دوشنبه، 1 آبان، 1396
       

عکس/ “اتاق خشم” در پاریسشفقنا زندگی- اتاق‌هایی که در آن متقاضیان برای فرونشاندن خشم‌شان می‌توانند اشیای مختلف را شکسته و خشم را از وجودشان تخلیه کنند

آخرین اخبار