چالش های صدور حکم زیر فشار افکار عمومی
13 روز پیش
سلامت نیوز

چالش های صدور حکم زیر فشار افکار عمومی

سلامت نیوز:مرگ دخترك هشت ماهه در گرماي طاقت فرساي تيرماه داغي بود بر قلب هميشه زخمي جامعه اي كه از انواع آسيب هاي اجتماعي در عذاب است. به گزارش سلامت نیوز، شهروند نوشت: اين روزها كه دادگاه رسيدگي به پرونده مرگ بنيتا در جريان است، جامعه داغدار با همه احساس خود به دنبال قصاص آن هم در ملأعام است كه اين خواسته از سوي نماينده دادستان هم از دادگاه خواسته شد، هرچند مقام قضاوت وراي احساست جمعي است و هر آنچه قاضي حكم كند، مطابق با قانون خواهد بود. هرچند همچنان اين سوال كه آيا قتل بنیتا، قتل عمد است يا شبه عمد يكي از مباحث مهم حقوقي است كه با توجه به شرايط پرونده، حقوقدانان نظرات متفاوتي در اين باره دارند زيرا فرق اين دو، مرگ و زندگي متهمان است، قصاص يا ديه! در نهايت مجازات متهمان خواهد بود كه فاصله هريك از ديگري به باريكي مويي ميان زندگي و مرگ است. در اين بين موضوع مهم ديگري كه طي دادگاه ها بارها مطرح شده، درخواست اجراي حكم اعدام در ملأعام است كه نماينده دادستان نيز قصاص و اجراي آن در ملأعام را از پيشگاه دادگاه درخواست كرده است. مجازات در ملأعام موافقان و مخالفان خود را دارد كه هريك استدلال خاص حقوقي و شرعي خود را در اين باره مطرح مي كنند اما آنچه مسلم است اين حقيقت است كه نمي شود با احساسات جريحه دارشده جامعه سراغ مجازات متهمان رفت. زيرا اين موضوع بسيار مهم است كه اجراي مجازات در برابر ديدگان مردم تا چه ميزان مي تواند اثر تربيتي و بازدارندگي داشته باشد و جاي بحث و بررسي بسيار دارد. البته در شرع و حقوق، تعریف دقیقی از ملأعام ارایه نشده، بلکه ملأعام را در مخالفت با مفهوم حیطه خصوصی افراد شناسایی می کنند. در اصل می توان گفت ملأعام، فضایی است که اطلاع افراد از آن، بدون اجازه شخص ممکن است، مانند کسی که در خیابان حرکت می کند و بدون اجازه وی، دیگران می توانند نظاره گر او باشند. برخی از حقوقدانان معتقدند با چنین تعبیری، محیط هایی مانند فضای رسانه های کاغذی، الکترونیکی و مجازی نیز ملأعام تلقی می شود، یعنی قراردادن تصاویر افراد در محیطی مانند وبلاگ، سایت یا پخش از تلویزیون نیز حضور در ملأعام تلقی می شود. البته برخی دیگر نیز این تعبیر را نمی پذیرند و عرصه تصویر و مجاز را در حکم ملأعام نمی دانند. مصطفي ترك همداني، وكيل دادگستري در اين رابطه معتقد است كه اجرای حکم اعدام لازم است. قصد شرع از این که در ملأعام باشد این است که دیگران از آن متنبه شوند، ولی دیده شده اجرای این گونه احکام در عموم و دیدن مراسم اعدام در ملأعام باعث مسرت و اجتماع مردم از سرکنجکاوی و تفریح می شود. یعنی عکس آن مطلبی که باعث شده بود مجازات در ملأعام اتفاق بیفتد. مجازات در ملأعام دلیلی برای خوشحالی مردم نباید باشد، بلکه بحث متنبه شدن مجرمان احتمالی است، دیگر این که مردم عادی بدانند اگر بخواهند پای شان را کج بگذارند، چنین مجازاتی در انتظارشان است. جوانان چون سرگرمی ندارند یا نمی دانند این موضوع برای چیست، برای شان دیدار از مراسم اعدام و فیلمبرداری و فرستادن آن برای دیگران جالب توجه است، یعنی از اهداف اصلی و اولیه اجرای مجازات در ملأعام دور شده ایم. فريد خدايي فر البته ديدگاه متفاوتي دارد و مي گويد: در قانون شرطی نداریم که مجازات حتما در ملأعام باشد. در دهه ٦٠ و ٧٠ اعدام ها در ملأعام بود اما به خاطر مسائل سیاسی و سوءاستفاده های کشورهای دیگر در ملأعام انجام نگرفت. درباره جرایمی که منجر به تحریک احساسات مردم می شود و مخصوصا تجاوز به عنف که اخیرا درحال مد شدن است، اگر این برخورد نشود، نمی توان جلوش را گرفت. نظر شخصی ام این است که برای این جرایم، مجازات در ملأعام کاملا کار درستی است. ملأعامی که در صدر اسلام بود، با ملأعام کنونی به دلیل تکنولوژی روز، فرق می کند. اصولا درست نیست اعدام وسط میدان انجام می شود، چون رعایت حال زنان و بچه ها نمی شود و به نظر می رسد تاثیر منفی روی بچه های کوچک و خانم ها دارد. فیلمبرداری هم اکثرا منع می شود. هر چند در متن قانون نداریم که منع شده باشد فیلمبرداری نکنند، ولی از لحاظ اخلاقی اصولا کار درستی نیست. تا پايان جلسات دادگاه بايد صبوري كرد تا حكم نهايي صادر شود، در آن زمان مي توان نقدي دقيق تر از روند دادگاه ارایه داد. در اين مجال در گفت وگو با حقوقدانان چند و چون پرونده بنيتاي كوچك را بررسي كرده ايم. اعدام در ملأعام بازدارنده نيست | فرخ فروزان كرماني| وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه| چندي پيش در تاريخ دهم تير ماه خبر ناگوار در گذشت دختربچه هشت ماهه اي با نام بنيتا در پي سرقت خودرو قلب ايرانيان را سخت آزرده كرد. ماجرا آنچنان كه رسانه ها خبر می دهند با سرقت خودروی روشن، كودك داخل آن هم دزديده مي شود. مسير بعد از دزدي پاكدشت است و دزدها خودرو را كه كودك هشت ماهه در آن بوده پس از ربودن پول ها و لوازم قيمتي درون آن، رها مي كنند که به علت گرما و نبود گردش هوا، كودك رهاشده در خودرو فوت مي كند. درباره اتهام مرتكب اين رفتار نخست بايد تاكيد كرد كه اظهارنظر قطعي و قانوني برعهده دادرسان پرونده است و با مطالعه پرونده و شنيدن اظهارات طرفين به اين امر مبادرت خواهند کرد، ولي به عنوان يك حقوقدان و كسي كه دغدغه حقوق كودكان را به عنوان سرمايه هاي گرانبهاي جامعه دارد، به تحليل حقوقي ماجرا مي پردازم. برابر ماده ٦٣٣ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ هركس شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت از خود نيست، در محلي كه خالي از سكنه است، رها كند به حبس از ٦ ماه تا ٢ سال يا جزاي نقدي از ٣ تا ١٢ ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد، رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب یا فوت شود، رهاكننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد . در اين ماجرا كودكي كه توان حركت كردن و محافظت از خود را ندارد و در گرماي تيرماه در خودرويي كه درهاي آن بسته و شيشه هاي آن كاملا بالا بوده اند، رها مي شود و اين كاملا با تعريف قانوني بزه گفته شده در ماده ٦٣٣ مزبور هماهنگي دارد، يعني اركان مادي بزه فراهم است كودك است، توان محافظت از خود ندارد، محل داراي سكنه است ولي خلوت و كم رفت وآمد است به ويژه در ساعت هاي مياني روز(ظهر) كه به سبب گرما خيابان خلوت بوده، آن گونه كه در رسانه ها و خبرها آمده است و در نهايت منجر به مرگ كودك مي شود اين بزه از بزه هاي مطلق است، يعني نياز به تحقق نتيجه ندارد ولي چنانچه نتيجه اي كه در پايان ماده آمده است، محقق شود، مجازت قصاص را نيز به دنبال خواهد داشت كه بايد شرايط قصاص نيز بررسي شود. براي بررسي شرايط قصاص به بند پ از ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مراجعه مي كنيم. در بند پ مزبور مرتكب قصد جنايت واقع شده را ندارد و كاري هم نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنايات نمي شود، ولي درباره مجني عليه (بنيتا) به سبب وضعيت ويژه (خردسالي) موجب جنايت (مرگ) شده است و بزهكار هم به اين وضعيت كاملا آگاه است و مي داند كودك در خودرو هست كه توان دفاع و نگهداري از خود را ندارد. در اين جا به اصطلاح حقوقي فعل ناشي از ترك فعل روي داده است، يعني قانون گذار رهاكردن كودك را جرم انگاري كرده و وظيفه قانوني مبني بر رساندن كودك به پدر و مادر يا دست كم رساندن به محلي كه خطر مرگ از او دور شود