راننده قطار، پایش را فدای نجات جان زن سالخورده کرد + تصاویر | شفقنا زندگی