#رسانه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی برای این دسته از جوانان سودمند است

  شفقنا زندگی-  جوانانی که در پرورشگاه ها زندگی می کنند بسیار بیشتر از همسن و سال های عادی خود در برابر بیماری های روانی آسیب پذیر هستند اما تحقیقات جدید نشان می دهد که رسانه های اجتماعی می تواند تأثیر مهمی در کاهش آن داشته باشد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا زندگی، بسیاری از این جوانان در مکان های مراقبتی مختلفی زندگی می کنند، مانند پرورشگاه ها یا با دوستان و خویشاوندان خانواده درجه یک خود. بسیاری بر این عقیده هستند که این افراد به طور خاص به خاطر آسیب پذیر بودن در برابر ضعف سلامت ذهنی شناخت ...

رسانه های اجتماعی می تواند برای سلامت روان مضر باشد، اما واقعاً چرا؟

  شفقنا زندگی- این روزها کمتر کسی پیدا می شود که بخش زیادی از زمان خود را در شبکه های اجتماعی مختلف نگذراند. بسیاری معتقد هستند سلامت روان ما تحت تأثیر مقدار زمانی است که در رسانه های اجتماعی می گذرانیم اما محققان می گویند چیزی که بیشتر از زمان برای سلامت ذهنی مضر است، چگونگی استفاده ما از این شبکه ها است.. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا زندگی، یکی از عادات کاربران مخصوصاً جوان در رسانه های اجتماعی به ویژه فیسبوک، نوشتن پست هایی است که به صورت تعمدی مبهم، اما تحریک کننده است. اصطلاحی که ب ...
آخرین اخبار