بر دوش متهمان نهاده شده است. اين ترك فعل با توجه به ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامي ناظر بر ماده ٦٣٣ همان قانون بخش تعزيرات و در پي آن جنايت پيش آمده و مرگ كودك هشت ماهه منتسب به متهم است و به نظر مي رسد بايد به قصاص محكوم شود. بايد گفت كه فرد متهم حتي اگر كودك را به پدر و مادرش تحويل نمي داد براي ترس از قانون و مجازات مي توانست خودرو را در جايي رها كند كه آمد و شد بيشتري وجود داشته باشد. در آن گرماي تابستان دست كم درهاي خودرو را باز مي گذاشت يا شيشه ها را بالا نمي كشيد تا جلب توجه مي كرد و رهگذران احتمالي به داد كودك برسند و او را نجات بدهند و دفاع آنها مبني بر اين كه نمي دانستند با خاموش شدن خودرو كولر خاموش مي شود به نظر مي رسد قابل پذيرش نباشد، چراكه فردي كه با آن مهارت رانندگي كرده و توانسته در چند حركت پدر و مادر را از سر راه كنار بزند و از محل فرار كند، به يقين با خودرو و كولر آن كه ابتدايي ترين اطلاعات را مي خواهد آشنا بوده و چنين ادعايي با عرف (كه از منابع علم حقوق هم هست) همسان و سازگار نيست يا این كه مدعي شده اند با پليس تماس گرفته و محل رهاكردن خودرو را به آگاهي پليس اطلاع داده اند كه اين مهم با بررسي تلفن هاي كلانتري با توجه به اين كه مكالمه هاي تلفني كلانتري ها ضبط مي شود به راحتي قابل كشف است. از جرم ارتكابي كه بگذريم چگونگي اجراي قصاص احتمالي نيز امر مهمي است كه شنيده شده نماينده دادستان خواستار اجراي علني مجازات قصاص در ملأعام شده است. اين اقدام سودي براي جامعه نخواهد داشت، حتي این احتمال وجود دارد که برخي با بزهكار و خانواده او همراه مي شوند كه اين امر بايد از سوي جامعه شناسان مورد بررسي دقيق قرار گيرد. بهره وري آموزش هاي شهروندي و فرهنگ سازي در جامعه چه از راه بالا بردن فرهنگ اجتماعي در رويارويي با بزه و راه هاي پيشگيري از آن و چه از راه درمان و كنترل بزهكاران و پيشگيري از آن و چه از راه درمان و كنترل بزهكاران و پيشگيري از بزهكار شدن افراد در عوض ارتكاب بزه كه ريشه بسياري از بزه ها در فقر مالي و مصرف موادمخدر نهفته است، مي تواند از تكرار چنين پيشامدهاي ناگواری جلوگيري كند. نبايد پيشداوري كرد | ايوب ميلكي| وكيل دادگستري و عضو هيأت علمي دانشگاه| اين روز ها ماجراي قتل بنيتا دخترك معصوم و بي گناهي كه قرباني يك نقشه شوم مجرمانه شد، افكار عمومي را عميقا متاثر و اندهگين ساخته است. اما اعتقاد بر آن است صرف نظر از ابعاد اجتماعي اين تراژدي غمناك، ابعاد حقوقي و قضائي اين پرونده بايد سير منطقي و طبيعي خود را بپيمايد. به اعتقاد بنده دو محور اساسي پرونده جاري، بحث تعيين علت عرفي حادثه و تعيين ماهيت جنايت از حيث عمدي يا غيرعمدي بودن آن است. هرچند در بادي امر به نظر مي رسد اين جنايت عمدي بوده و سارقان مسبب اصلي آن محسوب مي شوند و ممكن است چنين اظهار شود طرح اين دفاع توسط متهمان كه فاقد قصد جنايت بوده اند و كودك معصوم را در محل تردد شهروندان و حوزه تحت نظارت قواي انتظامي رها ساخته اند و علي القاعده آنها بايد كودك را نجات مي دادند، بار مسئوليت كيفري آنها را نمي كاهد و براي رد دفاعيات متهمان گفته شود كه مطابق موازين حقوقي و رويه قضائي، در جمع اسباب بعيد و قريب دخيل در يك حادثه، بايد علت عرفي و اصلي آن را شناسايي و ضامن جنايت دانست و عوامل غيرمستقيم يا غيرموثر در وقوع آن را بايد ناديده گرفت؛ اما اين استدلال و استنتاج اوليه، تكليف مرجع قضائي را به تحقيق و تفحص جدي در راستاي كشف حقيقت و روشن سازي زواياي مجهول و مبهم حادثه ساقط نمي سازد. بايد توجه داشت كه مقنن كيفري ايران در قانون مجازات اسلامي مصاديق جنايات عمدي را مشخص و تفكيك کرده است كه لزوما در تمامي