زمان انتشار : ۸ شهریور ,۱۳۹۵ | ساعت : ۱۹:۱۰ | کد خبر : 44784 |

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

photo_2016-08-29_17-17-10 photo_2016-08-29_17-17-23 photo_2016-08-29_17-17-27 photo_2016-08-29_17-17-30 photo_2016-08-29_17-17-32 photo_2016-08-29_17-17-34 photo_2016-08-29_17-17-36 photo_2016-08-29_17-17-39 photo_2016-08-29_17-17-41 photo_2016-08-29_17-17-44 photo_2016-08-29_17-17-46 photo_2016-08-29_17-17-48 photo_2016-08-29_17-17-50 photo_2016-08-29_17-17-53 photo_2016-08-29_17-17-56
بر اساس منابع تاریخی برگزاری اولین‌ کارناوال‌ها در ایران به سال ۱۳۱۱ و دوران رضاشاه پهلوی برمی‌گردد. در سال ۱۳۱۱ خورشیدی حداقل دو کارناوال شادی در ایران برگزار شد که از آن‌ها تعداد معدودی عکس به جا مانده است.

بر اساس گزارش “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” اولین کارناوال شادی در ایران در سال ۱۳۱۱ پس از فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضا شاه برگزار شد.

 

بر اساس قرارداد “دارسی” مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۹۰۱ به ویلیام ناکس دارسی، بازرگان بریتانیایی امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران را بخشیده بود.

در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضاشاه پهلوی با برپایی کاناوال جشن گرفته شد.
برگزاری کارناوال‌های خیابانی در دوران رضاشاه به صورت مستمر ادامه نیافت. تنها عکس‌هایی از کارناوال‌ای سال ۱۳۱۱ به جا مانده است.

“سيرک صفوی” در کارناوال تهران

 

كاروان الاغ‌ها” در کارناوال تهران

 

گروه موزيک نظاميان در کارناوال شادی

ترافيک در روز برگزاری کارناوال

 

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام