خون آشام

خون آشام


آیا خون آشام ها وجود خارجی دارند؟‎

پنج‌شنبه 16 شهریور 1396
شفقنا زندگی- خون آشام؛ اغلب ما با شنیدن این اسم تصاویر فیام های ژانر وحشت و برخی داستان های خیالی در ذهنمان تداعی می شود؛ اما شواهد حکایت از آن دارند که خون آشام ها تنها به دنیای خیال یا جهان ماورایی تعلق ندارند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا زندگی،  شاید باورش برای ما سخت و حتی غیرممکن باشد؛ ولی واقعیت این ...
دیگر اخبار