بازیگری که پوست میوه ها را از کف خیابان جمع می کند/ عکس | شفقنا زندگی