متخصصان، بيماران را بيهوش نمي کنند؟
13 روز پیش
سلامت نیوز

متخصصان، بيماران را بيهوش نمي کنند؟

سلامت نیوز:روزي خبر مي رسد که به دليل نبود تجهيزات پزشکي و نرسيدن اعتبارات برخي از بيمارستان ها اعمال جراحي غير ضروري را عقب مي اندازند و روزي ديگر همين اتفاق با دليلي ديگر تکرار مي شود. به گزارش سلامت نیوز، وقایع اتفاقیه نوشت: اين بار ماجرا اعتصاب بخشي از تيم جراحي است. مدتي است که خبر اعتراض متخصصان بيهوشي از نقاط مختلف کشور به گوش مي رسد. يک بار اين اعتراض به شکل تجمع خودش را نشان مي دهد؛ بار ديگر در قالب يک بيانيه و درخواست از وزارت بهداشت و انگار اين بار نوبت به اعتصاب رسيده است، تا جايي که ديروز برخي رسانه ها نوشتند که خطر توقف جراحي هاي الکتيو و اعتراض گروهي از ارائه کنندگان خدمات سلامت به ويرايش مجدد يک کتاب به چالش مهم اتاق عمل هاي بيمارستان ها تبديل شده و بيم آن مي رود که بيماران با وجود نوبت هاي بعضا طولاني، در انجام جراحي ها هرچند غيرضرور سرگردان بمانند. کتابي هم که از آن نام برده مي شود کتاب تعرفه هاست که اصلاح آن يکي از اصلي ترين برنامه هاي وزارت بهداشت در جريان اجراي طرح تحول سلامت بود؛ طرحي که در آن وزارتخانه سعي کرد با اصلاح تعرفه ها و واقعي کردن آنها کاري کند که ديگر مفهومي به نام زير ميزي در مراکز درماني وجود نداشته باشد. قرار شد ما به التفاوت اين رقم ها هم از محل اعتباري که براي طرح تحول سلامت در نظر گرفته شده بود، پرداخت شود اما تأمين نشدن بسياري از منابعي که وزارت بهداشت روي آنها حساب کرده بود و بدقولي طولاني مدت بيمه ها باعث شد که اصلاح تدريجي تعرفه هاي برخي از گروه هاي پزشکي تا حد زيادي متوقف شود و از طرفي برخي از گروه ها با کاهش 25 درصدي در تعرفه هايشان مواجه شوند. همين موضوع کاري کرده که الان آنها در صف اول معترضان به وزارت بهداشت قرار گرفته اند و اين نهاد را متهم به بي عدالتي مي کنند. متخصصان بي هوشي از جمله همين گروه هاي معترض هستند و حالا اعتراضشان رنگ و بوي اعتصاب گرفته است. آتش اين اعتراض را واکنش قاسم جان بابايي، معاون درمان وزير بهداشت شعله ور تر کرد وقتي که در شبکه هاي اجتماعي اين طور پيچيد که او متخصصان بيهوشي را که سر کارشان حاضر نشوند تهديد به برخورد کرده است اما بلافاصله روابط عمومي اين معاونت نه تنها اين حرف ها را تکذيب کرد بلکه در واکنش ضمن تشکر از همه متخصصان بيهوشى ای که سال ها به مردم ايران به ويژه در بيمارستان هاى دولتى باوجود تأخير در پرداخت مطالبات قانونى خدمت کرده اند، از رؤساي محترم دانشگاه ها درخواست کرد در صورتي که عده معدودى از متخصصان بيهوشى استخدام در خدمات بيهوشي در جراحي هاي انتخابي و غيراورژانسي همراهي نکنند، براي ادامه روند خدمت رساني به هموطنان از پزشکان تمام وقت کمک خواسته شود. آناهيتا کشاورزي، معاون سازمان بيمه سلامت نيز به اين اظهارات در فضاي مجازي واکنش نشان داد و در توضيحاتي درباره اتفاقي که در مورد تعرفه هاي متخصصان بيهوشي افتاده، گفت: روند تصميم سازي درباره تعرفه هاي سالانه، با بررسي هاي کارشناسي و ارائه پيشنهادات به دبيرخانه شوراي عالي بيمه آغاز مي شود که متشکل از نمايندگان سازمان هاي بيمه گر پايه، نظام پزشکي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و وزارت رفاه است. از آنجا که منابع حوزه بيمه سلامت محدود است و از سوي ديگر بيش از ٩٥ درصد منابع توسط دولت محترم اختصاص مي يابد؛ بنابراين بيمه ها موظف شدند تا متناسب با منابع، مصارف را تعريف کرده و پيشنهادات