یکشنبه، 15 مرداد، 1396
       

تجارت مو در هند!+ عکس 

شفقناز ندگی- موی انسان در هند بسیار با ارزش است، بسیاری از آنها موهای هرز خود را که در شانه گیر می‌کند جمع می‌کنند و به سلمانی‌ها یا دلالان مو می‌فروشند.

آخرین اخبار