صنعت راه آهن انگلیس در اختیار زنان+عکس | شفقنا زندگی
   شنبه، 3 بهمن، 1394
       

صنعت راه آهن انگلیس در اختیار زنان+عکسشفقنا زندگی-طی ماه اول اعلام جنگ جهانی اول، بیش از 100 هزار مرد انگلیسی با رها کردن شغل خود در خطوط راه آهن، عازم جبهه های جنگ شدند. این شرایط موجب شد که هزاران فرصت شغلی برای زنان به وجود بیاید. تا سال 1918، تقریبا تمامی مشاغل مربوط به صنعت راه آهن انگلیس در اختیار زنان قرار گرفت.

منبع:خانوده ایرانی

بانک آینده

آخرین اخبار