تنبیه کودکان ضعف فرهنگی است
4 روز پیش
سلامت نیوز

تنبیه کودکان ضعف فرهنگی است

سلامت نیوز:نقش کودکان در تعیین آینده به حدی حائز اهمیت است که باید سلامت اجتماعی آنها تضمین شود، آن چنان که اخیرا پدیده کودک آزاری بار دیگر لایحه خاک خورده حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را به محل بحث و تبادل نظر تبدیل کرده است. به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: پس از شش سال تنها ۹ ماده از این لایحه به تصویب رسیده است. بنابراین وضعیت کودکان به حدی نگران کننده است که باید روند پیگیری این لایحه تسریع یابد. محمد وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در گفت و گو با آرمان می گوید: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تنهایی نمی تواند کودک آزاری را ریشه کن کند. در کنار تصویب این لایحه باید مسائل جانبی در این حوزه نیز مورد بررسی قرار گیرد. اگر مسائل جانبی را عامل و مسبب به وجود آمدن مشکلات کودکان می دانیم باید به حل آن بپردازیم، چرا که مسائل جانبی مکمل لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هستند و به کمک آنها می توان جلو معضل کودک آزاری را گرفت. طی ماه های اخیر شاهد کودک آزاری هایی بوده ایم. از نظر شما کودک آزاری چیست و کودک آزار به چه کسی اطلاق می شود؟ کودک آزاری در ابعاد مختلف انجام می گیرد. بخشی از آن در خانواده ها و از طریق والدین است؛ خانواده هایی که به دلیل مشکلات و آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، مسائل مالی، بیکاری و مسائل روانی تحت فشار هستند و به صورت سهوی و عمدی کودکان خود را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. از سوی دیگر، در برخی خانواده ها کودکان تحت سرپرستی پدرخوانده و مادرخوانده هستند و آنها به دلیل عدم تحمل این کودکان موجب کودک آزاری می شوند. همچنین در میان اقوام، آشنایان و شهروندان نیز افرادی به کودک آزاری می پردازند که باید در مقابل آن خودمراقبتی را به کودکان آموزش داد. وضعیت کودک آزاری را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا از آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خبر دارید؟ اکنون باید بگویم که وضعیت کودک آزاری در کشور چندان خوب نیست و برخی کودکان معصوم مورد آزار و اذیت قرار می گیرند که طی مدت اخیر نمونه هایی از آنها را شاهد بودیم. بنابراین این مساله نیازمند ورود جدی مسئولان و متولیان امر است تا با ریشه یابی این معضل را برطرف کنند. رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هم با شروع کار دولت دوازدهم جدیت بیشتری می یابد. این در حالی است که در بودجه سال 96 برای خانواده هایی که به نوعی دچار آسیب های اجتماعی هستند اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است. لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که دولت برای مجلس آورده بود در کمیسیون اجتماعی بررسی شد. البته ارقام خوبی برای حل مشکلات پیش بینی شده؛ منتها ما به آن قانع نشدیم و در کمیسیون اجتماعی تغییرات اساسی در تمام مواد این لایحه به وجود آوردیم. از این رو مهم ترین اقدام برای کاهش معضل کودک آزاری حل آسیب های اجتماعی در خانواده هاست که امیدواریم در آینده ای نزدیک با ریشه کن شدن آنها معضل کودک آزاری نیز در جامعه کم رنگ شود. چرا لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در ماده 10 یعنی مجازات والدین متوقف شد؟ در فرهنگ ما جا افتاده که والدین حق دارند فرزندان خود را تنبیه کنند. از این رو سعی داریم که این مسائل را به طور واضح در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس پیگیری کنیم، مواردی که پیگیری آن به نفع جامعه و کودکانی است که مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. همچنین باید تنبیه کودکان توسط والدین به صورت ریشه ای مورد بررسی و مجددا مورد تجدید نظر قرار بگیرد، چرا که به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ١٣٨١ در ماده پنج تنبیه توسط والدین کودک آزاری محسوب نمی شود، اما تنبیهی که موجب آسیب دیدن روحی، روانی و جسمی کودکان شود از لحاظ مسئولیت کیفری باید بررسی شود. از این رو اگر قوانین در این زمینه دچار خلأهایی هستند باید به صورت طرح در مجلس مطرح شده تا به تصویب برسند. در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پیش بینی شده است که کودکان هم می توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک آزاری می شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد، اما آن چنان که از ظاهر امر پیداست این مساله در حد حرف باقی مانده است. اینکه کودکی بتواند خودش شکایت کند به نظر امکانپذیر نیست. برای مثال کودک شش ماهه و یک ساله که مورد آزار و اذیت قرار گرفته چگونه می تواند از والدین خود شکایت کند؟ ما باید ساز و کاری ارائه داده و تدابیری داشته باشیم. کودکان به متولی نیاز دارند. حداقل اگر قرار به طرح شکایت است این کار باید توسط متولیان صورت بگیرد و آنها مسئول رسیدگی به مشکلات کودکان هستند تا به این طریق حق و حقوق کودکان از کسانی که آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهند، گرفته شود؛ این گونه است که می توان به ساماندهی این معضل پرداخت، چرا که سنین حساس کودکی نیازمند نظارت خاصی است که باید در دستور کار دولت باشد. برخی قوانین در حوزه کودکان با توجه به دوران جدید بازدارنده نیستند. آیا قوانین لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این خلأ را برطرف می کند؟ از طرف دیگر قوانین جدید در این لایحه تا چه حد در تحول جامعه تاثیر گذار است؟ متولی کودکان نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد هستند. اگر دولت با توجه به گزارش های این نهادها به این نتیجه برسد که قوانین در حوزه کودکان ناکارآمد است، به صورت طرح این موضوع را در مجلس مطرح می کند. از سوی دیگر، قوانین لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مترقی تر از قوانین قدیمی است و موجب پر کردن خلأها می شود. با وجود این، اکنون مشکلات جامعه نشانگر این مساله است که یا قوانین مناسب نیستند یا خوب اجرا نمی شوند. بنابراین باید این موارد را مدنظر قرار دهیم. به عبارت دیگر اگر قوانین مناسب نباشند دولت باید بررسی کند و توسط کارشناسان خبره به حل مشکلات قانونی بپردازد. از سوی دیگر، اگر مشکل نظارتی داریم باید آستین ها را بالا بزنیم. این در حالی است که مجلس دهم بسیار مصمم است که به این امور بپردازد و مشکلات را حل کند. بنابراین باید با پر کردن خلأهای قانونی یا نظارت همه جانبه مشکلات را ریشه کن کنیم. همواره نقد شده که قانون صرفا موجب پیشگیری از جرم نمی شود و در واقع اجرای قانون مهم تر است. در این مورد چه بازنگری هایی باید صورت بگیرد؟ قوانینی موجب پیشگیری از وقوع جرایم می شوند که ریشه جنایت ها را کشف کرده و بتوانند به مبارزه با آن بپردازند. وقتی خانواده ای دارای فرد معتادی است، برای پیشگیری از بروز جرم توسط او باید قانونی باشد که آن معتاد را به سوی قطع مصرف بکشاند یا در خانواده هایی که بیکاری غوغا می کند باید حمایت اجتماعی صورت گرفته و حقوق بیکاری مدنظر قرار بگیرد. بنابراین برای خشکاندن آسیب های اجتماعی باید قوانین پیشگیرانه باشند تا مجدد شاهد تکرار جرایم نباشیم. از منظر شما آیا لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در صورت تصویب می تواند به تنهایی معضل کودک آزاری را از بین ببرد؟ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تنهایی نمی تواند کودک آزاری را ریشه کن کند. در کنار تصویب این لایحه باید مسائل جانبی در این حوزه نیز مورد بررسی قرار بگیرد. اگر مسائل جانبی را عامل و مسبب به وجود آمدن مشکلات کودکان می دانیم باید به حل آن بپردازیم، چرا که مسائل جانبی مکمل لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هستند و به کمک آنها می توان جلو معضل کودک آزاری را گرفت. بنابراین در این حوزه به کارشناسانی از حوزه های روانشناسی، جامعه شناسی، قضائی و... نیاز است که همه جانبه به بررسی این معضل بپردازند.

