#شیعیان شرق آسیا

دعوت از مسلمانان برای مبارزه با فرقه گرایی در یادداشت استاد جامعه شناسی دانشگاه سنگاپور:

شیعیان در شرق آسیا سال هاست با آزار و تبعیض مواجهند

شفقنا زندگی- از آنجا که گفتمان ضدشیعه یکی از عوامل ترغیب تروریست ها برای پیوستن به گروهک هایی همچون داعش به منظور مبارزه علیه شیعیان است، جامعه سنگاپور می بایست نه تنها به دلیل امنیت ملی، بلکه برای حفاظت از عزت شیعیان سنگاپوری، نقش بسیار فعالی در مقابله با گفتمان ضدشیعه ایفا کند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، سید فرید العطاس، استاد جامعه شناسی دانشگاه ملی سنگاپور، در یادداشتی که در اختیار روزنامه سنگاپوری استریتز تایمز قرار داده نوشته است: مسلمانان سنی و شیعه دو گروه جمعیت اصلی پیروان اسلام ر ...
آخرین اخبار