موارد، احراز قصد يا عمد محض شرط نيست؛ بلكه در مواقعي نفس رفتار عرفا كشنده يا مخاطره آميز را در حكم جنايت عمدي تلقي كرده است. بر اين اساس، كشنده بودن يك رفتار، به اعتبارات مختلف قابل بحث است كه يكي از مصاديق آن، وضعيت خاص قرباني جرم است. به تعبير روشن تر، مطابق يك برداشت غالب، رهاكردن كودك در يك خودرو و در شرايط نامساعد آب وهوايي (گرماي هوا و كمبود اكسيژن) آن هم در شرايطي كه وي قادر به حفظ جان و نجات نفس خويش نيست، حتي اگر بدون قصد جنايت باشد؛ اقدامي نوعا خطرناك و كشنده تلقي مي شود كه در مانحن فيه؛ حسب ظواهر امر، تاثير هيچ عاملي را نمي توان معادل تاثير رفتار سارقان دانست. بند پ ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامي دقيقا مويد اين تفسير است. اما صرف نظر از برداشت سخت گيرانه فوق، حتي در مواردي كه مقنن كيفري رفتار نوعا كشنده را بدون ضرورت احراز قصد جنايت، ملاك تحقق جنايت عمدي دانسته، در رويكرد اخير قانوني، شرط ديگري را نيز براي عمدي تلقي کردن آن مقرر داشته است. مطابق اين شرط كه در بند هاي ب و پ ماده٢٩٠ قانون اخيرالذكر آمده، اثبات آگاهي و التفات جاني به كشنده بودن رفتار يا شرايط و وضعيت خاص مجني عليه، امري ضروري است كه حسب مورد بار اثبات آگاهي يا عدم آگاهي، بر عهده اوليای دم يا مرتكبان خواهد بود. در اين مورد نيز محكمه قضائي بايد از هر گونه تصميم عجولانه و منافي با روح حاكم بر قانون پرهيز کرده و مدافعات متهمان را با صبر و شكيبايي استماع و با شرايط و اوضاع و احوال عرفي حاكم بر واقعه جنايي انطباق دهند؛ چراكه اگر ادعاي مرتكبان منطبق با واقع تشخيص داده شود و عدم التفات و توجه كافي آنها به كشنده بودن رفتار يا عدم پيش بيني وقوع نتيجه به كيفيت فعلي ثابت شود، احتمال تغيير ماهيت جنايت از حالت عمدي به شبه عمدي وجود دارد و حتي اگر شك وشبهه اي نيز در اين راستا حاصل شود، بايد موردعنايت مقام رسيدگي كننده به پرونده قرار گيرد. به نظر بنده، محكمه قضائي در اين پرونده، با چالش سختي مواجه خواهد بود و رعايت عدالت و انصاف ايجاب مي كند كه بدون توجه به برخي حواشي موجود، به حقوق شرعي و قانوني طرفين پرونده توجه شود، زيرا عواطف و احساسات يا فشار هاي عمومي نبايد خللي بر روند دادرسي منصفانه ايجاد کند و قضات رسيدگي كننده سرانجام در پيشگاه وجدان قضائي و پروردگار خويش پاسخگو خواهند بود. البته بايد خاطرنشان کرد که قصور احتمالي شهروندان در نجات جان كودك، صرفا ممكن است مسئوليتي اخلاقي براي ايشان ايجاد کند يا بر فرض محال اثبات اين كوتاهي، حداكثر تحت عنوان يك جرم خاص نظير خودداري از كمك به اشخاص در معرض خطر قابل پيگيري باشد كه اثبات اين امر نيز به غايت دشوار و ناممكن مي نمايد. اما در مورد عملكرد نيروي انتظامي بنده اعتقاد دارم نبايد پيش داوري زودهنگام کرد، بلكه با توجه به تكاليف مصرح قانوني، جهات احتمالي مسئوليت ايشان در اين حادثه بايد به دقت بررسي شود و چنانچه قصور يا كوتاهي موثري متوجه اين نهاد باشد، حسب مورد اقدام مقتضي صورت پذيرد؛ مخصوصا كه چنانچه ادعاي متهمان مبني بر اعلام مراتب به مرجع انتظامي قبل از وقوع جنايت محمول بر صحت تشخيص داده شود يا درستي آن ثابت شود، به نظر مي رسد رسيدگي به اين پرونده جنايي ابعاد تازه اي خواهد يافت كه با توجه به زمان اعلام متهمان به مرجع مذكور، ساعت وقوع جنايت و ساير شرايط موجود و كيفيت عملكرد ايجابي يا سلبي قواي مزبور، بايد علت سنجي كارشناسانه و دقيقي در اين راستا انجام شود. به هرحال، اميدواريم كه حقوق اصحاب پرونده به بهترين وجه ممكن تضمين شود و هيچ حقي از طرفين ضايع نشود. قدر مسلم، بهترين تصميم قضائي، تصميمي است كه بر مدار حق و حقيقت و منطبق با روح عدالت و قانون اتخاذ شود.