خبر در سایت اصلی


2خبر کوتاه از یزد

- ایرنا اجتماعی

بازگشت یوسف تباران

- ایرنا فرهنگی
هشتگ:   

تنبیه

 | 

کودکان

 | 

ضعف

 | 

فرهنگی

 | 

است

 | 
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

4کاری که هرگز نباید با واژنتان انجام دهید

- شفا آنلاین

آیا داشتن حیوانات خانگی برای کودکان خوب است؟

- شفا آنلاین

رویدادهای خبری پنجشنبه، 26 مرداد 96 استان گلستان

- ایرنا اجتماعی

با منصور همخانه بودیم و او هر شب مرا آزار می داد تا اینکه ...

- رکنا حوادث

پپسی یا کوکاکولا چه تاثیری بر روابط زوجین دارند؟!

- شفا آنلاین

«رفع تبعیض» و «تامین امنیت» جدی‌ترین مطالبه زنان از ابتکار

- ایسنا اجتماعی

پسر شیطان‌صفت به خاطر آزار فرناز در اتوبان یاسینی اعدام می‌شود + عکس

- رکنا حوادث

پیشنهاد شرم آور شیطان پارس آباد به پدر آتنا اصلانی + عکس های دیده نشده

- رکنا حوادث

جوان آزرا سوار مرا تعقیب کرد تا اینکه تلفنش را به من داد و ...

- رکنا حوادث

مهم ترین دلایل پف دور چشم

- شفا آنلاین

تصادف در مسیر چابهار - کنارک یک کشته و سه مجروح برجای گذاشت

- ایرنا اجتماعی

مرد آمریکایی به قلب خود میخ شلیک کرد+ تصویر

- ایران آنلاین

وزیری که هیچ مخالفی برایش ثبت نام نکرد

- خبرآنلاین

شورای شهر بجنورد با افزایش 9 درصدی نرخ کرایه تاکسی ها موافقت کرد

- ایرنا اجتماعی

نخستین بارش باران تابستانی هوای کردستان را تلطیف کرد

- ایرنا اجتماعی

اقدام احمقانه یک زن در سایه ماجرای بنیتا برای انتقام از شوهر!

- رکنا حوادث

عوامل صدمه‌ زننده به چشم و نحوه مقابله با آنها

- شفا آنلاین

70 درصد کسانی که تاتو می کنند پشیمان می شوند/ تاتو پاک شدنی است؟!

- جام جم اجتماعی

عروس 15 ساله بودم که فهمید یونس با یک زن رتباط پنهانی دارد و ...

- رکنا حوادث

درخواست کمک یک مادر برای نجات فرزندش/ این پسر تنها یک ماه فرصت دارد

- خبرآنلاین

آزادگان، صبورتر از سنگ صبور

- ایرنا فرهنگی

ساخت فیلم کوتاه مهاجرت در انجمن سینمای جوان لاهیجان

- ایرنا فرهنگی

رویدادهایی که روز بیست و ششم مرداد ماه در استان مرکزی خبری می شوند

- ایرنا فرهنگی

پاسخ دفتر سخنگوی ناجا به خبر ادامه فعالیت بعضی از شعبات مؤسسه حافظ به رغم پلمپ

- ایسنا اجتماعی

تفاوت دم کردن قهوه ترک، اسپرسو و فرانسه

- شفا آنلاین

مرگ عجیب مصالح فروش اصفهانی در تصادف

- خبرآنلاین

اخبار 8 تا 8 پنجشنبه بیست و ششم مرداد در آذربایجان غربی

- ایرنا فرهنگی

عنوانهای اصلی روزنامه های 26 مرداد ماه در خراسان رضوی

- ایرنا فرهنگی

مهمترین عناوین خبری ایرنا از شامگاه چهارشنبه تا صبح پنجشنبه

- ایرنا اجتماعی

کم تحرکی دلیل اصلی چاقی و اضافه وزن ایرانی ها

- ایرنا علمی

اشک‌های طارمی در رختکن به خاطر تشویق منشا و فحاشی هواداران!

- رکنا حوادث

رویدادهای خبری بیست و ششم مرداد ماه در مازندران

- ایرنا اجتماعی

قابلمه و سازگاری آن با سلامت

- شفا آنلاین

کشته شدن 35 نفر درپی شورش در زندانی در ونزوئلا

- رکنا حوادث

برگزاری آزمون هدایت تحصیلی برای اولین بار/دانش‌آموزان اتباع خارجی هیچ مبلغی برای تحصیل پرداخت نمی‌کنند

- ایلنا اجتماعی

تا پایان 2017 با این‌ لباس ها همراه باشید +عکس

- رکنا حوادث

آبرویمان را پیش همسایه ها برده بود، شب که خواب بود به سراغش رفتم و...

- رکنا حوادث

چه شد که شهرزاد به یک استثناء بدل شد!