لازم را در جهت خريد خدمات در راستاي ايجاد تعادل منابع- مصارف اعلام کنند. با توجه به تصويب منابع براي سال ٩٦ معادل هزينه هاي سال ٩٥ براي سازمان بيمه سلامت، چاره اي به جز پيشنهاد کاهش تعرفه ها از سوي سازمان هاي بيمه گر نبود زيرا تجربيات سه سال اخير نشان مي دهد اجراي ساير روش هاي کنترل تقاضاي القايي و مديريت هزينه ها نظير پياده سازي راهنماهاي باليني، تغيير نظام پرداخت در بيمارستان ها، پياده سازي نظام ارجاع و پزشک خانواده و ساير راهکارهاي پيش رو، نياز به بسترسازي و صرف مدت زماني بيش از يک سال خواهد داشت. او ادامه داد: در اين راستا ويرايش سوم کتاب در چارچوب فرايند مندرج در قانون احکام دائمي توسعه در نهايت در هيأت محترم دولت به تصويب رسيد و پس از تصويب جهت اجرا به دستگاه هاي ذي ربط از جمله سازمان بيمه سلامت ايران ابلاغ شده است. البته به دنبال ويرايش کتاب تعرفه ها در سال ۹۳، برخي ها معتقد بودند که رشد تعرفه اي گروه بيهوشي حدود ۳۰ درصد بيشتر از ساير گروه ها بوده؛ مبحثي که متخصصان اين رشته آن را قبول ندارند و به کاهش تعرفه شان طي سه سال گذشته انتقاد دارند، تا حدي که عدم اجابت درخواستشان مبني بر توقف مصوبه شهريور، برخي اعتراض ها و حتي اعتصاب ها در انجام جراحي هاي الکتيو (غيراورژانسي) در برخي شهرها را به دنبال داشته است. در اين ميان به خطر افتادن سلامت مردم مسئله ای است که به اشکال مختلف طي چند روز گذشته مطرح شد، فارغ از اينکه اين اقدام متخصصان بيهوشي چقدر منطبق با سوگند پزشکي و پايبندي به آن است و مسئوليت خطرات احتمالي بيماران با کيست، شايسته است سياست گذاران و ارائه دهندگان خدمات هر چه سريع تر درباره آن به جمع بندي برسند تا سلامت مردم تحت تأثير مسائل و درخواست هاي صنفي قرار نگيرد. درهمين راستا دکتر ايرج حريرچي، قائم مقام وزير بهداشت روز گذشته در پاسخ به سؤالي درباره خبرهاي منتشر شده مبني بر اينکه متخصصان بيهوشي در چند بيمارستان خصوصي و دولتي شيراز دست از کار کشيده اند و جراحي هاي غير ضرور انجام نمي شود، ابراز اميدواري کرد که اين خبرها واقعي نباشند و گفت: بعيد مي دانم که همکارانمان چنين کاري انجام داده باشند و اگر هم مسئله اي وجود داشته باشدف فکر مي کنم به زودي حل مي شود؛ البته ما خودمان هم تحت فشار هستيم. از طرفي وقتي بيماري بستري مي شود حتي اگر با يک ساعت تأخير کارش انجام شود، درست نيست. وزير بهداشت نيز با همکاران بيهوشي جلسه اي مبتني بر تفاهم و همکاري داشتند و مباحثي در اين جلسه مطرح شد. بايد توجه کرد طبق بررسي ای که در دبيرخانه شوراي عالي بيمه و کميسيون اجتماعي دولت انجام گرفت و با توجه به مقتضيات مختلف و نظراتي که وجود داشت، کتاب تعرفه هاي نسبي در شهريور تغييراتي کرد. حريرچي با بيان اينکه ما حدود هزار بيمارستان داريم که اکثر آنها بدون خدشه کارشان را انجام مي دهند، گفت: اگر هم اتفاقي از اين دست رخ داده باشد در موارد جزئي بوده است؛ البته ما بايد بررسي هاي لازم را انجام دهيم تا ببينيم قضيه چه بوده و بعد اظهارنظر کنيم. او با بيان اينکه وزارت بهداشت با واقعي سازي تعرفه ها موافق است، ادامه داد: حال سازمان هاي بيمه گر چه آنهايي که حق بيمه مي گيرند و چه آنهايي که تابع بودجه دولتي هستند، بايد بتوانند اين تعرفه ها را تأمين کنند؛ بنابراين واقعي سازي قيمت خدمات مورد نظر وزارت بهداشت است. همان طور که منتخبان جديد سازمان نظام پزشکي هم در موارد مختلف اعلام کردند، قطع رابطه مالي ميان بيمار و پزشک مورد نظرمان است و همه پزشکان هم معتقدند که افزايش