خبر در سایت اصلی


مرگ سارق حین سرقت

- ایسنا اجتماعی
هشتگ:   

چالش

 | 

های

 | 

صدور

 | 

حکم

 | 

زیر

 | 

فشار

 | 

افکار

 | 

عمومی

 | 
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

53 میلیون دلاربرای دومین الماس بزرگ دنیا

- رکنا حوادث

نصب آسانسور جان مرد 45 ساله را گرفت

- ایران آنلاین

راهیابی دو فیلم ایرانی به جشنواره توکیو

- ایسنا فرهنگی

معدوم سازی بیش از ۱۰ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در شهریور ماه امسال

- سلامت نیوز

استفاده از ظرفیت و تفکر بسیج منجر به ارائه بهترین خدمت می شود

- ایرنا فرهنگی

در روز جهانی گردشگری بازدید از موزه های منطقه ۱۱ رایگان است

- ایسنا اجتماعی

باید شکل واقعی تکریم ارباب‌رجوع را نشان دهیم

- فارس اجتماعی

برپایی نمایشگاهی برای معرفی حماسه یگان‌های ارتش در دفاع مقدس

- ایسنا فرهنگی

تاکید کشورهای مختلف بر وحدت عراق و هشدار درباره همه‌پرسی کردستان

- رکنا حوادث

مزایا و معایب لنزها

- رکنا حوادث

تصمیم عجیب سلطان کمدین دنیا در تقسیم اموالش پس از مرگ / همه فرزندانم از ارث محرومند

