ابوالفضل فاتح

ابوالفضل فاتح


جاودانگی را نمی شود اختلاس کرد

شنبه 21 مرداد 1396
شفقنا زندگی-دلنوشته دكتر ابوالفضل فاتح براي شهيد حججي: هیچکس ساختگی جاودانه نمی شود. جاودانگی را نمی شود اختلاس کرد. چه ساده اما حکیمانه با ما سخن گفت و چه جاودانه رفت:  "زود قضاوت نکنیم و خدا را در شهر هم یاد کنیم"! این همه مصیبت که می کشیم از فراموشی خدا در شهرآورد قدرت، شهرت، و مقام و هوس و تعلق است. صفهای ...
دیگر اخبار