تعرفه نبايد منجر به فشار مالي به بيماران شود؛ لذا تقويت بودجه بيمه ها ضروري است و بايد بدانيم که در يک محيط با مفاهمه کارها بهتر پيش مي روند. روابط عمومي اين معاونت در اطلاعيه اي به نقل از معاون درمان وزارت بهداشت از رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشکي درخواست کرد در صورتي که عده معدودي از متخصصان بيهوشي استخدامي در ارائه خدمات بيهوشي در جراحي هاي انتخابي و غيراورژانسي همراهي نکنند، براي ادامه روند ارائه خدمات درماني به هموطنان از پزشکان تمام وقت کمک خواسته شود. درهمين راستا دکتر رضا امين نژاد، عضو انجمن بيهوشي در گفت وگو با ايسنا درباره علت ايجاد جريان اعتراضي متخصصان بيهوشي طي چند وقت اخير توضيح مي دهد و مي گويد: قرار بود بعد از طرح تحول نظام سلامت کتاب ارزش گذاري خدمات پزشکي هر سال بازنگري شود. هرچند سال قبل تعرفه هاي بيهوشي کاهش داشت اما امسال نيز کاهش اين تعرفه ها ۲۵ درصد اعلام شد ولي در بررسي هاي ابتدايي کارشناسي رقم ۴۰ درصد کاهش نيز تأييد شده است. اين مصوبه در خرداد تصويب شد اما ابلاغ آن به دليل رايزني هايي که در حال انجام بود، چند ماه به تأخير افتاد. در سال ۹۳ و همزمان با آغاز طرح تحول، افزايش تعرفه ها در همه گروه هاي پزشکي تقريبا برابر با يکديگر اتفاق افتاد زيرا طرح تحول دو هدف عمده کاهش پرداختي از جيب مردم و برقراري عدالت بين رشته اي را مدنظر قرار داده بود. قبل از سال ۹۳ دريافتي متخصصان بيهوشي به ازاي هر عمل جراحي، يک سوم تا يک پنجم و در مواردي به کمتر از اين رقم هم مي رسيد. علت آن هم دريافت هاي نامتعارف همکاران جراح بود. وزارت بهداشت تأکيد داشت در مرحله اول تعرفه گذاري خدمات در سال ۹۳، تعرفه گروه بيهوشي ۲۰ تا ۳۰ درصد بيشتر از ديگران بود اما در ويرايش سال ۹۴ اين تعرفه ها کاهش پيدا کرد. در کتاب سال ۹۵ نيز که امروز مورد اعتراض قرار گرفته است، دوباره کاهش پيدا کرد. يعني امروز دريافتي متخصصان بيهوشي در اعمال جراحي يک بيستم جراح است. در همه دنيا متخصصان رشته بيهوشي به دليل استرس بالا و حياتي بودن آن در عمل جراحي، برابر با جراح دستمزد دريافت مي کنند، حتي در مواردي بيشتر از جراح است. او با تأييد اخبار مربوط به خودداري برخي متخصصان بيهوشي از انجام عمل هاي غيرضروري در برخي شهرها از جمله شيراز، شهرکرد و کرمان، ادامه مي دهد: بيش از 6 ماه است که پزشکان بيهوشي با ۲۵ نماينده مجلس، وزراي رفاه و بهداشت و معاون رئيس جمهوري رايزني مي کنند. همه اين افراد نيز غير کارشناسي بودن اين تعرفه ها را تأييد کرده و قول همکاري داده اند اما هيچ کس اقدامي انجام نداده است. به همين دليل پزشکان بيهوشي با اعلام قبلي در برخي شهرها اقدام به لغو اعمال جراحي الکتيو کردند اما به تعويق افتادن اين عمل ها جان بيمار را به مخاطره نمي اندازد. متأسفانه امروز عمل هاي جراحي اي انجام مي شود که ارزش پايه بيهوشي در آن صفر است و به اين متخصصان تنها هزينه پايشي که طي چند ساعت انجام مي دهند، تعلق مي گيرد. عضو انجمن بيهوشي درباره منافات اين موضوع با سوگند پزشکان در مورد متعهد بودن به حفظ جان بيماران نيز مي گويد: اين موضوع تيغي دولبه است. ۹۹ درصد همکاران ما با اين حرفه است که زندگي خود را مي گذرانند. اينکه بگوييم اين اقدام پزشکان منافاتي با قسم آنها دارد براي مدينه فاضله اي است که تصميم گيري در آن بر مبناي خرد جمعي صورت گيرد، نه تصميم عده اي خاص. جامعه بيهوشي درخواست توقف مصوبه کاهش تعرفه هاي بيهوشي را دارد، تا زماني که بررسي هاي کارشناسي انجام شود.

