چهارشنبه، 25 بهمن، 1396
       

کارگران در حال پی ریزی برج ایفل/ عکسشفقنا زندگی- مهندسان و کارگران در حال پی ریزی برج ایفل فرانسه؛ سال ۱۸۸۷ میلادی

    #برج ایفل،
آخرین اخبار