شنبه، 29 مهر، 1396
       

تصویری از گران قیمت ترین کیف الماس نشانشفقنا زندگی- گران قیمت ترین کیف الماس نشان جهان با بیش از 4500 الماس به قیمت 3.8 میلیون پوند در حراج کریستی لندن فروخته شد./ ایران

آخرین اخبار