عکس / حضور همسر و دختر روحانی در مراسم تحلیف
دیگر اخبار