- شفقنا زندگی - http://life.shafaqna.com -

تصویری از یک خانه ضدزلزله که در یک روز ساخته می شود

شفقنا زندگی- یک معمار ایتالیایی خانه ماژولی طراحی کرده که در کمتر از یک روز احداث می شود و ضدزلزله است این خانه که M.A.Di نام گرفته، از چوب ساخته می شود.