#اولين رئيس جمهور زن سنگاپور

انتخاب یک مسلمان به عنوان اولین رئیس جمهور زن سنگاپور

شفقنا زندگی- حليمه يعقوب رئيس سابق پارلمان سنگاپور رئيس جمهور جديد سنگاپور شد
آخرین اخبار