عکس: شهاب حسینی و مهدی سلطانی بازیگران سریال شهرزاد در 20 سال پیش
دیگر اخبار