شیعیان شرق آسیا

شیعیان شرق آسیا


شیعیان در شرق آسیا سال هاست با آزار و تبعیض مواجهند

چهارشنبه 22 شهریور 1396
شفقنا زندگی- از آنجا که گفتمان ضدشیعه یکی از عوامل ترغیب تروریست ها برای پیوستن به گروهک هایی همچون داعش به منظور مبارزه علیه شیعیان است، جامعه سنگاپور می بایست نه تنها به دلیل امنیت ملی، بلکه برای حفاظت از عزت شیعیان سنگاپوری، نقش بسیار فعالی در مقابله با گفتمان ضدشیعه ایفا کند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، ...
دیگر اخبار