یکشنبه، 25 تیر، 1396
       

جانوری عجیب به نام خوک ماهی مرکب/ تصویرشفقنا زندگی – این نوع جانور دریایی “خوک ماهی مرکب” که به اندازه یک عدد پرتقال است به دلیل لکه های روی پوستش به نظر می رسد همیشه در حال لبخند زدن است.

جانوری عجیب به نام خوک ماهی مرکب/ تصویر
 
منبع  : شهرفردا
آخرین اخبار