#سپنتا نیکنام

حضور اقلیت های مذهبی در نهادهای انتخابی، امکان یا امتناع!

چرا با عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر مخالفت شده است؟

شفقنا زندگی- پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان دوازدهمین رییس جمهور ایران مطالبات زیادی از طرف گروه های مختلف از جمله به کار گیری زنان، جوانان و اقلیت ها در رده های بالای اجرایی از سوی گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی مطرح شد که در این میان شاهد بودیم برخی مسولان علی رغم تنگناهایی که ذکر کرده اند اما کم و بیش به این مطالبات بی توجه نبودند از جمله حضور سه زن به عنوان معاون رییس جمهوری، حضور برخی زنان در سمت های مشاوره و معاونت ها در وزارتخانه ها و همچنین حضور اقلیت ها در مناصبی از جمله مدیرعاملی ...
آخرین اخبار