بحران میانسالی | شفقنا زندگی

#بحران میانسالی

جوانی کجایی که یادت بخیر! بحران میانسالی مردان در گفت وگو با کارشناسان:

 ده درصد افراد جامعه دچار «بحران میانسالی» می شوند

شفقنا زندگی-الیزا ذوالقدر:  مردم هر چه هم بگویند واقعیت چیز دیگری است. موهای سپید پرچمدار رسیدن به میانسالی شده اند در آستانه چهل سالگی که به قول مردم اول چلچلی مردانه است. اما شکم برآمده و زانوهایی که زیر بار وزن زیاد خم شده اند حکایت دیگری دارد. نگاهی به پشت سر و نارضایتی روح خسته از یادآوری آنچه می خواست و نشد قصه مردی است که میانسالی را نه با چشم تحول بین که با نگاه بحرانی می نگرد. سالهای پایانی دهه چهارم و آغازین دهه پنجم دری است گشوده به دوران جدیدی از زندگی که برای یکی ابتدای سراشیبی ...
آخرین اخبار