خبر در سایت اصلی


مرگ سارق حین سرقت

- ایسنا اجتماعی
هشتگ:   

متخصصان

 | 

بيماران

 | 

بيهوش

 | 

نمي

 | 

کنند

 | 
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

53 میلیون دلاربرای دومین الماس بزرگ دنیا

- رکنا حوادث

نصب آسانسور جان مرد 45 ساله را گرفت

- ایران آنلاین

راهیابی دو فیلم ایرانی به جشنواره توکیو

- ایسنا فرهنگی

معدوم سازی بیش از ۱۰ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در شهریور ماه امسال

- سلامت نیوز

استفاده از ظرفیت و تفکر بسیج منجر به ارائه بهترین خدمت می شود

- ایرنا فرهنگی

در روز جهانی گردشگری بازدید از موزه های منطقه ۱۱ رایگان است

- ایسنا اجتماعی

باید شکل واقعی تکریم ارباب‌رجوع را نشان دهیم

- فارس اجتماعی

برپایی نمایشگاهی برای معرفی حماسه یگان‌های ارتش در دفاع مقدس

- ایسنا فرهنگی

تاکید کشورهای مختلف بر وحدت عراق و هشدار درباره همه‌پرسی کردستان

- رکنا حوادث

مزایا و معایب لنزها

- رکنا حوادث

تصمیم عجیب سلطان کمدین دنیا در تقسیم اموالش پس از مرگ / همه فرزندانم از ارث محرومند

- رکنا حوادث

نوباوگان مهدکودک های سراسر کشور بیمه شدند

- فارس اجتماعی

واکنش عوامل فیلم مهران مدیری به تبلیغ فیلم ساعت 5 عصر در شبکه جم

- رکنا حوادث

مطهری: ایران نباید حساسیتی به موضوع کردستان عراق نشان دهد

- رکنا حوادث

افزایش 40 درصدی مصرف دخانیات در کشور/ افزایش بیماری‌های مزمن تنفسی نوزدان متولد شده از مادران قلیانی/ مصرف سالانه 55 میلیارد نخ سیگار در کشور

- فارس اجتماعی

جوان بابلی خود را در باغ مرکبات دار زد / ماموران اورژانس به موقع رسیدند

- رکنا حوادث

اجرای 55 طرح پیشگیری از اعتیاد توسط تشکلهای غیردولتی در مشهد

- ایرنا اجتماعی

رمز پیروزی در دفاع مقدس تبعیت محض از ولایت فقیه بود

- ایرنا اجتماعی

بانک اطلاعاتی یکپارچه از ایثارگران ایجاد می شود

- ایرنا اجتماعی

20 میلیارد ریال برای نصب دوربین‌های مداربسته در گچساران اختصاص یافت

- ایرنا اجتماعی

بخش سالمندی در بیمارستان ها راه اندازی می شود

- شفا آنلاین

راهیابی دو فیلم ایرانی به جشنواره فیلم توکیو

- ایسنا فرهنگی

مهره ناشناخته برانکو برابر الهلال

- رکنا حوادث

چراغپور: الاهلی سه تا خورد؛ الهلال هم دوتا می‌خورد

- رکنا حوادث

استفاده از ضربان قلب به عنوان گذرواژه

- ایرنا علمی

تمهیدات آتش‌نشانی برای تشییع پیکر شهیدحججی/استقرار نیروها و خودروهای عملیاتی در 25 نقطه

- ایسنا اجتماعی

کشف محموله نخود قاچاق به ارزش بیش از 2 میلیارد ریال در یزد

- ایرنا اجتماعی

فاضل:با کوچکترین رفتار غیرقانونی در نظام پزشکی به شدت برخورد می شود

- ایرنا اجتماعی

نوسازی سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی، برنامه بنیاد مسکن است

- ایرنا اجتماعی

عرضه تنباکو با اسانس بنزن و شیشه در قهوه‌خانه‌ها

- شفا آنلاین

ابتکار: در حال تدوین «جایزه ملی خانواده» هستیم

- ایسنا اجتماعی

سارقان ارثیه خانوادگی دستگیر شدند

- فارس اجتماعی

در جلسه محرمانه کردها با نمایندگان آمریکا و فرانسه چه گذشت؟

- رکنا حوادث

رژه دریایی نیروهای مسلح در آبراه بهمنشیر در آبادان برگزار شد

- ایرنا اجتماعی

افزایش صعودی نرخ خودکشی در آمریکا

- فارس اجتماعی

انجمن اولیا و مربیان 183 میلیارد تومان به مدارس کشور کمک مالی کرد

- ایرنا فرهنگی

افتتاح 7 مدرسه بنیاد برکت در آذربایجان غربی

- ایرنا فرهنگی

سه راه ساده برای درمان افتادگی شانه

- سلامت نیوز

مچاله شدن پراید زیر تریلی در بزرگراه آزادگان / عکس

- خبرآنلاین

کدام شامپو برای کدام مو؟

- سلامت نیوز
پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

53 میلیون دلاربرای دومین الماس بزرگ دنیا

- رکنا حوادث

زلزله، پیش قلعه خراسان شمالی را لرزاند

- ایرنا اجتماعی

جمهوری چک ناسالم ترین کشور جهان شناخته شد

- سلامت نیوز

نصب آسانسور جان مرد 45 ساله را گرفت

- ایران آنلاین

آمریکا بزرگترین مانور دفاع موشکی و هوایی ناتو در اسکاتلند را رهبری می‌کند

- رکنا حوادث

شوهرم دوستان بی سرو پایش را به خانه می آورد تا اینکه!

- رکنا حوادث

راهیابی دو فیلم ایرانی به جشنواره توکیو

- ایسنا فرهنگی

بی توجهی به نکات ایمنی در بروز حادثه تونل گردنه چری/ پیمانکار اجازه فعالیت ندارد

- ایرنا اجتماعی

پیکر شهید حججی با چند داعشی مبادله شد؟

- شریان

همایش هم اندیشی سران طوایف در بخش زرآباد کنارک برگزار شد

- ایرنا اجتماعی

سرنوشت تلخ و مرگبار امیر علی 3 ماهه در خانه ای که دوستش داشتند!

