#فعالیت مغزی زنان

آیا فعالیت مغزی زنان بیشتر از مردان است؟‎

شفقنا زندگی- برخی از اختلالات مغزی میان زنان در مقایسه با مردان شیوع بیشتری دارد؛ اما دلیل چیست؟ دانشمندان در آخرین مطالعات خود تلاش کرده اند به این پرسش پاسخ دهند و به نتایج قابل توجهی رسیده اند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا زندگی، اگرچه بسیاری از ما منکر تفاوت های میان زنان و مردان نیستیم؛ اما به ندرت اتفاق می افتد تفاوت های بنیادینی که با ریشه ای فیزیولوژیک را مورد توجه قرار دهیم. این در حالی است که تحقیقات متخصصین علوم اعصاب حکایت از تفاوت های مغزی اثرگذار میان زنان و مردان دارند. بر اسا ...
آخرین اخبار