عکس/ استتار زیبای مار برای شکار | شفقنا زندگی
   چهارشنبه، 22 شهریور، 1396
       

عکس/ استتار زیبای مار برای شکارشفقنا زندگی – حیوانات برای شکار خود در بعضی مواقع به استتار نیاز دارند که همین روش تبحر آنان را در شکار نشان می دهد. تصویری از کمین و استتار مار برای شکار در میان شن های صحرای نامیب را مشاهده می‌کنید.

آخرین اخبار