تخم انگل

تخم انگل


تخم انگل به عنوان غذا در آلمان به فروش می رسد!

جمعه 20 مرداد 1396
  شفقنا زندگی- تخم های انگل. با شنیدن این واژه چه احساسی به شما دست می دهد؟ حالا اگر قرار باشد آن را در وعده های غذایی خود امتحان کنید چه واکنشی نشان می دهید؟ خوب است بدانید که دولت آلمان می خواهد با یک استدلال منطقی تخم انگل را به عنوان یک ماده تشکیل دهنده در صنعت تغذیه خود وارد کند. به گزارش سرویس ترجمه ...
دیگر اخبار