نخستین فیلم از تیراندازى در فرودگاه مهرآباد | شفقنا زندگی
   شنبه، 3 تیر، 1396
    ویدئو،
       

نخستین فیلم از تیراندازى در فرودگاه مهرآبادشفقنا زندگی- نخستین فیلم از تیراندازى صبح امروز در فرودگاه مهرآباد

دلیل این تیراندازى، مانور نیروهاى مسلح عنوان شده است.

   
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/life/public_html/wp-content/themes/shafaqna/single.php on line 48
آخرین اخبار