- رکنا حوادث

آتش‌سوزی تالاب انزلی عمدی بود/یک خانه مسکونی طعمه حریق شد

- ایلنا اجتماعی

ثبت محل سکونت، ماموریت جدید اداره ثبت احوال زنجان

- ایرنا اجتماعی
پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

دارم از این استقلال هم ناامید می شوم/ با این روش امسال هم قهرمان نمی شویم

- رکنا حوادث

بازداشت مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی در مشهد

- ایران آنلاین

واکنش ناجا به خبری که در اخبار شبانگاهی پخش شد

- مهر اجتماعی

43 اثر به جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی وتار ارسال شده بود

- ایرنا فرهنگی

ورشکستگی در صنعت برق ادامه دارد

- رکنا حوادث

روش ساده برای پاکسازی بدن

- جام جم اجتماعی

اعترافات پیرمرد به قتل عروس وپسرش/راز سرهای بریده فاش شد

- مهر اجتماعی

اختلاف دایی و خواهرزاده؛ انگیزه جنایت اردبیل

- همشهری اجتماعی

120 کیلوگرم هروئین در بندرلنگه هرمزگان کشف شد

- ایرنا اجتماعی

افتتاح اولین مرکز اجتماع درمان مدار TC استان در شهرستان پارس آباد

- ایرنا اجتماعی

کشف راز ۲ سر بریده پیدا شده در تهران/ پیرمردی که پسرخوانده‌اش را به قتل رساند

- فارس اجتماعی

آمادگی محسن هاشمی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست شورا

- ایسنا اجتماعی

معمای سرهای بریده درخیابان شیخ بهایی فاش شود

- شفا آنلاین

پیشگیری از تصرف بیش از چهار هکتار اراضی ملی منابع طبیعی در بستک

- ایرنا اجتماعی

ابتکار: نباید تبعیض نسبت به بانوان در جامعه مشاهده شود

- ایرنا اجتماعی

برند معروف مکمل های غذایی که آلوده به میکروبی خطرناک است

- شفا آنلاین

واکنش ناجا به خبری که در اخبار شبانگاهی پخش شد

- رکنا حوادث

بعد از غذا خوردن از چه کارهایی باید پرهیز کرد؟

- همشهری زندگی

داشتن استایلی زیبا با رعایت کردن چند نکته مهم

- رکنا حوادث

کلاهبرداری در قم با سود 43 درصد

- ایرنا اجتماعی

افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی/وجود ۴۰۰صفحه اسناد کارشکنی

- مهر اجتماعی

همپوشانی برنامه های ارائه شده هاشمی با قوانین بالادستی

- شفا آنلاین

معتادان با استفاده از پوشش بیمه ای داروی ترک اعتیاد دریافت می کنند

- ایرنا اجتماعی

168 برنامه برای کاهش آسیب های اجتماعی در کشور اجرا شد

- ایرنا اجتماعی

جزئیات جشنواره بین‌المللی فیلم‎های ورزشی تشریح شد

- ایرنا فرهنگی

پدیده تاج‌ های خجالتی در درختان که مانع لمس یکدیگر می شوند!

- نیک صالحی

آزمون علوم پایه و پیش کارورزی طبق روال قبل برگزار می شود

- ایلنا اجتماعی

ویلچر خودبالابر با قابلیت استفاده دستی

- رکنا حوادث

4کاری که هرگز نباید با واژنتان انجام دهید

- شفا آنلاین

افزایش ۶۵ درصدی مصرف داروهای ضدافسردگی در آمریکا

- مهر سلامت

منابع گياهى و طبيعى پروتئىن

- شفا آنلاین

تاثیر رنگ ها بر مغز انسان

- شفا آنلاین

نقشه زندگی را ترسیم کنید

- جام جم اجتماعی

کشف هویت زن و مرد سر بریده شده در تهران

- شریان

دختر جوان، ناخواسته ناجی مرد بی‌خانمان شد + عکس

- رکنا حوادث

660 تن کالای قاچاق در هرمزگان کشف و معدوم شد

- ایرنا اجتماعی

طرز تهیه پلوی گندم و ماهیچه

- نیک صالحی

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع): قهرمانی باید به همراه ارزشهای اخلاقی و اعتقادی باشد

- ایرنا علمی

سمن ها ظرفیت ارزشمندی برای فعالیت درحوزه پیشگیری ودرمان معتادان هستند

- ایرنا اجتماعی

امین زاده: کار بسیار سختی در حوزه حقوق شهروندی داشتم

- ایرنا اجتماعی
پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

دو برادر در شهرک سینای اردبیل با سلاح به قتل رسیدند

- ایرنا اجتماعی

کشف جسد درجاده شوشتر- عقیلی

- ایران آنلاین

مراسم روز جهانی جوان به همت یونسکو برگزار شد

- ایسنا فرهنگی

او بیگناه بود وقتی شوهر کرد من دنبال ارتباط شیطانی بودم و به خانه اش رفتم و ...

