دانم که شاید بایرن روزی من را نخواهد

- رکنا حوادث

توقف اینتر میلان در خانه بولونیا

- رکنا حوادث

دیدار کعبی- ویسی پس از سه سال

- رکنا حوادث

بازی تاج و تخت در ورزشگاه آزادی

- رکنا حوادث

چاقی خطرناک شکمی در ۲۱درصد دانش‌موزان/بهبود شاخص‌های بهداشت در مدارس

- ایسنا اجتماعی

منوچهری: سبک کار کریمی شبیه مربیان خارجی است

- رکنا حوادث

قصه یاسمن؛ دختر انار فروش

- ایسنا اجتماعی

مترو شاهد در روز جمعه، پذیرش مسافر ندارد

- میزان

توضیح یک عضو شورا در خصوص تبلت و خودروی حاشیه ساز شورا

- مهر اجتماعی

حمایت معاونت علمی از مراکز دانش بنیان دارای بازار فروش اما فاقد امکانات

- ایرنا علمی

مسجد حظیره، نمادی از معانی والای شهر تاریخی یزد است

- ایسنا فرهنگی

جشن شکوفه ها/ 76 هزار نوآموز گلستانی به دبستان رفتند

- ایرنا فرهنگی

افزایش سن پدر شدن مردان در‌ آمریکا

- فارس اجتماعی

رئیس پلیس تهران: استفاده موتورسیکلت‌های برقی را از شهرداری و پلیس شروع کنید

- خبرآنلاین

فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص): سپاه هرگز از تفکر بسیجی عدول نمی کند

- ایرنا اجتماعی
پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

درخواست پلیس اردبیل از مردم برای اجرای اعدام قاتل آتنا اصلانی در ملاعام + فیلم و عکس

- رکنا حوادث

صدور کیفرخواست برای یکی از مدیران مرکز مطالعات ایران و عرب

- مهر اجتماعی

جزئیات تیراندازی خونین به خانم وکیل و منشی اش در قزوین

- ایران آنلاین

عامل قتل کارگر ساختمانی در کمتر از 2 دستگیر شد

- ایرنا اجتماعی

تیراندازی شبانه دردفتر وکالت / 2 مرد راهی بیمارستان شدند

- رکنا حوادث

برگزیدگان نخستین جشنواره تئاتر منطقه آزاد اروند معرفی شدند

- ایرنا فرهنگی

معرفی نفر اول هیات علمی پزشکی کشور

- شفا آنلاین

وقتـی خالکـوبـی دردسـرسـاز می‌شـود

- شفا آنلاین

حمایت‌ها برای عرضه جهانی «نفس» دریغ نشود

- ایسنا فرهنگی

گردشگری گیلان رنگ و بوی محرم به خود می گیرد

- ایرنا فرهنگی

دولت یازدهم ترمز تصمیمات غلط را کشید/ بیش از ۶۵ درصد بازنشستگان زیر ۶۰ سال سن دارند

- ایلنا اجتماعی

کارنامه علمی نتایج داوطلبان کنکور منتشر شد

- خبرآنلاین

پروین: عادل چندسال بود از این کارها نمی‌کرد!

- رکنا حوادث

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی:وظیفه ما تسهیل گری و کمک به هنر است

- ایرنا فرهنگی

ابلاغ دستورالعمل ایمنی حسینیه‌ها و تکایا به استانداران

- ایسنا اجتماعی

وقتی مرد مزاحم را در اتاق خواهرم دیدم از خود بیخود شدم

- رکنا حوادث

ساماندهی بیش از 17 هزار سرویس مدرسه

- رکنا حوادث

پدری پسر ۲ ساله خود را برای تفریح دفن کرد! + فیلم و عکس

- رکنا حوادث

زلزله اوز لارستان خسارتی نداشت

- ایرنا اجتماعی

تصادف در مسیر سراوان - خاش سه کشته و 2مجروح برجای گذاشت

- ایرنا اجتماعی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود را موظف به حمایت از هنرمندان می داند

- ایرنا فرهنگی

ترافیک سنگین وتوقف خودروهادرجاده چالوس/ترددپرحجم درآزادراه های البرز

- ایرنا اجتماعی

5 هزاردانش آموزکلاس اولی ورامین سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

- ایرنا فرهنگی

وقتی آزیتا نوشیدنی را به من داد هیچ چیز نفهمیدم تا اینکه در کلانتری به هوش آمدم!

- رکنا حوادث

فاجعه زلزله مکزیک از نگاه رویترز+تصاویر

- ایران آنلاین

معاون وزیر خارجه: پیروزی ها بدون رسانه اثر کاملی ندارند

- ایرنا فرهنگی

برخورد آمبولانس با گاردیل خیابان ولیعصر تهران دو مصدوم برجا گذاشت

- ایرنا اجتماعی

برخورد آمبولانس با گاردیل خیابان ولیعصر دو مصدوم برجا گذاشت

- ایرنا حوادث

ماجرای سکوت سفیر یونسکوی ایران درباره حادثه میانمار

- رکنا حوادث

راننده تاکسی اینترنتی دخترجوان را ربود

- همشهری اجتماعی

پرچم آمریکا شامل ۹ هزار کیسه‌مخدر

- همشهری اجتماعی

آب‌شدن پیرترین برف انگلستان

- همشهری اجتماعی

بهترین زمان برای انجام نذرخون

- شفا آنلاین

عکس محل اعدام قاتل آتنا اصلانی در پارس آباد / برادر اسماعیل رنگرز از آخرین ملاقات گفت +عکس

