#دخترها و پسرها

آیا دخترها فکر می کنند از پسرها کم هوش تر هستند؟‎

شفقنا زندگی- آیا شما به مقوله هوش اعتقاد دارید؟ فکر می کنید چه عواملی در افزایش ضریب هوشی انسان اثر گذار است؟ به نظر شما جنسیت نقشی تعیین کننده در هوش افراد ایفا می کند؟ گمان می کنید مردان از زنان باهوش تر هستند یا بالعکس؟ به گزارش سرویس ترجمه شفقنا زندگی، تصور ما از توانایی ها و ضریب هوشی خودمان امری است که از دوران کودکی شکل می گیرد، تصوری که اغلب چندان درست نیست. به همین خاطر است که دختران دبستانی در مقایسه با پسران احساس ضعف بیشتری در انجام تکالیف دارند. آنها فکر می توانند به حد کافی بر ...
آخرین اخبار