شنبه، 30 دی، 1396
       

تصاویر تازه منتشر شده از عملیات در نفتکش سانچی قبل از غرق شدنشفقنا زندگی- تصاویر تازه منتشر شده از عملیات در نفتکش سانچی قبل از غرق شدن

آخرین اخبار