کیک پایان خدمت سربازی هم از راه رسید/ عکس
دیگر اخبار