فیلم / گفتگو با خانواده دریانوردان مفقود ایرانی | شفقنا زندگی
   پنجشنبه، 21 دی، 1396
       

فیلم / گفتگو با خانواده دریانوردان مفقود ایرانی 

شفقنا زندگی- گفتگوی رضا زندی با خانواده دریانوردان مفقود ایرانی در حادثه تصادف نفتکش با کشتی چینی را مشاهده می کنید.

آخرین اخبار