چهارشنبه، 15 آذر، 1396
       

نقشه گسل‌های ایرانشفقنا زندگی- قرمز گسل‌های بزرگ و اصلی، بنفش کمرنگ گسل‌های جانبی

غالبا در امتداد گسل‌های بزرگ و یا اصلی زلزله‌ها اتفاق می‌افتند و در این مناطق شدیدترند

آخرین اخبار