- رکنا حوادث

تشریح ماجرای وثیقه‌گذاری وزیر بهداشت برای برادر رئیس‌جمهوری

- رکنا حوادث

فیلم کوتاه «تخیلات پی در پی» به فستیوال صبح مصر دعوت شد

- ایرنا فرهنگی

ااصلاح چرخه زیست محیطی دریاچه نئور؛ کاراس مهاجم در آستانه کنترل

- ایرنا اجتماعی

پلیس شهرستان بدره چهار جوان در حال غرق شدن را نجات داد

- ایرنا اجتماعی

یکی از سخت ترین مشاغل دنیا را بشناسید+تصاویر

- رکنا حوادث

داعش بار دیگر ایران را به انجام عملیات تروریستی تهدید کرد

- رکنا حوادث

خرید گران قیمت حریف پرسپولیس مبتلا به مالاریا است

- رکنا حوادث

تصادف مرگبار وانت‌پیکان و ایسوزو در جاده ورامین/ راننده وانت جان خود را از دست داد

- خبرآنلاین

دارم از این استقلال هم ناامید می شوم/ با این روش امسال هم قهرمان نمی شویم

- رکنا حوادث

دادستان تهران: تحقیق از ۱۸۶ متهم پرونده املاک نجومی

- رکنا حوادث

تصادف خطرناک اتوبوس و کامیون در محور سبزوار

- ایران آنلاین

همسر رییس جمهور دستگیر شد

- رکنا حوادث

نشت گاز کلر در دزفول / مسمومیت تعدادی از شهروندان

- ایسنا اجتماعی

تخليه ۲۵۰ گردشگر از دره شمخال در پی بروز سيلاب

- ایسنا اجتماعی

بسیج رونق اقتصادی با محوریت دولت در کشور محقق شود

- ایرنا فرهنگی

«سیمین صداقت» با تولد دوباره بازهم گوینده خبر می‌شود! + صوت

- ایسنا فرهنگی

بارش رگباری و باد شدید خراسان رضوی را فرامی گیرد

- ایرنا اجتماعی

ارائه برنامه 100 روزه مهرعلیزاده برای حل مشکلات شهر تهران؛ مرگ روزانه 30 نفر به دلیل مشکلات ناشی از

- خبرآنلاین

بازداشت مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی در مشهد

- ایران آنلاین

رفتار بی شرمانه داماد با نوعروس مشهدی!

- رکنا حوادث

کاشی‌هایی که ماندگار شدند

- ایسنا فرهنگی

300 پایگاه سلامت اجتماعی در کشور فعال است/ جلوگیری از تولد 997کودک معلول در کشور

- ایرنا اجتماعی

دستگیری ۹ سارق در شهریار

- مهر اجتماعی

ضرورت اصلاح نظام بانکی

- شفا آنلاین

12 راه برای محافظت بدن در برابر سرطان کولون

- شفا آنلاین

8 زخمی در تصادف خونین پراید با موتور

- ایران آنلاین

مصدومیت هشت نفر بر اثر برخورد خودروی سواری با موتورسیکلت در محور هشترود به مراغه

- ایرنا اجتماعی

برخورد مرگبار اتوبوس با دیواره تونل در چین

- ایسنا اجتماعی

فعالیت 51 تشکل مردم نهاد حوزه سلامت در خراسان رضوی

- ایرنا اجتماعی

زایران نگران مسائل بهداشتی و درمانی نباشند

- مهر اجتماعی

اجرای طرح تشکیل پرونده الکترونیکی در پایه نهم/سهم تقاضا در قبولی رشته های پزشکی، بیش از ظرفیت دانشگاه ها است

- رکنا حوادث

رویدادهایی که امروز خبری می شود

- ایرنا علمی

ماموران انتظامی مارلیک رشوه ۳ میلیاردی قاچاقچیان را رد کردند

- ایلنا اجتماعی

توئیت سفارت فرانسه در خصوص تاسیس بیمارستان کودکان

- ایسنا اجتماعی

بیماری من خیلی نادر است! +عکس

- جام جم اجتماعی

انتقاد تند باران کوثری از رفتار برخی دوستانش/ بعضى از دوستانم را نمى فهمم ، دوستان نزدیک ...

- رکنا حوادث
منابع