ویدیو/ ۷۰ میلیون نه، تهران فقط دو میلیون موش دارد! | شفقنا زندگی
   شنبه، 9 دی، 1396
       

ویدیو/ ۷۰ میلیون نه، تهران فقط دو میلیون موش دارد!شفقنا زندگی- ۷۰ میلیون نه، تهران فقط دو میلیون موش دارد!

مدیر کنترل حیوانات شهری شهرداری تهران: عدد ۷۰ میلیون یعنی در جای‌جای شهر مملو از موش باشد

    #موش،
آخرین اخبار