عکسی منحصر بفرد از کعبه در سیل بزرگ مکه/ سال۱۹۴۱
دیگر اخبار