- رکنا حوادث

نوباوگان مهدکودک های سراسر کشور بیمه شدند

- فارس اجتماعی

واکنش عوامل فیلم مهران مدیری به تبلیغ فیلم ساعت 5 عصر در شبکه جم

- رکنا حوادث

مطهری: ایران نباید حساسیتی به موضوع کردستان عراق نشان دهد

- رکنا حوادث

افزایش 40 درصدی مصرف دخانیات در کشور/ افزایش بیماری‌های مزمن تنفسی نوزدان متولد شده از مادران قلیانی/ مصرف سالانه 55 میلیارد نخ سیگار در کشور

- فارس اجتماعی

جوان بابلی خود را در باغ مرکبات دار زد / ماموران اورژانس به موقع رسیدند

- رکنا حوادث

اجرای 55 طرح پیشگیری از اعتیاد توسط تشکلهای غیردولتی در مشهد

- ایرنا اجتماعی

رمز پیروزی در دفاع مقدس تبعیت محض از ولایت فقیه بود

- ایرنا اجتماعی

بانک اطلاعاتی یکپارچه از ایثارگران ایجاد می شود

- ایرنا اجتماعی

20 میلیارد ریال برای نصب دوربین‌های مداربسته در گچساران اختصاص یافت

- ایرنا اجتماعی

بخش سالمندی در بیمارستان ها راه اندازی می شود

- شفا آنلاین

راهیابی دو فیلم ایرانی به جشنواره فیلم توکیو

- ایسنا فرهنگی

مهره ناشناخته برانکو برابر الهلال

- رکنا حوادث

چراغپور: الاهلی سه تا خورد؛ الهلال هم دوتا می‌خورد

- رکنا حوادث

استفاده از ضربان قلب به عنوان گذرواژه

- ایرنا علمی

تمهیدات آتش‌نشانی برای تشییع پیکر شهیدحججی/استقرار نیروها و خودروهای عملیاتی در 25 نقطه

- ایسنا اجتماعی

کشف محموله نخود قاچاق به ارزش بیش از 2 میلیارد ریال در یزد

- ایرنا اجتماعی

فاضل:با کوچکترین رفتار غیرقانونی در نظام پزشکی به شدت برخورد می شود

- ایرنا اجتماعی

نوسازی سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی، برنامه بنیاد مسکن است

- ایرنا اجتماعی

عرضه تنباکو با اسانس بنزن و شیشه در قهوه‌خانه‌ها

- شفا آنلاین

ابتکار: در حال تدوین «جایزه ملی خانواده» هستیم

- ایسنا اجتماعی

سارقان ارثیه خانوادگی دستگیر شدند

- فارس اجتماعی

در جلسه محرمانه کردها با نمایندگان آمریکا و فرانسه چه گذشت؟

- رکنا حوادث

رژه دریایی نیروهای مسلح در آبراه بهمنشیر در آبادان برگزار شد

- ایرنا اجتماعی

افزایش صعودی نرخ خودکشی در آمریکا

- فارس اجتماعی

انجمن اولیا و مربیان 183 میلیارد تومان به مدارس کشور کمک مالی کرد

- ایرنا فرهنگی

افتتاح 7 مدرسه بنیاد برکت در آذربایجان غربی

- ایرنا فرهنگی

سه راه ساده برای درمان افتادگی شانه

- سلامت نیوز

مچاله شدن پراید زیر تریلی در بزرگراه آزادگان / عکس

- خبرآنلاین

کدام شامپو برای کدام مو؟

- سلامت نیوز
پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

53 میلیون دلاربرای دومین الماس بزرگ دنیا

- رکنا حوادث

زلزله، پیش قلعه خراسان شمالی را لرزاند

- ایرنا اجتماعی

جمهوری چک ناسالم ترین کشور جهان شناخته شد

- سلامت نیوز

نصب آسانسور جان مرد 45 ساله را گرفت

- ایران آنلاین

آمریکا بزرگترین مانور دفاع موشکی و هوایی ناتو در اسکاتلند را رهبری می‌کند

- رکنا حوادث

شوهرم دوستان بی سرو پایش را به خانه می آورد تا اینکه!

