دوشنبه، 26 تیر، 1396
       

عکس/ مارمولکی که به استخدام پلیس درآمده استشفقنا زندگی – پلیس آریزونا این حیوان را به علت حس بویایی قوی در تشخیص موادمخدر به عنوان یکی از ماموران خود استخدام کرده است.

عکس/ مارمولکی که به استخدام پلیس درآمده است!
 
منبع :صراط
آخرین اخبار