#تلفن های همراه

چگونه تلفن های همراه هوشمند از ما انسان هایی کم حافظه می سازد؟‎

 شفقنا زندگی- بدون تردید در حال حاضر تلفن های همراه هوشمند به جزئی جدا ناشدنی از زندگی امروز تبدیل شده اند. وسیله ای که احتمالاً هر صبح را با آن آغاز می کنیم و شب ها قبل از خواب به آن نگاه می کنیم؛ مسئله اصلی اینجاست که ما چند ساعت در روز مجاز به استفاده از تکنولوژی های از این دست هستیم؟ به گزارش سرویس ترجمه شفقنا زندگی، اغلب ما کم و بیش از عوارض استفاده طولانی مدت از تلفن های همراه هوشمند شنیده ایم؛ ولی شاید ندانیم که همین دستگاه های کوچک می تواند موجب ضعف حافظه ما شود. بر اساس نتایج به دس ...
آخرین اخبار