#تخم انگل

تخم انگل به عنوان غذا در آلمان به فروش می رسد!

  شفقنا زندگی- تخم های انگل. با شنیدن این واژه چه احساسی به شما دست می دهد؟ حالا اگر قرار باشد آن را در وعده های غذایی خود امتحان کنید چه واکنشی نشان می دهید؟ خوب است بدانید که دولت آلمان می خواهد با یک استدلال منطقی تخم انگل را به عنوان یک ماده تشکیل دهنده در صنعت تغذیه خود وارد کند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا زندگی، اداره فدرال حمایت از مصرف کنندگان و امنیت غذایی در آلمان درحال ارزیابی ایمنی محصولی است که در آن تخم های کرمی شکل خوک (تریکوریس سویس) وجود دارد. اگر این موضوع به تأیید ب ...
آخرین اخبار