- رکنا حوادث

راهیابی دو فیلم ایرانی به جشنواره توکیو

- ایسنا فرهنگی

بی توجهی به نکات ایمنی در بروز حادثه تونل گردنه چری/ پیمانکار اجازه فعالیت ندارد

- ایرنا اجتماعی

پیکر شهید حججی با چند داعشی مبادله شد؟

- شریان

همایش هم اندیشی سران طوایف در بخش زرآباد کنارک برگزار شد

- ایرنا اجتماعی

سرنوشت تلخ و مرگبار امیر علی 3 ماهه در خانه ای که دوستش داشتند!

- رکنا حوادث

سگی که قهرمان مکزیک شد+عکس

- شفا آنلاین

سرمـاخوردگی و سینـوزیت کودکان را جـدی بگیرید

- شفا آنلاین

سفر ۱۰۰ گردشگر اسپانیایی به انگیزه مراسم تاسوعا و عاشورا

- ایسنا فرهنگی

معدوم سازی بیش از ۱۰ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در شهریور ماه امسال

- سلامت نیوز

استفاده از ظرفیت و تفکر بسیج منجر به ارائه بهترین خدمت می شود

- ایرنا فرهنگی

بیمه خدمات مراقبت پرستاری در منزل بزودی عملیاتی می شود

- مهر سلامت

لاریجانی: لایحه اصلاح قانون انتخابات حال نهایی شدن است

- رکنا حوادث

در روز جهانی گردشگری بازدید از موزه های منطقه ۱۱ رایگان است

- ایسنا اجتماعی

جشن و پایکوبی سعودی‌ها همزمان با آغاز ماه محرم!

- شریان

عملیات استشهادی جدید در قدس اشغالی/ ۳ صهیونیست به هلاکت رسیدند+فیلم

- رکنا حوادث

ضرورت حذف صفرها و تغییر واحد پول ملی

- شفا آنلاین

باید شکل واقعی تکریم ارباب‌رجوع را نشان دهیم

- فارس اجتماعی

برپایی نمایشگاهی برای معرفی حماسه یگان‌های ارتش در دفاع مقدس

- ایسنا فرهنگی

تاکید کشورهای مختلف بر وحدت عراق و هشدار درباره همه‌پرسی کردستان

- رکنا حوادث

مزایا و معایب لنزها

- رکنا حوادث

تصمیم عجیب سلطان کمدین دنیا در تقسیم اموالش پس از مرگ / همه فرزندانم از ارث محرومند

- رکنا حوادث

نوباوگان مهدکودک های سراسر کشور بیمه شدند

- فارس اجتماعی

واکنش عوامل فیلم مهران مدیری به تبلیغ فیلم ساعت 5 عصر در شبکه جم

- رکنا حوادث

مطهری: ایران نباید حساسیتی به موضوع کردستان عراق نشان دهد

- رکنا حوادث

افزایش 40 درصدی مصرف دخانیات در کشور/ افزایش بیماری‌های مزمن تنفسی نوزدان متولد شده از مادران قلیانی/ مصرف سالانه 55 میلیارد نخ سیگار در کشور

- فارس اجتماعی

جوان بابلی خود را در باغ مرکبات دار زد / ماموران اورژانس به موقع رسیدند

- رکنا حوادث

اجرای 55 طرح پیشگیری از اعتیاد توسط تشکلهای غیردولتی در مشهد

- ایرنا اجتماعی

رمز پیروزی در دفاع مقدس تبعیت محض از ولایت فقیه بود

- ایرنا اجتماعی

بانک اطلاعاتی یکپارچه از ایثارگران ایجاد می شود

- ایرنا اجتماعی

20 میلیارد ریال برای نصب دوربین‌های مداربسته در گچساران اختصاص یافت

- ایرنا اجتماعی

بخش سالمندی در بیمارستان ها راه اندازی می شود

- شفا آنلاین

راهیابی دو فیلم ایرانی به جشنواره فیلم توکیو

- ایسنا فرهنگی

مهره ناشناخته برانکو برابر الهلال

- رکنا حوادث

چراغپور: الاهلی سه تا خورد؛ الهلال هم دوتا می‌خورد

- رکنا حوادث
پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

درخواست پلیس اردبیل از مردم برای اجرای اعدام قاتل آتنا اصلانی در ملاعام + فیلم و عکس

