خیابانی به نام میزاخانی

خیابانی به نام میزاخانی


دلایل قابل تامل پدر مریم میرزاخانی

شنبه 21 مرداد 1396
شفقنا زندگی-رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران گفت: خانواده مرحوم مریم میرزاخانی با نامگذاری معبری به نام وی مخالفت کردند و معتقد بودند بجای اسطوره سازی باید الگوسازی شود. به گزارش شفقنا  به نقل از مهز، مجتبی شاکری درمورد سرانجام دو فوریت معبری به نام نابغه ریاضی مریم میرزاخانی گفت: مطابق نظری که منتخبان ...
دیگر اخبار