- رکنا حوادث

نرخ کرایه سرویس مدارس خراسان شمالی 10 درصد افزایش می یابد

- ایرنا اجتماعی

دوخت 80 هزار دست لباس برای شیرخوارگان حسینی

- ایرنا فرهنگی

انتقال پول با صوت ممکن شد

- شفا آنلاین

2 دستاورد دانش بنیان در قشم رونمایی شد

- ایرنا علمی

دستگیری سارقان و خرده فروشان مواد مخدر در نیشابور

- ایرنا اجتماعی

دختر جوانی که قربانی هوس بازی مرد پرایدسوار شد + عکس

- اتاق خبر 24
پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

قتل یک پسر ۱۱ساله به دست جوان ۲۴ساله مجرد/ توضیحاتی درباره پرونده حمید صفت

- خبرآنلاین

صلح بهترین گزینه برای همزیستی مسالمت آمیز ملتهاست

- ایرنا فرهنگی

سهم‌خواهی از دولت به اسم حمایت از بیماران خاص!

- شفا آنلاین

تصادف خودرو در محور قم - اراک ۶ کشته بر جای گذاشت

- مهر اجتماعی

بهزیستی درباره افزایش زنان معتاد هشدار داد

- شفا آنلاین

جزئیات جدید از پرونده حقوق های نجومی

- رکنا حوادث

طرز تهیه کوفته تنوری

- نیک صالحی

معاون سپاه خراسان شمالی: صیانت از انقلاب، بزرگ ترین معروف امروز است

- ایرنا فرهنگی

70 طرح آموزشی در خراسان رضوی آماده بهره برداری است

- ایرنا فرهنگی

پژوهشگرحقوق اماکن مذهبی: مسجد جلوه گاه حقوق شهروندی است

- ایرنا اجتماعی

موتورسوار قمی زیر چرخ خاور جان باخت

- رکنا حوادث

عدم تاثیر کالاهای تبلیغ شده در ماهواره برای رفع اختلال خواب

- شفا آنلاین

تصادف خودرو در محور قم - اراک ۵ کشته بر جای گذاشت

- مهر اجتماعی

عکس ژاله علو و نیکی کریمی در اولین مراسم جوایز فیلم آذر

- رکنا حوادث

دردسر ادابازی‌های عروس‌‌خانم برای خواهر مهربان داماد

- رکنا حوادث

صنعت داروسازی درگاه مهم ارز آوری کشور

- شفا آنلاین

ضرورت تهیه فرآورده های گوشتی از واحدهای صنفی مجاز

- ایرنا اجتماعی

ویدئو / پنج فیلم پرفروش هفته - ۲۲شهریور

- ایسنا فرهنگی

نخستین همایش خوراک طبیعی در اراک برگزار شد

- ایرنا اجتماعی

حمید لطف اللهیان شهردار اردبیل شد

- ایرنا اجتماعی

سوزاندن 770 میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت در خوزستان/ ممنوعیت گودال های سوخت با حکم دادگاه

- ایرنا اجتماعی

هجدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان گشایش یافت

- ایرنا فرهنگی

همایش بزرگداشت استاد شکوهی شاعر آیینی و پیشکسوت خراسان رضوی در مشهد

- ایرنا فرهنگی

پذیرش نکردن بیمار در بیمارستان به دلیل هزینه‌های مالی، ممنوع

- همشهری زندگی

معجزه انار در تصفیه خون و سلامت قلب

- شفا آنلاین

ابرهای باران زا بر فراز آسمان ۹ استان / تهران خنک‌ می‌شود

- جام جم اجتماعی

ارسال نخستین محموله کمک های هلال احمر به آوارگان میانمار + تصاویر

- رکنا حوادث

فرماندار خاتم: فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی را به نسل های آینده منتقل کنیم

- ایرنا اجتماعی

گالری ترسه افتتاح می‌شود

- ایلنا اجتماعی

افراد افسرده فقط ۲۰ درصد درمان موفق دارند

- همشهری زندگی

حجم گسترده ترافیک درراه های البرز

- ایرنا اجتماعی

تعداد تخت های بیمارستانی خراسان شمالی دو برابر افزایش یافت

- ایرنا اجتماعی

آخرین خبرها از مسابقه تلویزیونی ضد گلوله

- رکنا حوادث

نجفی: به قول خود برای انتصاب زنان در سطوح مدیریتی شهرداری تهران پایبند هستیم

- ایسنا اجتماعی

چرا باید قبل از مرگ حتما به ایسلند سفر کنید + فیلم

- رکنا حوادث

پایان محاکمه متهمان پرونده بنیتا

- همشهری اجتماعی

ترافیک فرودگاه مدینه، ارسال بار حاجیان ایرانی را به تاخیر انداخت

- ایرنا اجتماعی

اجرای طرح تذکر لسانی در ادارات سبزوار

- ایرنا فرهنگی

عوارض سربالا عمل کردن بینی با افزایش سن

- شفا آنلاین

چگونه وزن خود را در محل کار کاهش دهیم؟

- شفا آنلاین
منابع