- رکنا حوادث

سگی که قهرمان مکزیک شد+عکس

- شفا آنلاین

سرمـاخوردگی و سینـوزیت کودکان را جـدی بگیرید

- شفا آنلاین

سفر ۱۰۰ گردشگر اسپانیایی به انگیزه مراسم تاسوعا و عاشورا

- ایسنا فرهنگی

معدوم سازی بیش از ۱۰ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در شهریور ماه امسال

- سلامت نیوز

استفاده از ظرفیت و تفکر بسیج منجر به ارائه بهترین خدمت می شود

- ایرنا فرهنگی

بیمه خدمات مراقبت پرستاری در منزل بزودی عملیاتی می شود

- مهر سلامت

لاریجانی: لایحه اصلاح قانون انتخابات حال نهایی شدن است

- رکنا حوادث

در روز جهانی گردشگری بازدید از موزه های منطقه ۱۱ رایگان است

- ایسنا اجتماعی

جشن و پایکوبی سعودی‌ها همزمان با آغاز ماه محرم!

- شریان

عملیات استشهادی جدید در قدس اشغالی/ ۳ صهیونیست به هلاکت رسیدند+فیلم

- رکنا حوادث

ضرورت حذف صفرها و تغییر واحد پول ملی

- شفا آنلاین

باید شکل واقعی تکریم ارباب‌رجوع را نشان دهیم

- فارس اجتماعی

برپایی نمایشگاهی برای معرفی حماسه یگان‌های ارتش در دفاع مقدس

- ایسنا فرهنگی

تاکید کشورهای مختلف بر وحدت عراق و هشدار درباره همه‌پرسی کردستان

- رکنا حوادث

مزایا و معایب لنزها

- رکنا حوادث

تصمیم عجیب سلطان کمدین دنیا در تقسیم اموالش پس از مرگ / همه فرزندانم از ارث محرومند

- رکنا حوادث

نوباوگان مهدکودک های سراسر کشور بیمه شدند

- فارس اجتماعی

واکنش عوامل فیلم مهران مدیری به تبلیغ فیلم ساعت 5 عصر در شبکه جم

- رکنا حوادث

مطهری: ایران نباید حساسیتی به موضوع کردستان عراق نشان دهد

- رکنا حوادث

افزایش 40 درصدی مصرف دخانیات در کشور/ افزایش بیماری‌های مزمن تنفسی نوزدان متولد شده از مادران قلیانی/ مصرف سالانه 55 میلیارد نخ سیگار در کشور

- فارس اجتماعی

جوان بابلی خود را در باغ مرکبات دار زد / ماموران اورژانس به موقع رسیدند

- رکنا حوادث

اجرای 55 طرح پیشگیری از اعتیاد توسط تشکلهای غیردولتی در مشهد

- ایرنا اجتماعی

رمز پیروزی در دفاع مقدس تبعیت محض از ولایت فقیه بود

- ایرنا اجتماعی

بانک اطلاعاتی یکپارچه از ایثارگران ایجاد می شود

- ایرنا اجتماعی

20 میلیارد ریال برای نصب دوربین‌های مداربسته در گچساران اختصاص یافت

- ایرنا اجتماعی

بخش سالمندی در بیمارستان ها راه اندازی می شود

- شفا آنلاین

راهیابی دو فیلم ایرانی به جشنواره فیلم توکیو

- ایسنا فرهنگی

مهره ناشناخته برانکو برابر الهلال

- رکنا حوادث

چراغپور: الاهلی سه تا خورد؛ الهلال هم دوتا می‌خورد

- رکنا حوادث
پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

درخواست پلیس اردبیل از مردم برای اجرای اعدام قاتل آتنا اصلانی در ملاعام + فیلم و عکس

