#ابوالفضل فاتح

دلنوشته دکتر ابوالفضل فاتح برای شهید حججی:

جاودانگی را نمی شود اختلاس کرد

شفقنا زندگی-دلنوشته دكتر ابوالفضل فاتح براي شهيد حججي: هیچکس ساختگی جاودانه نمی شود. جاودانگی را نمی شود اختلاس کرد. چه ساده اما حکیمانه با ما سخن گفت و چه جاودانه رفت:  "زود قضاوت نکنیم و خدا را در شهر هم یاد کنیم"! این همه مصیبت که می کشیم از فراموشی خدا در شهرآورد قدرت، شهرت، و مقام و هوس و تعلق است. صفهای شیفتگی به مقام و اختلاس جایی برای خدا و خیر و عدالت نمی گذارد. آن ایمان و ادبی که تا بوسه بر پای پدر و مادر خم می شود، استحکامی می آفریند که اسلام انحرافی داعش را مچاله می سازد &nb ...
آخرین اخبار