بازیهای کامپیوتری کودکان | شفقنا زندگی

#بازیهای کامپیوتری کودکان

راهکارهایی برای کمک به والدین در کنترل بازیهای کامپیوتری کودکان

      شفقنا زندگی- رایانه ها که امروز تقریباً در بیش تر شئون زندگی انسان ها راه یافته اند، هم چون دیگر ساخته های دست بشر، دو روی سکه دارند که یک روی آن، بهره گیری درست و مفید برای سرعت بخشی، دقت در کارها و کمک به پیش رفت امور است و روی دیگر آن، استفاده های نادرست و نابجا است که گاه، آسیب های فراوان را در پی دارد و استفاده از آنها در بین کودکان رواج پیدا کرده است . آفتاب یزد نوشت: با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه آفتاب یزد در مورد شناخت فواید و مضرات بازی‌های رایانه‌ای برای کودکان ...
آخرین اخبار