سه شنبه، 14 آذر، 1396
       

فیلمی دیده نشده از اعتراض فردین به گرانی و تورم در زمان شاهشفقنا زندگی- مردم گمان میکنند که در زمان شاه همه چیز ارزان بود و تورم وجود نداشت. در این مصاحبه اعتراض فردین به مشکلات اقتصادى و گرانى را میبیند.

اگه بخواید یه کیلو نخود بخرید، دونه اى درمیاد ٣ریال!

    #فردین،
آخرین اخبار