- رکنا حوادث

خانواده آتنا اصلانی هنگام اجرای حکم اعدام قاتل+عکس

- شفا آنلاین

اعدام زن کثیف در زندان زنجان

- رکنا حوادث

صدور کیفرخواست برای یکی از مدیران مرکز مطالعات ایران و عرب

- مهر اجتماعی

راننده تاکسی اینترنتی دخترجوان را ربود

- همشهری اجتماعی

قتل پدر در خشم پسر / در استهبان رخ داد

- ایران آنلاین

فوری/ منصوریان استعفاء کرد

- رکنا حوادث

چگونه خودمان را مثل کف دست بشناسیم

- شفا آنلاین

دورهمی خانم های بازیگر در میهمانی یک برند!+ عکس

- رکنا حوادث

بهشتی: ایرانیان همواره حقیقت صلح را به‌جا آورده‌اند/ شاهنامه شرح صلح‌هاست

- ایلنا اجتماعی

مرگ های وحشتناک در مخزن آمونیاک شهرک صنعتی شیراز + عکس

- رکنا حوادث

تاکید فرماندهان نیروی هوافضای سپاه و نیروی هوایی عراق بر یکپارچگی این کشور و تداوم مبارزه با تروریسم

- ایرنا اجتماعی

گردشگری گیلان رنگ و بوی محرم به خود می گیرد

- ایرنا فرهنگی

عامل قتل کارگر ساختمانی در کمتر از 2 دستگیر شد

- ایرنا اجتماعی

آب‌شدن پیرترین برف انگلستان

- همشهری اجتماعی

مرگ غم‌انگیز زهرا کوچولو هنگام پختن رب

- همشهری اجتماعی

6 نفر در مترو هدف اسید پاشی قرار گرفتند

- ایران آنلاین

متهمان اصلی بروز سرطان در کشور

- شفا آنلاین

مداد چگونه اختراع شد+عکس

- شفا آنلاین

برگزیدگان بیستمین جشنواره‌ قصه گویی سیستان و بلوچستان معرفی شدند

- ایرنا فرهنگی

شنای مرگبار نوجوان 13 ساله در دریا

- رکنا حوادث

معاون وزیر خارجه: پیروزی ها بدون رسانه اثر کاملی ندارند

- ایرنا فرهنگی

53 میلیون دلاربرای دومین الماس بزرگ دنیا

- رکنا حوادث

انفجار گاز در چناران موجب تخریب یک خانه شد

- ایرنا اجتماعی

اشتباهات مرگبار، هنگام دوش گرفتن

- شفا آنلاین

مرگ مشکوک سه طلبه نوجوان در مدرسه دینی سیستان و بلوچستان

- خبرآنلاین

استفاده از گوشت گربه در تولید سوسیس و کالباس صحت دارد؟

- شریان

دستگیری قاتلی که برادر زن خود را کشته بود

- ایلنا اجتماعی

خوابیدن در حین تغییر ارتفاع هواپیما به گوش آسیب می‌زند

- شفا آنلاین

تصویب اعتبار برای ساخت 2 پاسگاه محیط بانی در آستارا

- ایرنا اجتماعی

زلزله، پیش قلعه خراسان شمالی را لرزاند

- ایرنا اجتماعی

معجون های گیاهی که باعث کاهش قند خون می‌شوند

- شفا آنلاین

درمان یائسگی در مردان

- شفا آنلاین

عواقب نصب نادرست لمینیت‌های دندانی

- شفا آنلاین

دستگیری دومین باند هرمی در غرب تهران/ ۱۶نفر روانه زندان شدند

- رکنا حوادث

بیش از 14 هزار عدد قرص روانگردان در رامهرمز کشف شد

- ایرنا اجتماعی

اعترافات هولناک عامل سر بریدن مادر و دختر 4 ساله در تهران +عکس

- شریان

مادامی که ایران اسلامی امام حسین (ع) را دارد هیچ خطری کشور را تهدید نمی کند

- ایرنا فرهنگی

رحیم عبدالهی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر منصوب شد

- مهر اجتماعی

آغاز فعالیت دفاتر خدمات سلامت در ۹ استان کشور

- همشهری زندگی
منابع