یکشنبه، 1 بهمن، 1396
       

عکس/ حمل محصولات نفتی با کاروان از ایران به عراق؛ سالهای دهه ۱۲۹۰شفقنا زندگی- حمل محصولات نفتی با کاروان از ایران به عراق؛ سالهای دهه ۱۲۹۰

آخرین اخبار