عفونت کلیه

عفونت کلیه


نشانه‌های عفونت کلیه

یک‌شنبه 19 شهریور 1396
شفقنا زندگی - خلاصه مطلب : عفونت های کلیه به واسطه باکتری هایی که ابتدا در مثانه حضور دارند و عفونت دستگاه ادراری پایینی، مانند عفونت مثانه را ایجاد می کنند، شکل می گیرند. نشانه‌های عفونت کلیه در صورت بقای باکتری ها، این امکان وجود دارد که آنها به قسمت های بالایی وارد شده و موجب عفونت کلیه شوند. عفونت های ...
دیگر اخبار