انتخاب یک مسلمان به عنوان اولین رئیس جمهور زن سنگاپور | شفقنا زندگی
   چهارشنبه، 22 شهریور، 1396
       

انتخاب یک مسلمان به عنوان اولین رئیس جمهور زن سنگاپورشفقنا زندگی- حلیمه یعقوب رئیس سابق پارلمان سنگاپور رئیس جمهور جدید سنگاپور شد

آخرین اخبار