پنجشنبه، 19 مرداد، 1396
       

پروانه مافی: رییس جمهور به نقش زنان، جوانان و اهل سنت توجه کندشفقنا زندگی- پروانه مافی در نطق خود در صحن علنی مجلس گفت : رییس جمهور به نقش و سهم زنان،جوانان و اهل سنت توجه کند

به گزارش شفقنا متن صحبت های مافی به شرح زیر است:

 دراینجا من به عنوان نماینده مستقیم نیمی از جامعه ، به عنوان یک زن با شما سخن می گویم ؛ انطور که انتظار می رفت و علی رغم مطالبه زنان در ترکیب هیات وزیران زنان شایسته و توانمند حضور ندارند و این موجب تامل است !
فراموش نمی کنیم که در طول ۴ سال گذشته زنان شایسته ایرانی همراهانی دارای سعه صدر و با تدبیر برای دولت بودند و با اعتماد به اندیشه و باور شما به شایسته سالاری و تعهدمحوری تان ۴ درصد بیش از مردان برای انتخاب مجدد شما به پای صندوق های رای امدند ، جدای از ان در سالهای گذشته، با احیاء بستر حضور زنان با تبیین گفتمان عدالت جنسیتی زنان موفق إیرانی خوش درخشیدند؛ ولی اینک گویی بدون توجه به تلاش و همت زن إیرانی برای توفیق و تداوم گفتمان اعتدال ، انتخاب وزیر زن در پرده ابهام می رود و بنظر می رسد که صدای اکثریت رای دهندگان را بدرستی نشنیده ایم .

بی تردید ما نیز از محدودیتها و موانع آگاهیم ولی نباید اجازه دهیم خواست اکثریت مردم با گره هایی محصور شود که این موجب اعتماد گریزی مردم خواهد شد .
لذا انتظار می رود که با تدبیر حضرتعالی ، نه تنها معاونان رییس جمهور از میان زنان توانمند انتخاب و معرفی شوند بلکه هر یک از وزرای کابینه با انتصاب زنان شایسته در جایگاه معاونتها ، مدیریتهای میانی و روسای سازمانها زمینه مشارکت همه جامعه در اداره مطلوب کشور را فراهم سازنند و نه انکه انتصابات گزینشی و بدون اتکاء به شایستگی ها باشد .
در پایان اطمینان دارم که جناب اقای دکتر روحانی با تدبیر همواره شان به اهمیت نقش و سهم زنان، جوانان و اهل سنت در اداره کشور به خوبی واقفند و با اتخاذ رویکردی مناسب امید را در جامعه إیرانی زنده نگه داشته و موجب تحکیم اعتماد مردم به دولت خواهند شد .

آخرین اخبار