#طرح تابعیت به فرزندان مادران ایرانی

شفقنا طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را بررسی می کند؛

داغ سه جلد بر ریشه های مادری!

شفقنا زندگی- میمنت گلشنی: «تا حرف از بچه های ما می شود همه فقط از بی سوادی این بچه ها گلایه می کنند و اینکه چرا مدرسه حاضر به ثبت نام نیست. اما برای من که 15 سال است با یک مرد افغان زندگی می کنم مهم تر از مدرسه این است که اصلاً هیچ کجا بچه های من را آدم حساب نمی کنند. انگار چون شناسنامه ندارد حق راه رفتن در کشور مادری را هم ندارد». منیره می گوید این حرف ها را تا به حال به خیلی ها گفته است؛ از مسئول بیمه تا کارمند حسابداری بیمارستان تا مسافران اتوبوس همه و همه بارها داستان بی شناسنامه بودن د ...
آخرین اخبار