جمعه، 29 اردیبهشت، 1396
       

تصاویری از صف رای خارج از ایرانشفقنا زندگی-امروز ایرانی ها حماسه آفریدند .تصاویری از ایرانی های خارج از ایران را که در انتخابات شرکت کردند را در زیر ببینید

نروژ

امریکا

اتریش

مونیخ

تصاویر بیشتر را در کانال ( @iranshafaqna)
ببینید

آخرین اخبار