بحران میانسالی

بحران میانسالی


 ده درصد افراد جامعه دچار «بحران میانسالی» می شوند

یک‌شنبه 19 شهریور 1396
شفقنا زندگی-الیزا ذوالقدر:  مردم هر چه هم بگویند واقعیت چیز دیگری است. موهای سپید پرچمدار رسیدن به میانسالی شده اند در آستانه چهل سالگی که به قول مردم اول چلچلی مردانه است. اما شکم برآمده و زانوهایی که زیر بار وزن زیاد خم شده اند حکایت دیگری دارد. نگاهی به پشت سر و نارضایتی روح خسته از یادآوری آنچه می خواست ...
دیگر اخبار