- رکنا حوادث

خانواده آتنا اصلانی هنگام اجرای حکم اعدام قاتل+عکس

- شفا آنلاین

اعدام زن کثیف در زندان زنجان

- رکنا حوادث

صدور کیفرخواست برای یکی از مدیران مرکز مطالعات ایران و عرب

- مهر اجتماعی

راننده تاکسی اینترنتی دخترجوان را ربود

- همشهری اجتماعی

قتل پدر در خشم پسر / در استهبان رخ داد

- ایران آنلاین

فوری/ منصوریان استعفاء کرد

- رکنا حوادث

چگونه خودمان را مثل کف دست بشناسیم

- شفا آنلاین

دورهمی خانم های بازیگر در میهمانی یک برند!+ عکس

- رکنا حوادث

بهشتی: ایرانیان همواره حقیقت صلح را به‌جا آورده‌اند/ شاهنامه شرح صلح‌هاست

- ایلنا اجتماعی

مرگ های وحشتناک در مخزن آمونیاک شهرک صنعتی شیراز + عکس

- رکنا حوادث

تاکید فرماندهان نیروی هوافضای سپاه و نیروی هوایی عراق بر یکپارچگی این کشور و تداوم مبارزه با تروریسم

- ایرنا اجتماعی

گردشگری گیلان رنگ و بوی محرم به خود می گیرد

- ایرنا فرهنگی

عامل قتل کارگر ساختمانی در کمتر از 2 دستگیر شد

- ایرنا اجتماعی

آب‌شدن پیرترین برف انگلستان

- همشهری اجتماعی

مرگ غم‌انگیز زهرا کوچولو هنگام پختن رب

- همشهری اجتماعی

6 نفر در مترو هدف اسید پاشی قرار گرفتند

- ایران آنلاین

متهمان اصلی بروز سرطان در کشور

- شفا آنلاین

مداد چگونه اختراع شد+عکس

- شفا آنلاین

برگزیدگان بیستمین جشنواره‌ قصه گویی سیستان و بلوچستان معرفی شدند

- ایرنا فرهنگی

شنای مرگبار نوجوان 13 ساله در دریا

- رکنا حوادث

معاون وزیر خارجه: پیروزی ها بدون رسانه اثر کاملی ندارند

- ایرنا فرهنگی

53 میلیون دلاربرای دومین الماس بزرگ دنیا

- رکنا حوادث

انفجار گاز در چناران موجب تخریب یک خانه شد

- ایرنا اجتماعی

اشتباهات مرگبار، هنگام دوش گرفتن

- شفا آنلاین

مرگ مشکوک سه طلبه نوجوان در مدرسه دینی سیستان و بلوچستان

- خبرآنلاین

استفاده از گوشت گربه در تولید سوسیس و کالباس صحت دارد؟

- شریان

دستگیری قاتلی که برادر زن خود را کشته بود

- ایلنا اجتماعی

خوابیدن در حین تغییر ارتفاع هواپیما به گوش آسیب می‌زند

- شفا آنلاین

تصویب اعتبار برای ساخت 2 پاسگاه محیط بانی در آستارا

- ایرنا اجتماعی

زلزله، پیش قلعه خراسان شمالی را لرزاند

- ایرنا اجتماعی

معجون های گیاهی که باعث کاهش قند خون می‌شوند

- شفا آنلاین

درمان یائسگی در مردان

- شفا آنلاین

عواقب نصب نادرست لمینیت‌های دندانی

- شفا آنلاین

دستگیری دومین باند هرمی در غرب تهران/ ۱۶نفر روانه زندان شدند

- رکنا حوادث

بیش از 14 هزار عدد قرص روانگردان در رامهرمز کشف شد

- ایرنا اجتماعی

اعترافات هولناک عامل سر بریدن مادر و دختر 4 ساله در تهران +عکس

- شریان

مادامی که ایران اسلامی امام حسین (ع) را دارد هیچ خطری کشور را تهدید نمی کند

- ایرنا فرهنگی

رحیم عبدالهی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر منصوب شد

- مهر اجتماعی

آغاز فعالیت دفاتر خدمات سلامت در ۹ استان کشور

- همشهری زندگی
منابع