شنبه، 21 مرداد، 1396
   
       

دلنوشته دکتر ابوالفضل فاتح برای شهید حججی:

جاودانگی را نمی شود اختلاس کردشفقنا زندگی-دلنوشته دکتر ابوالفضل فاتح برای شهید حججی:

هیچکس ساختگی جاودانه نمی شود. جاودانگی را نمی شود اختلاس کرد.

چه ساده اما حکیمانه با ما سخن گفت و چه جاودانه رفت:  “زود قضاوت نکنیم و خدا را در شهر هم یاد کنیم”!

این همه مصیبت که می کشیم از فراموشی خدا در شهرآورد قدرت، شهرت، و مقام و هوس و تعلق است. صفهای شیفتگی به مقام و اختلاس جایی برای خدا و خیر و عدالت نمی گذارد.

آن ایمان و ادبی که تا بوسه بر پای پدر و مادر خم می شود، استحکامی می آفریند که اسلام انحرافی داعش را مچاله می سازد

 

نوشتن برای جوان شهید حججی، چپ و راست نمی شناسد. باید برای او نمناک و با وضو نوشت.

 

چه غریبند جاودانه های سرزمین من

فدای اشک های مادرت

زینب (س) هم سر به کجاوه گذاشت

چگونه بغض ها برای تو نترکد

آخرین اخبار