سه شنبه، 18 مهر، 1396
       

تنها عکسى که از شیر ایرانى باقیمانده است + عکسشفقنا زندگی – حدوداً ٧٠ سال است که متأسفانه نسل شیر آسیایى در ایران منقرض شده و تنها در جنگل گیر در هندوستان زندگی می کند.

منبع :بهداشت نیوز

آخرین اخبار