خون آشام | شفقنا زندگی

#خون آشام

آیا خون آشام ها وجود خارجی دارند؟‎

شفقنا زندگی- خون آشام؛ اغلب ما با شنیدن این اسم تصاویر فیام های ژانر وحشت و برخی داستان های خیالی در ذهنمان تداعی می شود؛ اما شواهد حکایت از آن دارند که خون آشام ها تنها به دنیای خیال یا جهان ماورایی تعلق ندارند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا زندگی،  شاید باورش برای ما سخت و حتی غیرممکن باشد؛ ولی واقعیت این است که در اطراف ما انسان هایی با تمایل بسیار به آشامیدن خون زندگی می کنند. بر اساس مطالعات محققان بیمارستان کودکان بوستون تمایل به خون نشئت گرفته از نوعی اختلال خونی است؛ اگرچه امروز چنین ا ...
آخرین اخبار