زمان انتشار : ۱۹ مرداد ,۱۳۹۶ | ساعت : ۱۳:۲۲ | کد خبر : 62302 |

پروانه مافی: رييس جمهور به نقش زنان، جوانان و اهل سنت توجه كند

شفقنا زندگی- پروانه مافي در نطق خود در صحن علني مجلس گفت : رييس جمهور به نقش و سهم زنان،جوانان و اهل سنت توجه كند

به گزارش شفقنا متن صحبت های مافی به شرح زیر است:

 دراينجا من به عنوان نماينده مستقيم نيمي از جامعه ، به عنوان يك زن با شما سخن مي گويم ؛ انطور كه انتظار مي رفت و علي رغم مطالبه زنان در تركيب هيات وزيران زنان شايسته و توانمند حضور ندارند و اين موجب تامل است !
فراموش نمي كنيم كه در طول ٤ سال گذشته زنان شايسته ايراني همراهاني داراي سعه صدر و با تدبير براي دولت بودند و با اعتماد به انديشه و باور شما به شايسته سالاري و تعهدمحوري تان ٤ درصد بيش از مردان براي انتخاب مجدد شما به پاي صندوق هاي راي امدند ، جداي از ان در سالهاي گذشته، با احياء بستر حضور زنان با تبيين گفتمان عدالت جنسيتي زنان موفق إيراني خوش درخشيدند؛ ولي اينك گويي بدون توجه به تلاش و همت زن إيراني براي توفيق و تداوم گفتمان اعتدال ، انتخاب وزير زن در پرده ابهام مي رود و بنظر مي رسد كه صداي اكثريت راي دهندگان را بدرستي نشنيده ايم .

بي ترديد ما نيز از محدوديتها و موانع آگاهيم ولي نبايد اجازه دهيم خواست اكثريت مردم با گره هايي محصور شود كه اين موجب اعتماد گريزي مردم خواهد شد .
لذا انتظار مي رود كه با تدبير حضرتعالي ، نه تنها معاونان رييس جمهور از ميان زنان توانمند انتخاب و معرفي شوند بلكه هر يك از وزراي كابينه با انتصاب زنان شايسته در جايگاه معاونتها ، مديريتهاي مياني و روساي سازمانها زمينه مشاركت همه جامعه در اداره مطلوب كشور را فراهم سازنند و نه انكه انتصابات گزينشي و بدون اتكاء به شايستگي ها باشد .
در پايان اطمينان دارم كه جناب اقاي دكتر روحاني با تدبير همواره شان به اهميت نقش و سهم زنان، جوانان و اهل سنت در اداره كشور به خوبي واقفند و با اتخاذ رويكردي مناسب اميد را در جامعه إيراني زنده نگه داشته و موجب تحكيم اعتماد مردم به دولت خواهند شد .

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام