اولين رئيس جمهور زن سنگاپور

اولين رئيس جمهور زن سنگاپور


انتخاب يک مسلمان به عنوان اولين رئيس جمهور زن سنگاپور

چهارشنبه 22 شهریور 1396
شفقنا زندگی- حليمه يعقوب رئيس سابق پارلمان سنگاپور رئيس جمهور جديد سنگاپور شد ...
دیگر اخبار