زمان انتشار : ۱۶ تیر ,۱۳۹۶ | ساعت : ۱۳:۱۸ | کد خبر : 60494 |

رابطه صدا و جایگاه اجتماعی

شفقنا زندگی- اینکه مخاطب ما کیست و ما با چه فرد یا افرادی در حال ارتباط کلامی هستیم موضوع مهمی در ارتباطات انسانی است که تحت تأثیر عوامل مختلف، کیفیت تعامل های اجتماعی را تعیین می کند و تغییر می دهد. محققان می گویند افراد بسته به اینکه با چه کسی و از چه جایگاهی صحبت می کنند صدای خود را به هنگام سخن گفتن تغییر می دهند.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا زندگی، روانشناسان دانشگاه استرلینگ با قرار دادن شرکت کنندگان در یک مصاحبه شغلی شبیه سازی شده متوجه شدند که ویژگی های صوتی افراد به ویژه زیر و بمی و ارتفاع صدا در پاسخ به افراد در جایگاه های اجتماعی متفاوت تغییر می کند.

افراد صرف نظر از اینکه خودشان را در چه جایگاه اجتماعی می دانند تمایل دارند که برای صحبت با افرادی با درجه اجتماعی بالاتر از صدای زیر استفاده کنند زیرا صدای بم مسلط به نظر می رسد و این اتفاق به ویژه در مورد مردان صادق تر است. این درحالی است که صدای زیر مطیع و فرمان بردار به نظر می رسد. بنابراین اگر کسی مصاحبه کننده ی خود را مسلط تر از خود بداند صدای سخنرانی خود را بالا می برد. این ممکن است نشانه تسلیم باشد که به شنونده نشان دهد تهدیدی برایش نیست و با این کار از رویارویی های احتمالی اجتناب کند.

به گفته محققان این تغییرات در سخنرانی ما می تواند آگاهانه یا ناخودآگاه باشد اما به نظر می رسد که ویژگی های موجود در صدای ما شیوه مهمی برای ارتباط برقرار کردن با جایگاه اجتماعی مخاطب است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هم مردان و هم زنان سخنان خود را در پاسخ به افرادی به فکر می کنند مسلط هستند یا پرستیژ بالایی دارند تغییر می دهند.

از دیگر یافته ها این بود که شرکت کنندگانی که فکر می کنند خودشان تسلط دارند، یعنی کسانی که از روش هایی مانند دستکاری، اجبار و ارعاب برای دستیابی به موقعیت اجتماعی استفاده می کنند احتمال کمتری دارد که صدای خود را تغییر دهند و به هنگام صحبت کردن با فردی از یک موقعیت اجتماعی بالا با صدای بم تر صحبت خواهند کرد.

سیگنال ها و برداشت هایی که از جایگاه اجتماعی انسان وجود دارد بر تعامل هر انسانی تأثیر می گذارد که گستره وسیعی از ویژگی های ریخت شناسی را شامل می شود از شکل صورت گرفته تا وضعیت بدن، استفاده خاص از زبان، بیانات چهره ای و صدا. درک این موضوع که این نشانه ها چه هستند و چه اثرهایی دارند به ما کمک می کند تا بخش اساسی رفتار انسان را بفهمیم.

کارشناسان بر این باورند که تغییرات صدای شناسایی شده در این مطالعه را شاید بتوان برای دیگر موقعیت هایی که در آن جایگاه اجتماعی افراد درحال تعامل تفاوت هایی دارد صادق دانست. مثال هایی از این موارد را می توان به صحبت کردن با یک حریف در زمین فوتبال یا ارتباط برقرار کردن با یک همکار برشمرد.
منبع: Science Daily
انتهای پیام

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام